fbpx
 

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych w 2023 roku

17 października 2023by Joanna Pohl
W związku z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 roku, rząd polski wprowadził program wsparcia dla firm energochłonnych. Program ma na celu złagodzenie skutków rosnących kosztów energii dla przedsiębiorstw, które są szczególnie narażone na ten wzrost. Program został rozszerzony, aby objąć wszystkie firmy z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego, a nie tylko te, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.
Pomoc podstawowa

Do pomocy podstawowej będą mogły ubiegać się wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększona

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Kwota pomocy zwiększonej wynosi 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR.

Limity pomocy

Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej. Limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, a dla pomocy podstawowej również łącznie z pomocą udzieloną w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Nabór wniosków

Nabór wniosków będzie prowadzony w formie elektronicznej. Wnioski będą przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wnioski o pomoc podstawową będą składane w dwóch turach, osobno za koszty poniesione w pierwszym i drugim półroczu 2023 r.

Podsumowanie

Rozszerzenie programu pomocy dla branż energochłonnych jest pozytywnym sygnałem dla firm, które ponoszą wysokie koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc ta ma na celu złagodzenie skutków kryzysu energetycznego i utrzymanie ciągłości działalności firm.

W szczególności pomoc zwiększona będzie skierowana do firm, które działają w branżach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Pomoc ta ma na celu wsparcie tych firm w przeprowadzeniu inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Program pomocy dla branż energochłonnych jest finansowany z budżetu państwa w wysokości 5,5 mld zł.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone