fbpx
 

PREMIUM – kompleksowa obsługa dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

SKU: DUS033

9 000,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z programu dotacji z ZUS w tym:
 • Pomożemy w opracowaniu koncepcji projektu i przekażemy Ci niezbędne informacje.
 • Zlecimy współpracującym z nami specjalistom w zakresie BHP opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku dofinansowania i/lub ocenę obciązenia układu mięśniowo-szkieletowego (chronometrażu) tj. wymaganych przez ZUS dokumentów.
 • Przygotujemy całość analizy finansowej i prognoz przewidzianych w dokumentacji.
 • Zapewnimy koordynację procesu rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji, celem zachowania ich zgodności z zapisami umowy o dotację oraz warunkami programu dotacyjnego. Koordynacja ta prowadzona będzie w całym okresie realizacji projektu i wykonywana poprzez przydzielenie Ci konsultanta odpowiedzialnego za przedmiotowy projekt.
 • Zajmiemy się zebraniem danych niezbędnych do przygotowania wniosku. Doradzimy Ci, jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji.
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie.
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki do wniosku wymagane przez ZUS.
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej.
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do ZUS.
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji na etapie formalnym, merytorycznym lub w trakcie realizacji projektu (z doświadczenia wiemy, że urzędnicy z ZUS na ogół posiadają wiele uwag i pytań do składanej dokumentacji, w tym zwłaszcza ofert oraz zasadności zakupu danych urządzeń).
 • Udzielimy Ci pomocy na etapie podpisywania umowy o dotację.
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji.
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji.
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie poprzez przekazanie wskazówek w zakresie prawidłowego trybu wyboru dostawców.
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji.
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie.
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu.
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Łączna cena za kompleksową obsługę wynosi od 9000 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 6% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji.
Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Cena nie obejmuje ew. pomiarów specjalistycznych np. w zakresie zapylenia, hałasu, jakości powietrza, które muszą być wykonane przez specjalistyczne firmy/laboratoria.

Przed dokonaniem zakupu przez nasz e-sklep zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu dokonania szczegółowej wyceny usługi, gdyż jest ona ustalana w zależności od liczby planowanych wydatków i sumy wnioskowanego dofinasowania.

Dodatkowo w zależności od projektu i typu wydatków przewidzianych w projekcie mogą być wymagane inne dokumenty których wydaniem zajmują się uprawnione jednostki (np. akredytowane laboratoria) zajmujące się pomiarem zapylenia, obecności mikroorganizmów, natężenia hałasu etc.). Projekt może wymagać też sporządzenia projektów technicznych instalacji wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia. W przypadku usługi Premium mogą Państwo liczyć na nasza pomoc na każdym etapie w tym na przekazanie przez nas kontaktu do odpowiednich podmiotów, które na zasadzie odrębnej umowy  z Państwem mogą sporządzić wymagane przez ZUS dokumenty dodatkowe.

Opis

Czym jest dotacja z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie konkursu oferuje dofinansowanie do projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program ten ma na celu wsparcie firm w pozyskaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń w ramach prewencji wypadkowej.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Przedsiębiorca terminowo opłacający składki ZUS oraz podatki, którego firma nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed upływem 3 lat od dnia wypłaty ostatniego dofinansowania lub przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 • Mikrofirma – od 1 do 9 pracowników;
 • Mała firma – od 10 do 49 pracowników;
 • Średnia firma – od 50 do 249 pracowników;
 • Duża firma – powyżej 250 pracowników.
Wysokość wsparcia

Pula środków przeznaczonych na program wynosi 90 000 000 zł.

Program zakłada minimalną kwotę wnioskowania w wysokości 10 000 zł, a maksymalną 300 000 zł.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla działań inwestycyjnych – do 299 000,00 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000,00 zł, w tym:
  • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  • 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Procentowa wysokość dofinansowania wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu (wymagany wkład własny 20%).

Dodatkowo, ZUS w katalogu działań inwestycyjnych i doradczych, dokładnie określił kwoty dofinansowania na poszczególne sprzęty (np. na wózek widłowy kwota dofinansowania wynosi max. do 30.000 zł brutto).

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami w ramach konkursu w 2023 roku
 1. Katalog akceptowanych przez ZUS wydatków
 2. Regulamin konkursu w 2023 roku. 
Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta istnieje możliwość zakupienia indywidualnych e-konsultacji w zakresie korzystania z tego programu dotacyjnego.

Szybka e-konsultacja – Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone