fbpx
 

Preferencyjna pożyczka inwestycja ze środków UE w kwotach od 100 tys. zł do 50 mln zł

SKU: FIN035

0,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania pożyczki inwestycyjnej z wybranego programu.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu;
 • Wypełnimy Twój wniosek o pożyczkę;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez instytucję finansującą;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do instytucji finansującej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pożyczkę i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby instytucji finansującej;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

3.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

1% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

lub

WARIANT 2 

1.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

2% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA.

3,5% od wartości od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Szanowni Państwo,

Na rynku jest wiele preferencyjnych pożyczek, których warunki i dostępność zmieniają się w czasie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy pomogą w doborze najodpowiedniejszego produktu. Poniższe informacje mają charakter ogólny i mogą różnić się w zależności od konkretnego programu.

Informacje ogólne o preferencyjnych pożyczkach inwestycyjnych

Preferencyjne pożyczki inwestycyjne pomagają sfinansować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej. Inwestycje te mogą być ogólne lub dotyczyć konkretnych dziedzin. Mogą to być np. inwestycje zwiększające produktywność, zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji (w tym również w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii), inwestycje początkowe związane z wyposażeniem lub doposażeniem przedsiębiorstwa, inwestycje na wczesnym etapie rozwoju, etc. Zakres wsparcia każdorazowo określa regulamin konkretnego programu.

Kto może się starać o pożyczkę inwestycyjną?

O pożyczkę inwestycyjną mogą z reguły starać się przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże z różnych sektorów gospodarki.

Jakie kwoty można otrzymać i jakie są warunki?

Zazwyczaj można starać się o pożyczkę w wysokości od 100 tys. zł do nawet 50 mln zł. W niektórych programach jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę inwestycyjną (do określonej maksymalnej kwoty).

Maksymalny okres spłaty takiej pożyczki może wynosić nawet do 10 lat. Wiele programów oferuje również karencję w spłacie (np. do 6 miesięcy).

Wysokość wsparcia w przypadku naborów Programu Fundusze Europejskie wynosi zwykle do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W zależności od konkretnego programu oprocentowanie może wynosić od 1 do kilku procent, jak np. w przypadku pożyczki inwestycyjnej BGK (dla firm z Dolnego Śląska), która jest udzielana na warunkach rynkowych (z oprocentowaniem stałym lub zmiennym) od 6,68%.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę i jakie są terminy?

Okresy aplikowania o pożyczki z programów krajowych i regionalnych są ściśle określone i ogłaszane przez instytucje zarządzające tymi programami. Informacje o aktualnych naborach wniosków można znaleźć na stronach internetowych, nasi Doradcy również mogą udzielić informacji o trwających i planowanych naborach.

Dodatkowe kryteria

W przypadku pożyczek inwestycyjnych mogą obowiązywać dodatkowe kryteria, np.

 • przedsiębiorca musi posiadać wkład własny, np. co najmniej 10% wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia,
 • preferowane mogą być inwestycje przedsiębiorstw wykazujące wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • dofinansowana inwestycja przedsiębiorstwa powinna stanowić innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • inwestycje w infrastrukturę muszą uwzględniać wymogi uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień,
 • inwestycje muszą przyczyniać się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 10% w stosunku do stanu wyjściowego.
Zabezpieczenie
 • weksel własny in blanco z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) oraz zazwyczaj dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka (ustanawiana notarialnie) na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez instytucję udzielającą pożyczki.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2, WARIANT 3

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone