fbpx
 

Akademia lidera – praktyczny trening menedżerski – kurs online

SKU: SZK082-1

6 799,00 + VAT

Kurs Akademia Lidera – praktyczny trening menedżerski
 • Dedykowany w szczególności menedżerom każdego szczebla, kierownikom, sukcesorom na stanowiska menedżerskie, osobom planującym rozwój w kierunku objęcia stanowiska menedżerskiego w firmach i instytucjach;
 • Długość: 8 dni (48h);
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Kurs realizowany online.

Cena netto: od 6.799 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej w formule online. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Opis

Akademia Lidera – praktyczny trening menedżerski

 

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach menedżerskich w zakresie przywództwa i elastycznego zarządzania, prowadzenia rozmów oceniających, informacji zwrotnej oraz zarządzania i rozwiązywania konfliktów lub uporządkowania wiedzy osób, które już pełnią stanowiska kierownicze.

Rozwój umiejętności zarządzania zespołem poprzez motywowanie pracowników, zwiększenie ich zaangażowania i zadowolenia z wykonywanej pracy, efektywne wykorzystanie mocnych stron pracowników i budowanie doskonałej atmosfery w zespole.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób zarządzających na wszystkich szczeblach, dla właścicieli firm, liderów i menedżerów, którzy szukają skutecznych i praktycznych narzędzi do zarządzania zespołem.

Program
 1. Budowanie i inspirowanie zespołu
  • wszyscy gramy do jednej bramki – czyli talenty całego zespołu,
  • fazy rozwoju grupy – fakty i mity, Tuckman,
  • budowanie zaangażowania w zespole – współpraca,
  • etapy rozwoju pracownika w zespole,
  • fazy procesu grupowego,
  • typy osobowości i ich wpływ na budowanie zwinnego zespołu,
  • opór w zespole – przyczyny,
  • kim jesteśmy jako zespół – nasze cele i wartości,
  • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg. Patricka Lencioni,
  • praca zespołowa jako trwałe źródło przewagi konkurencyjnej,
  • jak wykorzystać potencjał zespołu,
  • zaufanie w zespole i jego wpływ na efektywność,
  • świadome zarządzanie procesem grupowym,
  • prowadzenie efektywnych i twórczych spotkań zespołu.
 2. Neurokomunikacja w zarządzaniu – metapoziom
  • język przyjazny mózgowi,
  • modele komunikacyjne – dlaczego inni rozumieją inaczej,
  • sztuka zadawania pytań,
  • bariery komunikacyjne w zarządzaniu,
  • błędy komunikacyjne i ich wpływ na relacje i atmosferę,
  • fakty a opinie w rozmowie – jak nie generować konfliktu,
  • związki przyczynowo – skutkowe w komunikacji,
  • pusta przestrzeń w komunikacji na linii szef – pracownik,
  • odczytywanie aluzji pracowników – ukryte komunikaty,
  • opór u pracownika,
  • poszerzanie własnej świadomości w relacjach z innymi.
 3. Zrównoważona informacja zwrotna – feedback
  • modele informacji zwrotnej,
  • zasady udzielna informacji zwrotnej,
  • zasady przyjmowania informacji zwrotnej,
  • najczęstsze błędy w przekazywaniu informacji zwrotnej,
  • korzyści z dawania informacji zwrotnej,
  • wpływ informacji zwrotnej na realizację zadań i zaangażowanie zespołu,
  • trening asertywności,
  • jak radzić sobie z oporem u pracowników.
 4. Delegowanie zadań i uprawnień
  • zarządzanie sytuacyjne K. Blancharda – fazy rozwoju pracownika,
  • zasady delegowania zadań,
  • luka kompetencyjna w delegowaniu i jej wpływ na realizację zadań,
  • przyczyny nierealizowania zadań – dlaczego pracownicy nie „dowożą” wydelegowanych zadań,
  • zarządzanie przez delegowanie,
  • błędy w delegowaniu – case studies,
  • skąd się bierze opór u pracowników w realizacji zadań,
  • konsekwencje błędnego delegowania,
  • korzyści wynikające z delegowania zadań.
 5. Zarządzanie emocjami
  • przekonania i emocje,
  • świadomość własnych emocji,
  • zarządzanie emocjami własnymi i innych,
  • psychologia sukcesu – rola przekonań mobilizujących vs. powstrzymujących realizację,
  • inteligencja emocjonalna a emocje podstawowe,
  • emocje w naszym ciele i ich role, pozytywne i negatywne,
  • umiejętność wyrażania emocji,
  • umiejętność wyrażania własnych opinii, oczekiwań i potrzeb.
 6. Motywacja pracowników
  • skuteczna motywacja,
  • destrukcyjny wpływ przełożonego na zespół,
  • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • motywacja finansowa i pozafinansowa,
  • teoria sprawiedliwości wg. Adamsa,
  • najczęstsze błędy w motywacji,
  • zdobywanie i utrzymanie w firmie dobrego pracownika,
  • wpływ błędnego motywowania na atmosferę i zaangażowanie zespołu.
 7. Coachingowy styl zarządzania
  • sztuka zadawania świadomych pytań,
  • techniki aktywnego słuchania,
  • podstawy coachingu,
  • modele coachingowe,
  • wdrożenie kultury coachingu,
  • rozwój poszczególnych kompetencji coachingowych,
  • narzędzia coachingowe,
  • praca ciszą,
  • jak być partnerem dla swojego zespołu i tworzyć relację opartą na zaufaniu i szacunku.
 8. Expose menedżera
  • wystąpienia publiczne,
  • przedstawienie jasnych i bardzo konkretnych zasad,
  • budowanie wizerunku,
  • przedstawienie siebie i nawiązanie dobrej relacji z zespołem,
  • nazwanie oczekiwań i preferencji szefa odnośnie zachowań i postawy podwładnych,
  • określenie najważniejszych zasad, które będę obowiązywały w pracy zespołu,
  • praca z kamerą,
  • dlaczego i kiedy potrzebne jest expose,
  • zebrania dla zasady – dlaczego większość zebrań nic nie wznosi.
 9. Rekrutacja i selekcja personelu
  • odpowiedni dobór pracowników,
  • rekrutacja,
  • selekcja,
  • wprowadzenie na stanowisko pracy,
  • błędy w procesie rekrutacyjnym,
  • rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • jak efektywnie konstruować ogłoszenia o pracę,
  • opis stanowiska pracy.
 10. Konflikt – trudne rozmowy z pracownikami
  • zarządzanie konfliktem,
  • przyczyny i skutki konfliktu,
  • mediacje,
  • fakty a opinie w rozmowie – jak nie generować konfliktu,
  • trudne sytuacje w zespole,
  • konflikt jednostkowy a grupowy w firmie,
  • bariery komunikacyjne w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami – komunikat Ty, ocena, założenia, stereotypy, generalizacja, brak słuchania, atak psychologiczny,
  • rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a,
  • wykorzystywanie konfliktu dla sukcesu,
  • ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem,
  • asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych,
  • zarządzanie przez konflikt.
 11. Zarządzanie czasem pracy – menedżer zabiegany czy skuteczny
  • odblokować czas,
  • techniki zarządzania czasem,
  • automotywacja a zarządzanie czasem,
  • kształtowanie skutecznego nawyku,
  • ustalanie priorytetów – macierz Eisenhowera,
  • psychologia sukcesu – rola przekonań mobilizujących vs. powstrzymujących realizację,
  • określ swój cel – SMART,
  • skuteczne planowanie i wyznaczanie priorytetów.
 12. Zarządzanie zmianą
  • mechanizmy obronne u pracowników w procesie zmiany,
  • wirus oporu w zespole,
  • jak opanować chaos w procesie zmiany,
  • fundamentalne zasady i metody wdrażania zmian,
  • terminowa realizacja zadań w procesie zmiany,
  • kluczowe etapy wdrażania zmian,
  • motywacja pracowników w zmianie.
 13. Zarządzanie projektami
  • efektywność zarządzania projektami,
  • skutecznego planowania projektów krok po kroku,
  • organizowania własnej pracy i pracy zespołu,
  • określania mierzalnych celów,
  • koordynowania i monitorowania prac projektowych na każdym etapie realizacji,
  • komunikacja i współpraca w zarządzaniu projektem.
Co zyskasz?
 • Poznając skuteczne metody zarządzania dowiesz się, z czego wynikają różnice w zachowaniu ludzi w organizacji.
 • Rozpoznając poszczególne style zachowań, będziesz mógł podnieść swoją efektywność oraz wpływać na podniesienie efektywności współpracowników i pracowników.
 • Uczestnictwo w kursie umożliwi Ci podniesienie kompetencji związanych z usprawnieniem komunikacji, określeniem najlepszego dla Ciebie i Twojego zespołu sposób realizacji celów.
 • Nabyte umiejętności i wiedzę będziesz mógł wykorzystać w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Umiejętności:
 • rozpoznawania stylów zachowań,
 • efektywnego komunikowania się na każdym etapie,
 • efektywnego współdziałania i rozwiązywania konfliktów,
 • lepszego zrozumienia siebie i innych (zrozumienie różnic w zachowaniu),
 • odpowiedniego doboru zadań do stylu pracownika,
 • motywowania pracowników o poszczególnych stylach zachowań,
 • wykorzystania swoich mocnych stron w celu podniesienia efektywności menedżera,
 • pracy z mocnymi stronami członków zespołu w celu podniesienia produktywności i efektywności zespołowej.

Prowadzący

Pani Marta

Kim jestem?

Przede wszystkim praktykiem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu. Od wielu lat wspieram klientów jako partner biznesowy w procesach rozwojowych, budując zwinne, samodzielne i zmotywowane zespoły osiągające założone cele biznesowe. Stawiam na praktyczny warsztat i konkretne rozwiązania zawsze dopasowane do potrzeb i specyfiki Twojej branży. Pomagam odzyskać to co utracone i rozwinąć to co zbudowane.

Ukończyłam studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Mediacji Sądowych i Pozasądowych, Coachingu, Psychologii Biznesu i Trenera Treningu Interpersonalnego Zaawansowane Narzędzia Trenerskie. Obecnie w trakcie  studiów Psychologicznych.

Szereg kursów i szkoleń m.in. RTZ Racjonalna Terapia Zachowań, MTQ odporność psychiczna, AC/DC Assessment Center/Development Center w centrum szkoleń Meritum, Szkołę Trenerów Biznesu SET, Coaching Prowokatywny, Zarządzanie Kulturą Organizacji, certyfikat standardu HRD BP i inne. Wykładam w Wyższej Szkole Biznesu, prowadzę również zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży w szkołach jak i na zajęciach indywidualnych, również warsztaty z efektywnego nauczania dla nauczycieli i wykładowców akademickich.

Łącze pasję z pracą

Blisko 20 000 godzin jako trener instruktor oraz około 20 000 godzin jako trener kompetencji miękkich. Jestem również trenerem jeździeckim i instruktorem hipoterapii, posiadam II klasę sportową PZJ.

Prywatnie uwielbiam spędzać czas aktywnie wraz z synem, jeżdżąc z nim na nartach i na rowerze. Jestem pasjonatką i miłośniczką jeździectwa, zaczęłam jeździć konno już od 4 roku życia. Uczę innych, wspomagam rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.

Moim motto jest „jeśli chcesz szkolić, uczyć, rozwijać innych sam musisz się szkolić, uczyć i rozwijać”, dlatego nieustannie poszukuję nowej wiedzy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone