fbpx
 

Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach

12 września 2023by Joanna Pohl
Już wkrótce ruszy nabór w programie dotacyjnym Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to następca dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko realizowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 (POIiŚ).

Program jest istotnym narzędziem realizacji polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej Polski i skupia się wokół 6 obszarów tematycznych:

 • adaptacja do zmian klimatu;
 • rozwój odnawialnych źródeł energii;
 • ochrona środowiska;
 • rozwój ochrony zdrowia;
 • rozwój transportu;
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Program FEniKS jest największym programem krajowym w całej Unii Europejskiej, zarówno pod względem finansowym, jak i liczby obszarów wsparcia.

Program zakłada realizację 8 priorytetów, w ramach których realizowane będą cele szczegółowe:

 • Priorytet I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • Priorytet II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • Priorytet III: Transport miejski;
 • Priorytet IV: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • Priorytet V: Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • Priorytet VI: Zdrowie;
 • Priorytet VII: Kultura;
 • Priorytet VIII: Pomoc techniczna.

Za realizację pierwszych dwóch priorytetów odpowiedzialny jest Minister Klimatu i Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca . Łączna kwota środków przeznaczonych na ich sfinansowanie wynosi 9,75 mld euro (tj. ok 46 mld zł), co stanowi aż 40% całej alokacji UE w programie.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Działania FENX.01.01 jest skierowane m. in. do przedsiębiorców (dużych i średnich).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie zostanie przyznane na przedsięwzięcia polegające na:

 • modernizacji energetycznej budynków zakładowych,
 • podniesieniu efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększeniu efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalacji urządzeń OZE,
 • instalacji urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, który może być kwalifikowany zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

Co ważne, zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie z UE pokrywać będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) może wynieść nawet 100%.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym działaniu wynosi 188 000 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów złotych).

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w terminie od 31 stycznia 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku.

W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem tym programem i faktem, iż nie dla wszystkich chętnych wystarczy środków eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod poniższym adresem: https://doradcy365.pl/kontakt/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.