fbpx
 

Biometan, Biogaz i Energia Elektryczna z OZE

12 września 2023by Joanna Pohl
Na początku grudnia, w ramach programu FEnIKS ruszy nabór dotyczący Działania FENX.02.02 Rozwój OZE. Więcej informacji o programie można znaleźć w poprzednim wpisie. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Działania FENX.02.02 jest skierowane m. in. do przedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie zostanie przyznane na przedsięwzięcia polegające na budowie i rozbudowie instalacji do wytwarzania biometanu, w tym:

 • instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu, oraz
 • instalacji oczyszczania biogazu do postaci biometanu, z magazynami biogazu i biometanu), wraz z infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie pokrywać będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych. Jest to maksymalny poziom dofinansowania w projekcie, zarówno ze środków UE , jak i współfinansowania ze środków krajowych przyznanych beneficjentowi przez właściwą instytucję.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym działaniu wynosi 300 000 000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem tym programem i faktem, iż nie dla wszystkich chętnych wystarczy środków eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod poniższym adresem: https://doradcy365.pl/kontakt/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone