fbpx
 

Nowy Projekt „Premia Społeczna”: Wspieranie Usług Podmiotów Ekonomii Społecznej dla Poprawy Jakości Życia Lokalnych Społeczności

21 grudnia 2023by Joanna Pohl
8 grudnia 2023 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło inicjatywę „Premia Społeczna”, mającą na celu wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do dostarczania usług społecznych. Projekt odpowiada na różnorodne wyzwania współczesnych społeczności, takie jak opieka zdrowotna, wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu, samorządy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości około 300 mln zł z Funduszy Europejskich i budżetu państwa. Celem inicjatywy jest zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej w świadczeniu usług społecznych oraz generowanie korzyści społecznych.

Ekonomia Społeczna na Rzecz Społeczności

Ekonomia społeczna koncentruje się na wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, starsi czy bezrobotni. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, i inne podmioty ekonomii społecznej odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu usług społecznych, w tym reintegracji społeczno-zawodowej i innych form wsparcia.

Ustawa o ekonomii społecznej, obowiązująca od października 2022 roku, reguluje organizację i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z nią, przedsiębiorstwo społeczne to status, który może uzyskać podmiot ekonomii społecznej, po spełnieniu określonych warunków.

„Premia Społeczna” – Wsparcie dla Lokalnych Społeczności

„Premia Społeczna” ma na celu zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej. Projekt nie tylko poprawi dostępność i jakość usług społecznych, ale także zachęci do budowania społecznie odpowiedzialnych obszarów i trwałej współpracy między sektorem ekonomii społecznej a sektorem publicznym.

Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, podkreśla, że wzmacnianie sektora ekonomii społecznej generuje dodatkowe korzyści społeczne, takie jak rozwój lokalnego rynku pracy i reintegracja społeczna i zawodowa potrzebujących wsparcia członków społeczności.

Proces Aplikacyjny i Granty dla Samorządów

Projekt planuje udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów, które zdecydują się zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej. Granty, częściowo finansujące zamówienia na usługi społeczne, będą wynosić do 25% wartości usługi, ale nie więcej niż 350 tys. zł. Jedynie podmioty ekonomii społecznej mogą być realizatorami tych usług.

Samorządy, które przewidują zwiększenie wartości dotychczas zlecanych usług społecznych lub zamówienie nowych, będą mogły składać wnioski o granty. Nabór wniosków rozpocznie się w 2024 roku i będzie prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w trybie ciągłym. Wartość projektu, realizowanego pilotażowo do końca 2025 roku, wynosi blisko 100 mln zł, a po zakończeniu będzie kontynuowany, z łączną kwotą przeznaczoną na zlecanie usług społecznych PES około 300 mln zł.

Korzyści dla Społeczności i Wyzwania dla Samorządu

Projekt „Premia Społeczna” przyniesie szereg korzyści dla lokalnych społeczności, poprawiając dostęp do różnorodnych usług społecznych i wzmacniając lokalną gospodarkę poprzez wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki narzędziom i wsparciu oferowanemu przez projekt, samorządy będą mogły efektywniej zarządzać zamówieniami na usługi społeczne. Inicjatywa ta stanowi krok w kierunku bardziej inkluzywnych i wspierających społeczności, które koncentrują się na rozwoju lokalnych usług społecznych.

Więcej informacji na temat „Premii Społecznej” będzie dostępnych wkrótce na dedykowanej stronie projektu, mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji Fundusz Współpracy. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.