fbpx
 

Preferencyjna pożyczka obrotowa ze środków UE w kwotach od 100 tys. zł do 10 mln zł

SKU: FIN036

0,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania pożyczki obrotowej z wybranego programu.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu;
 • Wypełnimy Twój wniosek o pożyczkę;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez instytucję finansującą;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do instytucji finansującej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pożyczkę i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby instytucji finansującej;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

2.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

1,5% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

lub

WARIANT 2 

1.499 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

2,5% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA.

3,5% od wartości od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Szanowni Państwo,

Na rynku jest wiele preferencyjnych pożyczek, których warunki i dostępność zmieniają się w czasie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy pomogą w doborze najodpowiedniejszego produktu. Poniższe informacje mają charakter ogólny i mogą różnić się w zależności od konkretnego programu.

Informacje ogólne o preferencyjnych pożyczkach obrotowych

Preferencyjne pożyczki obrotowe pomagają sfinansować wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, rachunki za energię elektryczną, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).Zakres wsparcia każdorazowo określa regulamin konkretnego programu.

Kto może się starać o pożyczkę obrotową?

O pożyczkę obrotową mogą z reguły starać się przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże z różnych sektorów gospodarki. Niekiedy warunkiem przyznania wsparcia jest np. zmaganie się przedsiębiorstwa ze skutkami wywołanymi sytuacją kryzysową, np. epidemią COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją.

Jakie kwoty można otrzymać i jakie są warunki?

Zazwyczaj można starać się o pożyczkę w wysokości od 100 tys. zł do nawet 10 mln zł, a jeden przedsiębiorca może zwykle otrzymać tylko jedną pożyczkę obrotową w konkrentym programie.

Maksymalny okres spłaty takiej pożyczki może wynosić zwykle do kilku lat (np. 5). Wiele programów oferuje również karencję w spłacie (np. do 6 miesięcy).

W zależności od konkretnego programu oprocentowanie może wynosić od 1 do kilku procent, jak np. w przypadku pożyczki obrotowej BGK (dla firm z Dolnego Śląska), która może być udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (ze stałym oprocentowaniem przez cały okres trwania umowy) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis od 2,39%. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę i jakie są terminy?

Okresy aplikowania o pożyczki z programów krajowych i regionalnych są ściśle określone i ogłaszane przez instytucje zarządzające tymi programami. Informacje o aktualnych naborach wniosków można znaleźć na stronach internetowych, nasi Doradcy również mogą udzielić informacji o trwających i planowanych naborach.

Zabezpieczenie
 • weksel własny in blanco z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) oraz zazwyczaj dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka (ustanawiana notarialnie) na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez instytucję udzielającą pożyczki.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2, WARIANT 3

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone