fbpx
 

Samorządowy Program Pożyczkowy – pożyczki na preferencyjnych warunkach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

20 czerwca rusza druga edycja Programu Pożyczkowego dla samorządów gminnych i powiatowych. Pula środków na rok 2022 wynosi 15 mln złotych. Nabór odbywa się w trybie konkursowym.

Kto może się ubiegać o pożyczkę w ramach programu

Program skierowany jest do gmin i powiatów planujących realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki

 • budowa i modernizacja placówek oświatowych
 • budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych
 • budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych
 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas.

Warunki kredytowania

 • maksymalna kwota pożyczki – 1,5 mln zł
 • oprocentowanie pożyczki – dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego dla przedsięwzięć priorytetowych, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięczny, jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego
 • okres kredytowania – 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
 • możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych)
 • pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji
 • zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco + deklaracja wekslowa
 • brak kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich, np. prowizji za udzielenie pożyczki.

Etapy ubiegania się o pożyczkę

 1. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie spp.efrwp.pl
 2. Każdy złożony wniosek poddawany jest ocenie formalnej, a następnie finansowej. Następnie wnioski są analizowane merytorycznie – oceniany jest wpływ i znaczenie inwestycji na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty przyznawane są za kolejność złożenia wniosku.
 3. Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Informacja o możliwości otrzymania pożyczki jest przesyłana drogą mailową oraz publikowana na stronie internetowej Fundacji.

Terminy składania wniosków

II edycja: od 20 czerwca do 15 lipca br.

III edycja: od 3 października do 28 października br.

Wsparcie ekspertów w przygotowaniu wniosku

Na co dzień doradzamy firmom, instytucjom i osobom prywatnym, wspierając ich w pozyskiwaniu funduszy, dotacji czy grantów. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wniosku na każdym etapie. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.