fbpx
 

Premium Kurs „Specjalista ds. GOZ” 5-dniowy workshop z Wdrażaniem Praktycznych Rozwiązań

SKU: GOZ001

5 490,00 + VAT

Premium Kurs „Specjalista ds. GOZ” 5-dniowy workshop z Wdrażaniem Praktycznych Rozwiązań
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki zastosowania modelu GOZ w różnych branżach i organizacjach. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić konkretne sytuacje biznesowe, w których wdrożenie GOZ przyniosło pozytywne efekty.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą solidne podstawy do przygotowania strategii wdrożenia GOZ dla swojej firmy z praktycznym zastosowaniem wybranych narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii.
 • Dodatkowo zrealizowane zostaną studia przypadków: udane projekty produktów opartych na GOZ, przykłady firm pokonujących wyzwania wdrożenia GOZ, analiza projektów konkretnych przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły praktyki GOZ oraz analiza projektów, które pozyskały finansowanie na inwestycje GOZ.
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie analizy cyklu życia produktów.
Kurs „Specjalista ds. GOZ” to kompleksowe szkolenie w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu GOZ, umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami, redukcję odpadów i implementację zrównoważonych praktyk w przedsiębiorstwach.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie ochrony środowiska i GOZ;
 • Dedykowany w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji dotyczących strategii przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie firmą, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i GOZ. Szkolenie jest także polecane osobom, które pracują lub chcą pracować jako specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, ekolodzy przemysłowi czy eksperci ds. środowiska, a także osobom, które chcą świadczyć usługi w zakresie wdrażania praktyk GOZ dla różnych przedsiębiorstw;
 • Program szkolenia skupia się na na rozwinięciu kompleksowych umiejętności i głębokiej wiedzy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający unikalne wyzwania i tendencje dotyczących zrównoważonego rozwoju charakterystyczne dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz aktualne przepisy i kierunek zmian prawnych w zakresie GOZ;
 • Szkolenie obejmuje także moduł dotyczący finansowania projektów GOZ z omówieniem najważniejszych zasad realizowania projektów unijnych z uwzględnieniem aktualnych programów dotacyjnych;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe dokumenty i procedury związane z zarządzaniem zasobami, odpadami i praktykami GOZ w przedsiębiorstwach;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami przygotowywania strategii GOZ i modeli biznesowych opartych na GOZ oraz wykorzystania dostępnych narzędzi;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 30 godzinach zajęć online, podczas których będzie współpracować z Ekspertami w przygotowywaniu elementów strategii GOZ oraz modeli biznesowych opartych na GOZ;
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu GOZ oraz zrównoważonego rozwoju. W programie szczególnie podkreślone są umiejętności analizy czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, projektowania produktów w kontekście GOZ, wykorzystania nowych technologii i innowacji oraz skutecznego i efektywnego wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie;
 • Kurs zakłada pełną integrację teorii z praktyką, umożliwiając uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy, ale także skuteczne wdrożenie praktyk GOZ w przedsiębiorstwach.
Ramowy program:
Dzień 1:
 1. Wprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ):
  • Definicja i podstawy GOZ.
  • Cele GOZ.
  • Różnice między GOZ a tradycyjnym modelem gospodarki odpadami.
  • Korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z GOZ.
  • Istota zrównoważonego rozwoju.
 2. Podstawy ekologii przemysłowej:
  • Analiza przepływu materiałów i energii w przedsiębiorstwach.
  • Zasady i narzędzia ekologii przemysłowej.
 3. Kluczowe zasady gospodarki o obiegu zamkniętym:
  • Zasada hierarchii postępowania z surowcami.
  • Minimalizacja odpadów i zasada „reduce, reuse, recycle”.
  • Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Dzień 2
 1. Projektowanie produktów w kontekście GOZ:
  • Zasady projektowania z myślą o recyclingu i ponownym wykorzystaniu.
  • Ekorozwój w projektowaniu.
  • Rola przedsiębiorców w tworzeniu produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.
  • Studium przypadku: udane projekty produktów opartych na GOZ.
 2. GOZ 4.0 – nowoczesne technologie i innowacje:
  • Wykorzystanie technologii cyfrowych w GOZ.
  • Innowacyjne rozwiązania w recyklingu i odzyskiwaniu surowców.
  • Analiza cyfrowa śladu węglowego w kontekście GOZ.
  • Wykorzystanie technologii do monitorowania i optymalizacji procesów.
  • Praktyczne warsztaty z zastosowaniem wybranych narzędzi.
Dzień 3
 1. Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwach:
  • Skuteczne segregowanie odpadów.
  • Programy recyklingu i odzysku.
  • Wskaźniki efektywności w zarządzaniu odpadami.
 2. Zrównoważone zaopatrzenie i logistyka:
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście GOZ.
  • Minimalizacja emisji CO2 w logistyce.
 3. Implementacja GOZ w przedsiębiorstwie:
  • Krok po kroku: planowanie strategii GOZ dla firmy.
  • Zarządzanie cyklem życia produktu w kontekście GOZ.
  • Wykorzystanie LCA do oceny śladu ekologicznego produktów.
  • Praktyczne ćwiczenia z analizy cyklu życia.
  • Pomocne narzędzia i wsparcie przy wdrażaniu GOZ.
 4. Modele biznesowe oparte na GOZ:
  • Przegląd modeli biznesowych GOZ.
  • Analiza i implementacja modeli biznesowych opartych na obiegu zamkniętym.
  • Ekonomia współdzielenia.
Dzień 4
 1. Komunikacja i edukacja w zakresie GOZ:
  • Budowanie świadomości wśród pracowników i klientów.
  • Skuteczna komunikacja z interesariuszami w kontekście GOZ.
  • Tworzenie programów edukacyjnych dotyczących GOZ w firmie.
 2. Przeciwdziałanie barierom i wyzwaniom w implementacji GOZ:
  • Analiza potencjalnych trudności w wdrożeniu GOZ.
  • Strategie przeciwdziałania i eliminacji barier.
  • Studium przypadku: przykłady firm pokonujących wyzwania wdrożenia GOZ.
 3. Ocena efektywności i monitorowanie postępów:
  • Systemy monitorowania i raportowania postępów w zakresie GOZ.
  • Doskonalenie strategii GOZ na podstawie wyników oceny.
  • Studium przypadku: analiza konkretnych przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły praktyki GOZ.
Dzień 5
 1. Certyfikacje i standardy zrównoważonego rozwoju:
  • Przegląd istniejących certyfikatów i standardów.
  • Proces uzyskania certyfikacji związanej z GOZ.
 2. Finansowanie projektów GOZ:
  • Źródła finansowania projektów GOZ.
  • Biznesplan z perspektywą GOZ – najważniejsze założenia.
  • Zasady pozyskiwania Funduszy Unijnych.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne.
  • Zrównoważony model biznesowy.
  • Studium przypadku: analiza projektów, które pozyskały finansowanie na projekty GOZ.
 3. Dyskusja na temat wyzwań i korzyści.
 4. Podsumowanie i egzamin końcowy.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • styczeń 2024 – rekrutacja zakończona
 • luty 2024 – rekrutacja zakończona
 • marzec 2024 – rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja zakończona
 • maj 2024 – rekrutacja zakończona
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 30 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 5490 zł/os. + VAT . (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 183 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Specjalista ds. GOZ

