fbpx
 

Szkolenie z podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami – stacjonarnie (1 dzień)

SKU: SZK037-2

999,00 + VAT

 • Szkolenie „PODNOSZENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW: PLACÓWEK MEDYCZNYCH, SEKTORA BANKOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KREDYTOWO-FINANSOWYCH W OBSZARZE KOMUNIKACJI, OBSŁUGI I SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” –  z p.Karolem Kostrzewą- coachem, trenerem, doradcą biznesowym oraz zawodowym, autorem wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy
 • Dedykowane w szczególności dla pracowników placówek medycznych oraz pracowników sektora bankowego i intytucji kredytowo – finansowych
 • Długość: 1 dzień (1x8h)
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu szkolenia;
 • Szkolenie realizowane stacjonarnie.

Cena netto: od 999 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej w formule stacjonarnej.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Opis

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników: placówek medycznych, sektora bankowego oraz instytucji kredytowo-finansowych w obszarze komunikacji, obsługi i savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

Celem ogólnym szkolenia jest uwrażliwienie i podniesienie kompetencji osób pracujących: w placówkach medycznych, w sektorze bankowym i w instytuacjach kredytowo-finansowych oraz dostarczenie im wiedzy, a także umiejętności w zakresie komunikacji i profesjonalnej obsługi pacjentów i klientów mogących potrzebować wsparcia w procesie obsługi.

Realizacja tego celu wpłynie na jakość obsługi różnorodnych pacjentów placówek medycznych i klientów banku i instytucji kredytowo – finansowych.

Cele:

Cele szkolenia można rozpatrywać przynajmniej z trzech różnych poziomów: postawy, wiedzy i umiejętności.

POZIOM POSTAWY: 
Pracownicy i pracownice: 

a) czują, że istotne jest to, aby wszyscy pacjenci placówek medycznych i wszyscy klienci banku lub instytucji kredytowo-finansowej czuli się osobami, których podmiotowość i potrzeby są traktowane jako normalne a udzielane wsparcie nie jest czymś wyjątkowym, tylko normą w świecie, w którym żyją różnorodni ludzie,
b) uznają za zasadne i mają wewnętrzne przekonanie, że warto stosować w procesie obsługi klienta nabytą na szkoleniach wiedzę i umiejętności,
c) czują się bardzo istotnym podmiotem procesu wprowadzania standardów, które są dostosowane do sytuacji i potrzeb różnorodnych pacjentów orazklientów i chcą stosować na co dzień zasady, które poznali,
d) są przekonani, że stereotypy i uprzedzenia mogą być krzywdzące, a w pracy pomagają wiedza i umiejętności ze szkolenia oraz stosowanie standardów, nie zaś kierowanie się popularnymi schematami myślowymi.

POZIOM WIEDZY: 
Pracownicy i pracownice: 

a) wiedzą, jakie są zasady skutecznej komunikacji i savoir-vivre w obsłudze różnorodnych klientów. Wiedzą, że istotne jest, aby stosować je spójnie w procesie usługi,
b) wiedzą, że kluczowy jest pierwszy kontakt i pierwsze spotkanie z klientem, podczas którego oprócz informacji ustala się zasady współpracy i wsparcia w całym procesie obsługi,
c) wiedzą, że konieczna jest współpraca i spójny przepływ informacji między nimi w kontekście obsługi różnorodnych pacjentów iklientów,
d) wiedzą, jaka jest specyfika i ewentualne potrzeby klientów z chorobami psychicznymi (w tym po kryzysach psychicznych), ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną,
e) wiedzą, że jest różnica pomiędzy kryzysami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu i nie traktują ich jako jednego zjawiska,
f) wiedzą, jakie mogą być rodzaje niepełnosprawności związanej ze wzrokiem i ze słuchem oraz wiedzą, jakie tu mogą pojawić się potrzeby związane z komunikacją, informowaniem i formami komunikacji z obsługą,
g) wiedzą, jakie mogą się pojawić problemy z przemieszczaniem się, znają różne rodzaje sprzętu (wózki, balkoniki, kule, laska) i wiedzą, jak należy się z tym sprzętem obchodzić oraz jak rozmawiać z osobami, dla których sprzęt jest niezbędny do poruszania się,
h) wiedzą, jaka jest funkcja zwierząt asystujących i jakie prawa przysługują tym zwierzętom,
i) wiedzą, jakie są procedury w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych i wiedzą, że należy uwzględnić wtedy specyfikę różnorodnych pacjentów 

