fbpx
 

NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

14 września 2023by Joanna Pohl
Już wkrótce spodziewać się można nowego naboru w konkursie dotacyjnym realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.
Cel programu

NUTRITECH to krajowy program, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia poprzez wdrożenie wyników prac B+R, z zachowaniem elementów zrównoważonego rozwoju. Założenia te mają być zrealizowane do 2030 roku.

Szczegółowe cele programu to m.in.:

 • Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).
 • Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
 • Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w trzech obszarach tematycznych:

 • T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi);
 • T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom;
 • T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

W każdym z tych obszarów zdefiniowano kilka zagadnień (przedstawionych w poniższej tabeli), które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów:

Obszar
Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

(Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety)

T1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI)

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.

 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych.

 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych.

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych.

 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych.

 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych.

 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów.

 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka.

 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo.

 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności.

 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE.

 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • przedsiębiorstw samodzielnie realizujących projekt i wdrażających wyniki projektu; lub
 • przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw; lub
 • przedsiębiorstw i jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%,
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty (za wyjątkiem obszaru tematycznego T1, w ramach którego projekt może realizować konsorcjum składające się maksymalnie z 5 podmiotów).

Co ważne, do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Ile można uzyskać wsparcia?

Pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania udzielanego przez NCBR.

W I konkursie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosiła 1 mln zł, a maksymalna 10 mln zł.

W ramach II konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów obejmujących wyżej wymienione prace, a intensywność dofinansowania uzależniona będzie od wielkości firmy.

Źródłó: https://www.gov.pl/attachment/313fd7a3-5ccb-4291-9ced-b77fd4a0c24f

Natomiast poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

Na dofinansowania w I konkursie przeznaczono 100 mln zł. Szczegółowa kwota alokacji w nadchodzącym konkursie zostanie podana wraz z ogłoszeniem naboru wniosków.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Terminy naborów składania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu NUTRITECH w II konkursie mają zostać ogłoszone w III lub IV kwartale 2023 roku.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone