fbpx
 

Podmioty zobowiązanie do badania sprawozdania finansowego

1 lutego 2022by Martyna Skulska
Dowiedz się, jakie podmioty są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021?

Podmioty podlegające rocznemu badaniu sprawozdania finansowemu:

 • BANKI KRAJOWE
 • ODDZIAŁY INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
 • ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH
 • ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ
 • ZAKŁADY REASEKURACJI
 • GŁÓWNE ODDZIAŁY I ODDZIAŁY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
 • GŁÓWNE ODDZIAŁY I ODDZIAŁY ZAKŁADÓW REASEKURACJI
 • ODDZIAŁY ZAGRANICZNE FIRM INWESTYCYJNYCH
 • SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE
 • JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PRZEPISÓW O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
 • JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH
 • KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE I INSTYTUCJE PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO
 • SPÓŁKI AKCYJNE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH NA DZIEŃ BILANSOWY W ORGANIZACJI
 • POZOSTAŁE JEDNOSTKI, KTÓRE SPEŁNIŁY CO NAJMNIEJ DWA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W TABELI PONIŻEJ.
Wielkości wymienione w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości Dane za rok 2021 po przeliczeniu na średni kurs NBP za 31/12/2021 (1 euro= 4,5994 zł)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 22.997,000 zł
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 zł 11.498.500 zł
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło Co najmniej 50 osób

Badaniu podlegają także:

 • JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE, SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY, W KTÓRYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE
 • ROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNCYH Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ORAZ ROCZNE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE SUBFUNDUSZY

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone