fbpx
 

Tarcza Antykryzysowa 8.0

2 marca 2021by Anna Kędzia

W dniu 26 lutego 2021 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 4 formy wsparcia:

 1. Świadczenie postojowe z ZUS
 2. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS
 4. Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/colleagues-video-conferencing-together-min-scaled.jpg

1. Świadczenie postojowe z ZUS

W ramach Tarczy 8.0 można otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane z ZUS.

Aby otrzymać wsparcie należy na stronie ZUS złożyć wniosek RSP-DD7 przez portal PUE ZUS.

Warunkiem otrzymania postojowego jest wykazanie, co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przychód z tego miesiąca można porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie.

 • Jednokrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 91.02.Z – działalność muzeów
 • Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z – pola kempingowe
  • 56.10.A – restauracje
  • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  • 56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów
  • 59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo
  • 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
  • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
  • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
  • 59.20.Z – działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna
  • 77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.30.Z – organizacja targów i kongresów
  • 85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  • 85.59.A – nauka języków obcych
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji
  • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
  • 86.90.D – działalność paramedyczna
  • 90.01.Z – wystawianie przedstawień artystycznych
  • 90.02.Z – wspomaganie przedstawień
  • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
  • 93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
  • 93.19.Z – pozostała działalność sportowa
  • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu
  • 93.29.B – działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
  • 96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

WAŻNE: Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy. Świadczenie otrzymane z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wlicza się do limitu.

2. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Można otrzymać dotację w wysokości 5000 zł.

Aby otrzymać dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności należy złożyć wniosek PSZ-DBKDG na stronie praca.gov.pl.

Dotację możemy otrzymać dwukrotnie lub trzykrotnie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.
 • Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  • 91.02.Z – działalność muzeów
 • Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z – pola kempingowe
  • 56.10.A – restauracje
  • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  • 56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów
  • 59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo
  • 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
  • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
  • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
  • 59.20.Z – działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna
  • 77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.30.Z – organizacja targów i kongresów
  • 85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  • 85.59.A – nauka języków obcych
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji
  • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
  • 86.90.D – działalność paramedyczna
  • 90.01.Z – wystawianie przedstawień artystycznych
  • 90.02.Z – wspomaganie przedstawień
  • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
  • 93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
  • 93.19.Z – pozostała działalność sportowa
  • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu
  • 93.29.B – działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
  • 96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

WAŻNE: Dotacje z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wliczają się do limitu. Dotację w wysokości 5000 zł możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski można składać do 31 maja 2021 r.

3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W ramach tego instrumentu, Tarczy 8.0 można ubiegać się o zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty.

Miesiące jakie podlegają zwolnieniu zależą od kodów PKD.

Wniosek o zwolnienie dostępny jest na stronie platformy PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie, co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.
cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-min
two-executive-discussing-company-growth-project-success-financial-statistics-min
business-people-talking-discussing-with-coworker-planning-analyzing-financial-document-data-charts-min (1)
woman-standing-looks-report-lying-table-men-min (1)
 • Zwolnienie za styczeń otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Zwolnienie za grudzień, styczeń i luty otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
  • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
  • 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
  • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z pola kempingowe
  • 56.10.A restauracje
  • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
  • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo
  • 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
  • 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
  • 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
  • 59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
  • 74.20.Z działalność fotograficzna
  • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki
  • 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.30.Z organizacja targów i kongresów
  • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
  • 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  • 85.59.A nauka języków obcych
  • 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji
  • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
  • 86.90.D działalność paramedyczna
  • 90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
  • 90.02.Z wspomaganie przedstawień
  • 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
  • 91.02.Z działalność muzeów
  • 93.11.Z działalność obiektów sportowych
  • 93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
  • 93.19.Z pozostała działalność sportowa
  • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
  • 93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu
  • 93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
  • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
  • 96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

WAŻNE: Przy wypełnieniu wniosku o zwolnienie w Tarczy 7.0 konieczne było „kliknięcie” znaku „+”, aby dodać zwolnienie za grudzień. Sugerujemy, aby przy wypełnianiu wniosku zachować ostrożność przy sprawdzaniu i wypełnianiu wniosków.

WAŻNE: Musimy być również zgłoszeni w ZUS jako płatnik na dzień 30 października 2020 r. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 8.0 składać można do 30 kwietnia 2021 r.

4. Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy

W ramach tego instrumentu Tarczy 8.0 Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla Swoich pracowników.

Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez 3 miesiące, czyli łącznie do 6000 zł na pracownika.

Wniosek nazwany VIA-VOMPP dostępny jest na stronie praca.gov.pl.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie, co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Świadczenie dla pracowników można otrzymać, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i przeważającym kodem PKD było:

 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – Pola kempingowe
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

WAŻNE: Wnioski należy składać do 31 marca 2021 r.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli wykorzystaliśmy wszystkie 3 miesiące w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone