fbpx
 

Samorządowy Program Pożyczkowy – pożyczki na preferencyjnych warunkach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Doradcy365

20 czerwca rusza druga edycja Programu Pożyczkowego dla samorządów gminnych i powiatowych. Pula środków na rok 2022 wynosi 15 mln złotych. Nabór odbywa się w trybie konkursowym.

Kto może się ubiegać o pożyczkę w ramach programu

Program skierowany jest do gmin i powiatów planujących realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki

 • budowa i modernizacja placówek oświatowych
 • budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych
 • budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych
 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas.

Warunki kredytowania

 • maksymalna kwota pożyczki – 1,5 mln zł
 • oprocentowanie pożyczki – dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego dla przedsięwzięć priorytetowych, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięczny, jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego
 • okres kredytowania – 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
 • możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych)
 • pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji
 • zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco + deklaracja wekslowa
 • brak kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich, np. prowizji za udzielenie pożyczki.

Etapy ubiegania się o pożyczkę

 1. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie spp.efrwp.pl
 2. Każdy złożony wniosek poddawany jest ocenie formalnej, a następnie finansowej. Następnie wnioski są analizowane merytorycznie – oceniany jest wpływ i znaczenie inwestycji na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty przyznawane są za kolejność złożenia wniosku.
 3. Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Informacja o możliwości otrzymania pożyczki jest przesyłana drogą mailową oraz publikowana na stronie internetowej Fundacji.

Terminy składania wniosków

II edycja: od 20 czerwca do 15 lipca br.

III edycja: od 3 października do 28 października br.

Wsparcie ekspertów w przygotowaniu wniosku

Na co dzień doradzamy firmom, instytucjom i osobom prywatnym, wspierając ich w pozyskiwaniu funduszy, dotacji czy grantów. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wniosku na każdym etapie. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.