fbpx
 

Webinar „Optymalizacja kosztów PFRON” – szkolenie online

SKU: SZK047

199,00 + VAT

 • Szkolenie „ Optymalizacja kosztów PFRON” –  z p.Karolem Kostrzewą- coachem, trenerem, doradcą biznesowym oraz zawodowym, autorem wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy
 • Dedykowane w szczególności dla przedsiębiostw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
 • Szkolenie przeprowadzone w formie online
 • W cenie materiały szkoleniowe;

Cena netto: od 199 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej w formule online.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Opis

Webinar  „Optymalizacja kosztów PFRON”

Seminarium internetowego, które da Ci niezbędną wiedzę pozwalającą zoptymalizować koszty związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenie odpowiemy na nurtujące Cię pytania związane z PFRON.

Co zyskasz:
 • Wiedzę, jak zaoszczędzić nawet 200 tyś zł na zatrudnieniu nowego pracownika,
 • Jeśli jesteś płatnikiem na PFRON dowiesz się jak skutecznie obniżyć wpłaty nawet o 30%/40% czy 50%,
 • Wiedzę, jakie zaszły zmiany dla pracodawców w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • Poznasz Kalkulator korzyści – Przywileje i korzyści wynikające z zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością,
 • Dowiesz się jak obniżyć wpłaty na PFRON i dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością nawet do kwoty 3600zł miesięcznie.
Dla kogo

Szkolenie jest dedykowane firmom, które zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika 6% w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością i są płatnikami na PFORN. Dotyczy wszystkich firm, produkcyjnych i handlowych.

O PFRON

Zgodnie z art. 21 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

KRYTERIA WPŁATY NA PFRON:

 • Wielkości zatrudnienia ogółem w oparciu o umowę o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • Liczby zatrudnionych pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ulega zmianie
 • Wskaźnika przeliczeniowego, ustalonego na stałym poziomie przez PFRON 40,65% przeciętnego wynagrodzenia, ustalonego przez GUS
 • Ewentualnych ulg od wpłat, z których można korzystać maksymalnie do 50% wyliczonej kary

ZWOLNIENI Z WPŁAT:

Z wpłat na PFRON zwolnione są następujące jednostki:

 • publiczna lub niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej
 • działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • domy pomocy społecznej
 • placówki dyplomatyczne, urząd konsularny lub przedstawicielstwo i misje zagraniczne

 

Wielkości wpłat na PFRON w zależności od wielkości zatrudnienia

Zgodnie ze strategią działań rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2030, zmianie ulegnie przepis dotyczący wielkości przedsiębiorstwa, które będzie zobowiązane do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadnie do 10 pracowników.
Do kalkulacji przyjęto przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez GUS 10.11.2022 dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022

 

 

 

Prowadzący
Pan Karol

Coach, trener, doradca biznesowy oraz zawodowy, autor wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy. Obecnie Prezes My Business Academy Sp. z o.o. oraz Kierownik ds. Personalnych w Spółdzielni Socjalnej B2B.

Od wielu lat żyje i zarządza własną niepełnosprawnością. Swoim przykładem inspiruje i motywuje innych do ciężkiej pracy. A także doskonale wie jak przygotować przyszłego pracodawcę na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Od lat zajmuje się optymalizacją kosztów pod kątem wpłat na PFRON. Zaufało mu wiele firm, które z powodzeniem przeszły przez proces optymalizacji, a tym samym przestały płacić kary na PFRON. Zawodowo i naukowo związany z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością i/lub dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Wykształcenie:

10.2016 – obecnie – Studia doktoranckie na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierunek: Nauki o Zarzadzaniu
10.2015 – 06.2016 – Studia Podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: Coaching Profesjonalny – metody i praktyka, program akredytowany przez Izbę Coachingu w Polsce
10.2014 – 06.2015 – Studia Podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Doradztwo Zawodowe, Kierowanie rozwojem i Coaching
10.2009 – 07.2014 – Studia I i II stopnia, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Organizacjami Publicznymi

Doświadczenie zawodowe

2021-2024 Członek Miejskiej Rady Rynku Pracy przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie – 4 letnia kadencja

01.2022 – 10.2022 My Business Academy Sp. z o.o. Prezes Zarządu

 • Opracowanie i wdrożenie strategii działania i kierunku w rozwoju firmy.
 • Zarządzanie podległym personelem
 • Reprezentowanie spółki na zewnątrz
 • Aktywne pozyskiwanie klient w i partner w biznesowych
 • Wyznaczanie cel w, monitorowanie i ocena wyników.
 • Od września 2021 do końca roku Kierownik ds. Personalnych, a później Prezes.

10.2019 – 09.2022 Spółdzielnia Socjalna B2B, Menadżer / Kierownik ds. Personalnych

 • Zarządzanie praca podległego zespołu (6 osób)
 • Zarządzanie procesami Human Resources oraz Public Relations
 • Współpraca z Lubelskim Forum Pracodawców oraz Business Center
 • Club w zakresie organizacji szkoleń dla przedsiębiorców
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków na utworzenie przedsiębiorstw społ.
 • Realizacja usług z zakresu doradztwa biznesowego, zawodowego i coachingu

01.2014 – 02.2020 Targi Lublin, Wydział Marketingu i Public Relations, Specjalista ds. kontaktów ze zwiedzającymi

 • Członek Zespołu w Projekcie Wschodnich Targ w Rehabilitacji2016 r.
 • Koordynator Projektu Festiwal „Pełnoaktywni w Akcji” 2016 r.
 • Pozyskiwanie, indeksowanie i zarządzanie bazami danych
 • Koordynator działań telemarketingowych skierowanych do potencjalnych zwiedzających na poszczególne wydarzenia targowe
 • Sporządzanie sprawozdań, raport w, analiz na potrzeby działu marketingu oraz prowadzenie okresowych badan rynku

obecnie

 • właściciel firmy DRS Karol Kostrzewa
W ostatnich latach Pan Karol prowadził szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

Szkolenia z zakresu komunikacji, savoire-vivvre, projektowania uniwersalnego i tematy z tym związane to

 • UMCS w Lublinie 70 godzin
 • ANS Gniezno – 2 x 6 godzin
 • UPH Siedlce – 6 godzin

Doradztwo biznesowe dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością i optymalizacji kosztów PFRON

 • Wibro w Lubartowie
 • PRD Lubartów SA w Lubartowie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód SA w Lublinie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Janów Lubelski

Szkolenia z zakresu komunikacji, obsługi i savoire-vivvre oraz dostępności

 • Instytut ADN – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób o szczególnych potrzebach – obecnie około 120 godzin
 • Polski Instytut Rozwoju – Różni – Podróżni – podróżowanie bez barier – obecnie około 72
 • Akademia Biznesu Michał Kozak – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 192 godziny w 2022
 • Lubhotel – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 60 godzin
 • Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu IKAR Lublin – różne szkolenia – 320 godzin
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – coaching i doradztwo biznesowe w 2020 – 900 godzin

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone