fbpx
 

Podmioty zobowiązanie do badania sprawozdania finansowego

1 lutego 2022by Martyna Skulska
Dowiedz się, jakie podmioty są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021?

Podmioty podlegające rocznemu badaniu sprawozdania finansowemu:

 • BANKI KRAJOWE
 • ODDZIAŁY INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
 • ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH
 • ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ
 • ZAKŁADY REASEKURACJI
 • GŁÓWNE ODDZIAŁY I ODDZIAŁY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
 • GŁÓWNE ODDZIAŁY I ODDZIAŁY ZAKŁADÓW REASEKURACJI
 • ODDZIAŁY ZAGRANICZNE FIRM INWESTYCYJNYCH
 • SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE
 • JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PRZEPISÓW O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
 • JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH
 • KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE I INSTYTUCJE PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO
 • SPÓŁKI AKCYJNE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH NA DZIEŃ BILANSOWY W ORGANIZACJI
 • POZOSTAŁE JEDNOSTKI, KTÓRE SPEŁNIŁY CO NAJMNIEJ DWA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W TABELI PONIŻEJ.
Wielkości wymienione w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości Dane za rok 2021 po przeliczeniu na średni kurs NBP za 31/12/2021 (1 euro= 4,5994 zł)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 22.997,000 zł
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 zł 11.498.500 zł
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło Co najmniej 50 osób

Badaniu podlegają także:

 • JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE, SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY, W KTÓRYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE
 • ROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNCYH Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ORAZ ROCZNE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE SUBFUNDUSZY

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.