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 
Pracownicy i pracownice: 

a) potrafią zastosować zdobytą wiedzę w kontakcie z pacjentami, uwzględniając potrzeby i podmiotowość obydwu stron,
b) potrafią komunikować się z różnymi pacjentami bez kierowania się stereotypami,
c) potrafią zastosować zasadę pierwszego kontaktu, która jest też formą ustalenia zasad wsparcia w procesie oraz zasadę przepływu informacji i wsparcia osoby obsługiwanej podczas całego procesu,
d) potrafią zadbać o różnorodne formy przekazywania ważnych informacji w procesie obsługi stosując się do zasad savoir-vivre oraz potrzeb różnych pacjentów i klientów,
e) uwzględnić potrzeby klientów w sytuacjach trudnych i kryzysowych i zachować przy tym standard proceduralny,
f) potrafią wyciszyć i uspokoić atmosferę w sytuacji trudnej relacyjnie i komunikacyjnie,
g) profesjonalnie, skutecznie i z zachowaniem zasad pomóc osobie, która komunikuje taką potrzebę (uwzględniając przy tym standardy jak i podmiotowość klientów), a jeśli osoba nie zgłasza potrzeby pomocy, to wiedzą, jak się zachować, aby nie doprowadzać do sytuacji niebezpiecznych lub niekomfortowych,
h) pomóc w razie potrzeby psu asystującemu bez rozpraszania go. 

Program

Przykładowe moduły szkoleniowe

Moduł 1 – Czść wstępna, stereotypy, uprzedzenia i skróty myślowe

1.Wstęp, przywitanie, cele warsztatu, agenda, zapoznanie się, kontrakt.
2.Analiza oczekiwań i obaw uczestników związanych ze szkoleniem
3.Czego oczekują i potrzebują klienci?
4.Fakty i mity – co wiemy o naszych różnorodnych klientach, a co nam się tylko wydaje.
5.Uważność i empatia jako elementy obsługi klientów.
6.Stereotypy

Moduł 2 – Z życia wzięte 

1. Mini wykład – oparty o życiowe doświadczenia „W pogoni za szczęściem”
2. O niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne
3. O niepełnosprawności – ujęcie praktyczne
4. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnościami w kontekście wizyty w urzędzie

Moduł 3 – Projektowanie uniwersalne 

1. Aspekty związane z dostępnością
2. Projektowanie uniwersalne
3. Dobre praktyki

Moduł 4– Savoir-vivre w kontaktach z osobami z różnymi typami niepełnosprawności 

1. Zasady pierwszego kontaktu
2. Zasady skutecznej komunikacji
3. Savoir-vivre w kontaktach z osobami z różnymi typami niepełnosprawności
3.1. Mało wiedzy – sporo uprzedzeń:
3.2. Czym są choroby psychiczne i jak można wesprzeć osoby z taką dolegliwością? Czym jest niepełnosprawność intelektualna i jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną?
3.3. Kiedy dominują zmysły inne niż u Ciebie
3.4. Potrzeby i obsługa klientów z niepełnosprawnością wzroku.
3.5. Potrzeby i obsługa klientów z niepełnosprawnością słuchu lub słuchu i mowy.

Moduł 5 – Sytuacje trudne 

1. Sytuacje trudne i budzące obawy u osób pracujących w urzędzie oraz sposoby ich
rozwiązywania w odniesieniu do standardów. Ćwiczenie i analiza rozwiązań.
2. Występ gości – osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – rozmowa i dyskusja na temat różnych doświadczeń

Moduł 6 – PSY ASYSTUJĄCE 

1.Pies asystujący.

Co zyskujesz

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • poznają cele warsztatu, grupę oraz zasady pracy
 • poznają podstawowe zasady pierwszego spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować wsparciapoznają świat i perspektywę oczami osoby z niepełnosprawnością
 • poszerzają swoją wiedzę o teoretyczne aspekty związane z niepełnosprawnością
 • poznają prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnościami
 • poznają zasady projektowania uniwersalnego i korzyści z tym związane
 • poznają podstawowe zasady pierwszego spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować wsparcia poznają zasady pierwszego spotkania z pacjentem z niepełnosprawnościami potrzebującymi wsparcia
 • poznają zasady skutecznej komunikacji
 • poznają zasady wyciszania sytuacji trudnej
 • poznają i rozumieją najważniejsze zasady obsługi klientów z różnymi typami niepełnosprawności poznają inne punkty widzenia dzięki rozmowie z osobami z różnymi typami niepełnosprawności poznają różnice między poszczególnymi psami i ich rolą w procesie wsparcia osoby z niepełnosprawnością
 • poznają i rozumieją zasady dotyczące psa asystującego.
Umiejętności

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • są uwrażliwione na kwestie stereotypów względem osób z niepełnosprawnościami i wymaganiami w kontekście poruszania się i obsługi
 • w praktyce mają okazję sprawdzić czym jest niepełnosprawność i jakie są rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
 • uczą się, w jaki sposób przeprojektować przestrzeń w placówkach medycznych
 • uczą się budować przekaz w sposób klarowny i prosty zdobywają obszerną wiedzę na temat kryzysów psychicznych, spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, aby osłabić lęki i stereotypy
 • dowiadują się o sprzętach ułatwiających poruszanie oraz o rodzajach wózków, poznają i rozumieją zasady obsługi osób z trudnościami w poruszaniu, doświadczają próby pokonania progu,
 • doświadczają utraty zmysłu wzroku i słuchu, co wzbudza empatię i refleksję,
 • zapoznają się z możliwymi trudnymi sytuacjami poznają i wypracowują możliwe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji
 • wiedzą, jak się zachować w obecności psa asystującego

 

Prowadzący
Karol Kostrzewa

Coach, trener, doradca biznesowy orazzawodowy, autor wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy. Obecnie Prezes My Business Academy Sp. z o.o. oraz Kierownik ds. Personalnych w Spółdzielni Socjalnej B2B.

Od wielu lat żyje i zarządza własną niepełnosprawnością. Swoim przykładem inspiruje i motywuje innych do ciężkiej pracy. A także doskonale wie jak przygotować przyszłego pracodawcę na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Od lat zajmuje się optymalizacją kosztów pod kątem wpłat na PFRON. Zaufało mu wiele firm, które z powodzeniem przeszły przez proces optymalizacji, a tym samym przestały płacić kary na PFRON. Zawodowo i naukowo związany z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością i/lub dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Wykształcenie:

10.2016 – obecnie – Studia doktoranckie na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierunek: Nauki o Zarzadzaniu
10.2015 – 06.2016 – Studia Podyplomowe, Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie: Coaching Profesjonalny – metody i praktyka, program akredytowany przez Izbe Coachingu w Polsce
10.2014 – 06.2015 – Studia Podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Doradztwo Zawodowe, Kierowanie rozwojem i Coaching
10.2009 – 07.2014 – Studia I i II stopnia, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Organizacjami Publicznymi

Doświadczenie zawodowe

2021-2024 Członek Miejskiej Rady Rynku Pracy przy Miejskim Urzedzie Pracy w Lublinie – 4 letnia kadencja

01.2022 – 10.2022 My Business Academy Sp. z o.o. Prezes Zarzadu

 • Opracowanie i wdrożenie strategii działania i kierunku w rozwoju firmy.
 • Zarządzanie podległym personelem
 • Reprezentowanie spółki na zewnątrz
 • Aktywne pozyskiwanie klient w i partner w biznesowych
 • Wyznaczanie cel w, monitorowanie i ocena wyników.
 • Od września 2021 do końca roku Kierownik ds. Personalnych, a później Prezes.

10.2019 – 09.2022 Spółdzielnia Socjalna B2B, Menadżer / Kierownik ds. Personalnych

 • Zarządzanie praca podległego zespołu (6 osób)
 • Zarządzanie procesami Human Resources oraz Public Relations
 • Współpraca z Lubelskim Forum Pracodawców oraz Business Center
 • Club w zakresie organizacji szkoleń dla przedsiebiorców
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków na utworzenie przedsiębiorstw społ.
 • Realizacja usług z zakresu doradztwa biznesowego, zawodowego i coachingu

01.2014 – 02.2020 Targi Lublin, Wydział Marketingu i Public Relations, Specjalista ds. kontaktów ze zwiedzającymi

 • Członek Zespołu w Projekcie Wschodnich Targ w Rehabilitacji2016 r.
 • Koordynator Projektu Festiwal „Pełnoaktywni w Akcji” 2016 r.
 • Pozyskiwanie, indeksowanie i zarządzanie bazami danych
 • Koordynator działań telemarketingowych skierowanych do potencjalnych zwiedzających na poszczególne wydarzenia targowe
 • Sporządzanie sprawozdań, raport w, analiz na potrzeby działu marketingu oraz prowadzenie okresowych badan rynku

obecnie

 • właściciel firmy DRS Karol Kostrzewa
W ostatnich latach Pan Karil Kostrzewa prowadził szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

Szkolenia z zakresu komunikacji, savoire-vivvre, projektowania uniwersalnego i tematy z tym związane to

 • UMCS w Lublinie 70 godzin
 • ANS Gniezno – 2 x 6 godzin
 • UPH Siedlce – 6 godzin

Doradztwo biznesowe dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością i optymalizacji kosztów PFRON

 • Wibro w Lubartowie
 • PRD Lubartów SA w Lubartowie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód SA w Lublinie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Janów Lubelski

Szkolenia z zakresu komunikacji, obsługi i savoire-vivvre oraz dostępności

 • Instytut ADN – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób o szczególnych potrzebach – obecnie około 120 godzin
 • Polski Instytut Rozwoju – Różni – Podróżni – podróżowanie bez barier – obecnie około 72
 • Akademia Biznesu Michał Kozak – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 192 godziny w 2022
 • Lubhotel – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 60 godzin
 • Integracyjny Klub Aktywnej Rehbilitacji i Sportu IKAR Lublin – różne szkolenia – 320 godzin
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – coaching i doradztwo biznesowe w 2020 – 900 godzin

 

 

 

 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.