Idea kursu

Idea kursu „Specjalista ds. GOZ” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do opracowania strategii GOZ oraz modeli biznesowych opartych na GOZ oraz ich skutecznego wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Kurs opiera się na kształtowaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Kurs omawia fundamentalne koncepcje i cele GOZ oraz wyjaśnia rolę GOZ w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Program skupia się na praktycznych aspektach implementacji strategii GOZ w rzeczywistych warunkach biznesowych. Poprzez interaktywne warsztaty oraz studia przypadków, uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę na temat zasad GOZ, ale również rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzania tych zasad w przedsiębiorstwach.

Kurs kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście GOZ.

Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i doświadczenie, które umożliwią im efektywne wprowadzenie i stosowanie zasad GOZ w swojej codziennej pracy.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również zintegrowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem, co pozwoli uczestnikom skutecznie stosować zasady GOZ w różnych kontekstach biznesowych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie procesami, po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrożenia rozwiązań GOZ, co przyczynia się do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwie.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego planowania, i doskonalenia praktyk GOZ oraz skutecznego wdrażania tych rozwiązań w różnorodnych środowiskach biznesowych.

Dla kogo?

Kurs „Specjalista ds. GOZ” jest dostosowany do różnych odbiorców, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w obszarze GOZ w zróżnicowanych środowiskach zawodowych. Kurs jest dedykowany w szczególności:

 • Przedsiębiorcom i właścicielom firm:
  • Osobom, które zarządzają przedsiębiorstwami i chcą wprowadzić zrównoważone praktyki zarządzania zasobami oraz minimalizacji odpadów.
 • Kadrze zarządzającej:
  • Kierownikom i menedżerom, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących strategii przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 • Pracownikom działów ochrony środowiska:
  • Osobom pracującym w dziale ochrony środowiska, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami.
 • Inżynierom i projektantom:
  • Osobom odpowiedzialnym za projektowanie produktów, procesów i infrastruktury z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Studentom i absolwentom kierunków związanych z ochroną środowiska:
  • Osobom, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową lub chcą specjalizować się w obszarze GOZ.
  • Osobom, które chcą pracować jako specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, ekolodzy przemysłowi czy eksperci ds. środowiska.
Kurs Specjalista ds. GOZ obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Istota zrównoważonego rozwoju;
 • Podstawy ekologii przemysłowej;
 • Kluczowe zasady gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Projektowanie produktów w kontekście GOZ;
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym 4.0;
 • Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwach;
 • Zrównoważone zaopatrzenie i logistyka;
 • Wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie;
 • Modele biznesowe oparte na GOZ;
 • Komunikacja i edukacja w zakresie GOZ;
 • Przeciwdziałanie barierom i wyzwaniom w implementacji GOZ;
 • Ocena efektywności i monitorowanie postępów;
 • Certyfikacje i standardy zrównoważonego rozwoju.
 • Finansowanie projektów GOZ.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi do skutecznej transformacji procesów produkcyjnych i logistycznych w obszarze ekoprojektowania i zrównoważonego zaopatrzenia, efektywnego zarządzania odpadami, a tym samym do wdrożenia strategii i modeli biznesowych opartych na GOZ w przedsiębiorstwie.

Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Studium przypadku: udane projekty produktów opartych na GOZ;
 • Zastosowanie wybranych narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii;
 • Analiza cyklu życia produktu;
 • Opracowywanie konkretnych strategii GOZ;
 • Studium przypadku: przykłady firm pokonujących wyzwania wdrożenia GOZ.
 • Studium przypadku: analiza konkretnych przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły praktyki GOZ.
 • Studium przypadku: analiza projektów, które pozyskały finansowanie na inwestycje GOZ.
Co zyskasz?
Poprzez realizację warsztatów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przeprowadzania kompleksowej analizy wpływu produktów na środowisko na różnych etapach ich cyklu życia;
 • projektowania produktów zrównoważonych, z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, zwiększając ich trwałość i możliwości recyklingu;
 • skutecznego zarządzania odpadami, w tym segregacji, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów;
 • opracowywania i wdrażania strategii GOZ, dostosowując ją do różnych branż i organizacji;
 • identyfikacji obszarów do optymalizacji w kontekście GOZ, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej;
 • budowania relacji z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami, wspierających wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju;
 • skutecznego raportowania i komunikowania działań związanych z GOZ, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz organizacji;
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zasadami GOZ;
 • podejmowania świadomych decyzji zarządczych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju;
 • znajomości najnowszych trendów, regulacji i innowacji związanych z GOZ;
 • zrozumienie aspektów finansowych związanych z projektami GOZ,
 • umiejętność wyszukiwania źródeł finansowania i pozyskiwania środków na inwestycje GOZ.

Umiejętności te pozwolą Ci aktywnie uczestniczyć w procesach transformacyjnych, budować zrównoważone praktyki w organizacjach oraz dostosowywać się do rosnących oczekiwań rynku i społeczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo:
 • Potwierdzenie umiejętności egzaminem końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie kwalifikacji:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników w sektorze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Certyfikat ukończenia kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone