fbpx
 

Projekty B+R dolnośląskich przedsiębiorstw

12 grudnia 2023by Joanna Pohl
Już w lutym dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o przyznanie dofinansowania w zakresie Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” – „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wsparcie otrzymają projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to program operacyjny wspierający rozwój społeczno-gospodarczy województwa dolnośląskiego.

W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska realizowane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.

Celem Działania 1.2  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty w ramach tego działania realizowane będą w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj.:

 • Chemia i medycyna;
 • Auto-Moto-Aero-Space;
 • Surowce naturalne i wtórne;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Zielony ład;
 • Przemysł 4.0;
 • Życie wspomagane technologią.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego oraz do dużych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw typu mid-caps), pod warunkiem współpracy z MŚP.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • prowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (przy czym projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych);
 • uzupełniająco:
  • tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania,
  • prace przedwdrożeniowe,
  • działania w zakresie cyfryzacji,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

 • wynagrodzenia kadry merytorycznej,
 • podwykonawstwo,
 • materiały do badań,
 • elementy do budowy prototypu,
 • usługi zlecone,
 • amortyzację aparatury badawczej,
 • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
 • usługi rzecznika patentowego,
 • testy,
 • certyfikację,
 • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego,
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • szkolenia kadr w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R,
 • szkolenia w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych,
 • do 49% kosztów netto inwestycji w ramach wsparcia dla infrastruktury B+R,
 • do 15% kosztów kwalifikowalnych w ramach prac przedwdrożeniowych, działań w zakresie cyfryzacji oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to aż 10 mln zł, przy czym nie mniej niż 100 tys. zł.

Budżet konkursu to ponad 275 mln złotych.

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Projekty B+R przedsiębiorstw” jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SNOW, a termin składania wniosków zaplanowano od 15 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/projekty-br-dolnoslaskich-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone