fbpx
 

Szkolenie „Rozliczanie kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalność wynagrodzeń” – online (2 dni)

SKU: SZK028-1

799,00 + VAT

Szkolenie w temacie „Rozliczanie kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalność wynagrodzeńz ekspertami i praktykami w zakresie dotacji unijnych:
 • Dedykowane w szczególności firmom, które chciałyby skorzystać lub już korzystają z dofinansowania ze środków UE, przede wszystkim księgowym i pracownikom kadr oraz kierownikom projektów, a także beneficjentom z jednostek sektora finansów publicznych oraz opiekunom i działom kontroli Instytucji Pośredniczących i Zarządzających;
 • Szkolenie merytoryczne z warsztatami praktycznymi uwzględniające najnowsze zmiany i przepisy;
 • Małe grupy szkoleniowe;
 • Długość: 2 dni (12 h);
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu szkolenia;
 • Możliwość rozwiania wątpliwości dotyczących kwestii poruszanych na szkoleniu do 4 tygodni od ukończenia szkolenia (w formie zapytania mailowego do ekspertów);
 • Szkolenie realizowane w formule online;
 • Istnieje także możliwość realizacji szkolenia stacjonarnego.

Cena netto: 799 zł + VAT/os.

Istnieje możliwość realizacji tego szkolenia dedykowanego dla konkretnego projektu lub jednostki – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Opis

Rozliczanie kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalność wynagrodzeń

Idea szkolenia

Głównym celem tego szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat prawidłowego rozliczania kosztów personelu w projektach unijnych oraz poznanie zasad i wytycznych dotyczących kwalifikowalności wynagrodzeń w projekcie. Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy zdobędą lub zaktualizują wiedzę związaną z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, a ponadto zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem prawnym i obowiązującymi zasadami. Omówione zostaną procedury dotyczące tworzenia i uzupełniania bazy personelu w systemie SL 2014, a także te związane z przygotowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej. Przedstawione zostaną aspekty związane z obowiązkami i wynikającą z nich odpowiedzialnością personelu projektu. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego rozliczania kosztów wynagrodzeń przy rozliczaniu różnych typów projektów UE, a także otrzymają praktyczne wskazówki i porady, które pozwolą uniknąć najczęściej popełnianych błędów z tym związanych oraz poznają zasady kontroli zewnętrznych dotyczących tego aspektu.

Dla kogo?

Z udziału w szkoleniu skorzystają wszyscy, którzy chcieliby zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie rozliczania kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalności wynagrodzeń.

Szkolenie to polecane jest zarówno beneficjentom – przedsiębiorcom, szczególnie pracownikom działów księgowych i finansowych w każdej firmie, która myśli o pozyskaniu dotacji ze środków UE lub takie środki już pozyskała oraz biurom rachunkowym i księgowym, obsługującym takie firmy, ale także beneficjentom z jednostek sektora finansów publicznych oraz opiekunom i działom kontroli Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Ze szkolenia skorzystają pracownicy administracji publicznej i samorządowej, kadra zarządzająca (menadżerowie i właściciele firm) i koordynująca projekty unijne, w szczególności odpowiedzialna za personel projektowy i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program
Szkolenie w temacie Rozliczanie kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalność wynagrodzeń obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Definicja personelu projektu;
 • Podstawowe zasady zatrudniania i angażowania pracowników w świetle obowiązującego prawa krajowego i wytycznych w zakresie rozliczania projektów unijnych;
 • Ogólne zasady kwalifikowania wydatków osobowych w projektach unijnych;
 • Składniki wynagrodzeń pod kątem kwalifikowalności wydatków w projektach;
 • Wynagrodzenie personelu w projektach unijnych;
 • Formy angażowania personelu w projektach unijnych;
 • Zatrudnianie na umowę o pracę;
 • Samozatrudnienie;
 • Wolontariat;
 • Umowy zlecenia;
 • Dokumentacja kadrowa personelu w projektach unijnych w świetle kontroli związanej z rozliczeniem projektu;
 • Zatrudnienie nauczycieli w projekcie;
 • Zatrudnianie personelu w projektach zdrowotnych;
 • Zatrudnienie inżynierów, programistów, pracowników naukowych tworzących wartość niematerialną prawną /środek trwały w projektach unijnych;
 • Ujęcie księgowe personelu projektu w kosztach bieżących i kosztach inwestycyjnych/rozliczanych w czasie;
 • Koszty osobowe w kosztach pośrednich;
 • Koszty osobowe w projektach miękkich;
 • Koszty osobowe w projektach inwestycyjnych;
 • Koszty osobowe w projektach badawczo- rozwojowych;
 • Omówienie bazy personelu w systemie informatycznym SL 2014 i zasad rozliczania;
 • Odpowiedzialność personelu projektu;
 • Częste błędy w zakresie personelu projektu w dokumentacji aplikacyjnej;
 • Zewnętrzna kontrola kosztów osobowych związane z rozliczaniem projektu;
 • Podsumowanie szkolenia;
 • Dyskusja końcowa, pytania i konsultacje indywidualne (dotyczy szkoleń dedykowanych).
Co zyskasz?

Poprzez realizację warsztatów z zakresu Projektów Unijnych opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego realizowania i rozliczania projektów UE;
 • prawidłowego ewidencjowania projektów UE;
 • prawidłowego przygotowania się /lub przeprowadzenia kontroli w zakresie projektu UE;
 • prawidłowego zarządzania projektami UE.

 

Prowadząca

Pani Anna

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone