fbpx
 

Audyt GOZ

SKU: GOZ003

5 000,00 + VAT

Zajmiemy się kompleksowo Państwa sprawą. Każdorazowo zakres usługi jest indywidualnie dopasowany do Państwa oczekiwań.

Audyt GOZ ma na celu dostarczenie kompleksowej analizy praktyk firmy związanych z gospodarką odpadami oraz dostarczenie konkretnych rekomendacji, które wspomogą wdrażanie zrównoważonych praktyk związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Usługa obejmuje następujące etapy:

 1. Przygotowanie do audytu:
  • Spotkanie otwierające: rozmowy z kluczowymi decydentami w firmie w celu zrozumienia celów audytu i identyfikacji obszarów priorytetowych.
  • Dokumentacja materiałów z obszaru GOZ: przegląd dokumentów dotyczących systemu zarządzania środowiskowego, aktualnych praktyk i procesów związanych z gospodarką odpadami w firmie (w tym polityki środowiskowej, planu gospodarowania odpadami, kart charakterystyki produktów).
  • Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za środowisko.
 2. Analiza procesów biznesowych:
  • Przegląd procesów produkcyjnych: analiza etapów produkcji i identyfikacja obszarów generujących odpady.
  • Analiza danych dotyczących zużycia surowców, energii i wody oraz wytwarzanych odpadów.
  • Mapowanie łańcucha dostaw: ocena wpływu dostawców i partnerów biznesowych na gospodarkę odpadami.
 3. Analiza wykorzystywanych surowców oraz wytwarzanych odpadów:
  • Identyfikacja kluczowych wykorzystywanych surowców: analiza rodzajów surowców używanych w procesach produkcyjnych.
  • Identyfikacja wytwarzanych odpadów: identyfikacja rodzajów odpadów generowanych w różnych etapach cyklu życia produktów/usługi.
  • Analiza systemu gospodarki odpadami: analiza systemu segregacji i gospodarki odpadami w firmie.
 4. Zgodność z przepisami i normami:
  • Przegląd aktualnych przepisów: ocena zgodności z przepisami prawa dotyczącymi odpadów, ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
  • Analiza prawidłowości posiadanej dokumentacji: sprawdzenie, czy dokumentacja związana z zarządzaniem odpadami jest kompletna i zgodna z wymogami.
  • Analiza zgodności z zasadami GOZ, takimi jak zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling, odzysk surowców, ponowne wykorzystanie produktów.
 5. Analiza efektywności:
  • Ocena wydajności procesów: analiza, czy procesy produkcyjne są zoptymalizowane pod kątem zużycia surowców, minimalizacji odpadów, zużycia energii oraz wody.
 6. Analiza cyklu życia produktu:
  • Analiza wpływu produktów na środowisko na wszystkich etapach cyklu życia produktów kluczowych z punktu widzenia GOZ.
 7. Raport i prezentacja wyników:
  •  Raport zawierający:
   • wyniki przeprowadzonych analiz, w tym zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz ewentualne luki,
   • rekomendacje odnośnie możliwych działań w kierunku GOZ i propozycje ewentualnych działań naprawczych.
  • Prezentacja wyników: przedstawienie rezultatów audytu w formie spotkania prezentacyjnego.
 8. Wsparcie wdrożenia zmian (opcjonalne – za dodatkową opłatą):
  • Konsultacje po audycie.
  • Wsparcie w implementacji rekomendacji: pomoc we wdrożeniu zalecanych zmian i praktyk związanych z GOZ.
Usługa może zostać rozszerzona o dodatkowe elementy (za dodatkową opłatą), takie jak:
 • Wskaźniki efektywności: opracowanie wskaźników monitorujących ilość i rodzaj generowanych odpadów.
 • Strategie zrównoważonego rozwoju:
  • Rozpoznanie możliwości wdrożenia GOZ: identyfikacja obszarów, w których firma może wdrożyć praktyki związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.
  • Analiza możliwości ograniczenia zużycia surowców, energii i wody.
  • Analiza możliwości recyklingu, odzysku surowców i ponownego wykorzystania produktów.
  • Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.
  • Rekomendacje strategii zrównoważonego rozwoju: opracowanie konkretnych strategii i planu działania dostosowanych do specyfiki firmy.
 • Szkolenie personelu: dostosowanie szkoleń dla pracowników z zakresu prawidłowego zarządzania odpadami.
 • Wsparcie wdrożenia zmian:
  • Konsultacje po audycie.
  • Wsparcie w implementacji rekomendacji: pomoc we wdrożeniu zalecanych działań i praktyk związanych z GOZ.

Termin realizacji:

 • Audyt może być zrealizowany w terminie do 4-8 tygodni od podpisania umowy, w zależności od specyfiki oraz wielkości firmy.

Podana cena jest ceną minimalną za powyższą usługę. Koszt audytu uzależniony jest od wielkości i branży przedsiębiorstwa. W celu ustalenia indywidualnego zakresu usługi i wyceny prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@doradcy365.pl

Opis

Audyt GOZ jest ważnym krokiem w kierunku wdrożenia rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie. Dzięki audytowi przedsiębiorstwo może poznać swój aktualny stan w zakresie GOZ i określić obszary, w których można poprawić efektywność środowiskową. Audyt pozwala także na wypracowanie planu działania w zakresie GOZ.
Celem audytu jest:
 • Ocena stopnia zgodności przedsiębiorstwa z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ);
 • Określenie możliwości poprawy efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa;
 • Wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań GOZ.
Dla kogo?:
 • Przedsiębiorstwa wszystkich branż i wielkości;
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem rozwiązań GOZ;
 • Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie na działania w zakresie GOZ.
Metodyka audytu:
 • Audytorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie GOZ;
 • Audytorzy wykorzystują sprawdzone metody i narzędzia audytowe;
 • Audytorzy pracują w oparciu o międzynarodowe standardy audytu środowiskowego.
Efekty audytu:
 • Podniesienie świadomości pracowników na temat zasad GOZ;
 • Określenie obszarów, w których można poprawić efektywność środowiskową przedsiębiorstwa;
 • Wypracowanie planu działania w zakresie GOZ.
Korzyści z wdrożenia rozwiązań GOZ:

Wdrożenie rozwiązań GOZ może przynieść przedsiębiorstwu szereg korzyści, takich jak:

 • Ograniczenie kosztów związanych z odpadami i środowiskiem;
 • Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wśród klientów i partnerów biznesowych;
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.