fbpx
 

PREMIUM KURS"Specjalista
ds. GOZ"

Kurs „Specjalista ds. GOZ” to kompleksowe szkolenie w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu GOZ, umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami, redukcję odpadów i implementację zrównoważonych praktyk w przedsiębiorstwach.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki zastosowania modelu GOZ w różnych branżach i organizacjach. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić konkretne sytuacje biznesowe, w których wdrożenie GOZ przyniosło pozytywne efekty.

Uczestnicy szkolenia zdobędą solidne podstawy do przygotowania strategii wdrożenia GOZ dla swojej firmy z praktycznym zastosowaniem wybranych narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii.

Dodatkowo zrealizowane zostaną studia przypadków: udane projekty produktów opartych na GOZ, przykłady firm pokonujących wyzwania wdrożenia GOZ, analiza projektów konkretnych przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły praktyki GOZ oraz analiza projektów, które pozyskały finansowanie na inwestycje GOZ.

Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie analizy cyklu życia produktów.

Zalety kursu

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie ochrony środowiska i GOZ;
 • Dedykowany w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji dotyczących strategii przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie firmą, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i GOZ. Szkolenie jest także polecane osobom, które pracują lub chcą pracować jako specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, ekolodzy przemysłowi czy eksperci ds. środowiska, a także osobom, które chcą świadczyć usługi w zakresie wdrażania praktyk GOZ dla różnych przedsiębiorstw;
 • Program szkolenia skupia się na na rozwinięciu kompleksowych umiejętności i głębokiej wiedzy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający unikalne wyzwania i tendencje dotyczących zrównoważonego rozwoju charakterystyczne dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz aktualne przepisy i kierunek zmian prawnych w zakresie GOZ;
 • Szkolenie obejmuje także moduł dotyczący finansowania projektów GOZ z omówieniem najważniejszych zasad realizowania projektów unijnych z uwzględnieniem aktualnych programów dotacyjnych;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe dokumenty i procedury związane z zarządzaniem zasobami, odpadami i praktykami GOZ w przedsiębiorstwach;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami przygotowywania strategii GOZ i modeli biznesowych opartych na GOZ oraz wykorzystania dostępnych narzędzi;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/smiling-businesswoman-giving-presentation-world-environment-day-hr-colleagues-min-scaled-e1602855531412.jpg

Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 30 godzinach zajęć online, podczas których będzie współpracować
z Ekspertami w przygotowywaniu elementów strategii GOZ oraz modeli biznesowych opartych na GOZ.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu GOZ oraz zrównoważonego rozwoju. W programie szczególnie podkreślone są umiejętności analizy czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, projektowania produktów w kontekście GOZ, wykorzystania nowych technologii i innowacji oraz skutecznego i efektywnego wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Kurs zakłada pełną integrację teorii z praktyką, umożliwiając uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy, ale także skuteczne wdrożenie praktyk GOZ w przedsiębiorstwach.

WYJĄTKOWA OFERTA

Specjalista ds. GOZ

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/ekoprojektowanie.jpg

Idea kursu

Idea kursu „Specjalista ds. GOZ” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do opracowania strategii GOZ oraz modeli biznesowych opartych na GOZ oraz ich skutecznego wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Kurs opiera się na kształtowaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Kurs omawia fundamentalne koncepcje i cele GOZ oraz wyjaśnia rolę GOZ w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Program skupia się na praktycznych aspektach implementacji strategii GOZ w rzeczywistych warunkach biznesowych. Poprzez interaktywne warsztaty oraz studia przypadków, uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę na temat zasad GOZ, ale również rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzania tych zasad w przedsiębiorstwach.

Kurs kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście GOZ.

Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i doświadczenie, które umożliwią im efektywne wprowadzenie i stosowanie zasad GOZ w swojej codziennej pracy.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również zintegrowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem, co pozwoli uczestnikom skutecznie stosować zasady GOZ w różnych kontekstach biznesowych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie procesami, po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrożenia rozwiązań GOZ, co przyczynia się do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwie.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego planowania, i doskonalenia praktyk GOZ oraz skutecznego wdrażania tych rozwiązań w różnorodnych środowiskach biznesowych.

Dla kogo?

Kurs „Specjalista ds. GOZ” jest dostosowany do różnych odbiorców, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w obszarze GOZ w zróżnicowanych środowiskach zawodowych. Kurs jest dedykowany w szczególności:

 • Przedsiębiorcom i właścicielom firm:
  • Osobom, które zarządzają przedsiębiorstwami i chcą wprowadzić zrównoważone praktyki zarządzania zasobami oraz minimalizacji odpadów.
 • Kadrze zarządzającej:
  • Kierownikom i menedżerom, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących strategii przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 • Pracownikom działów ochrony środowiska:
  • Osobom pracującym w dziale ochrony środowiska, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami.
 • Inżynierom i projektantom:
  • Osobom odpowiedzialnym za projektowanie produktów, procesów i infrastruktury z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Studentom i absolwentom kierunków związanych z ochroną środowiska:
  • Osobom, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową lub chcą specjalizować się w obszarze GOZ.
  • Osobom, które chcą pracować jako specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, ekolodzy przemysłowi czy eksperci ds. środowiska.

Program

Kurs Specjalista ds. GOZ obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Istota zrównoważonego rozwoju;
 • Podstawy ekologii przemysłowej;
 • Kluczowe zasady gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Projektowanie produktów w kontekście GOZ;
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym 4.0;
 • Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwach;
 • Zrównoważone zaopatrzenie i logistyka;
 • Wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie;
 • Modele biznesowe oparte na GOZ;
 • Komunikacja i edukacja w zakresie GOZ;
 • Przeciwdziałanie barierom i wyzwaniom w implementacji GOZ;
 • Ocena efektywności i monitorowanie postępów;
 • Certyfikacje i standardy zrównoważonego rozwoju.
 • Finansowanie projektów GOZ.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi do skutecznej transformacji procesów produkcyjnych i logistycznych w obszarze ekoprojektowania i zrównoważonego zaopatrzenia, efektywnego zarządzania odpadami, a tym samym do wdrożenia strategii i modeli biznesowych opartych na GOZ w przedsiębiorstwie.

Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Studium przypadku: udane projekty produktów opartych na GOZ;
 • Zastosowanie wybranych narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii;
 • Analiza cyklu życia produktu;
 • Opracowywanie konkretnych strategii GOZ;
 • Studium przypadku: przykłady firm pokonujących wyzwania wdrożenia GOZ.
 • Studium przypadku: analiza konkretnych przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły praktyki GOZ.
 • Studium przypadku: analiza projektów, które pozyskały finansowanie na inwestycje GOZ.

Co zyskasz?

Poprzez realizację warsztatów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przeprowadzania kompleksowej analizy wpływu produktów na środowisko na różnych etapach ich cyklu życia;
 • projektowania produktów zrównoważonych, z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, zwiększając ich trwałość i możliwości recyklingu;
 • skutecznego zarządzania odpadami, w tym segregacji, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów;
 • opracowywania i wdrażania strategii GOZ, dostosowując ją do różnych branż i organizacji;
 • identyfikacji obszarów do optymalizacji w kontekście GOZ, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej;
 • budowania relacji z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami, wspierających wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju;
 • skutecznego raportowania i komunikowania działań związanych z GOZ, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz organizacji;
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zasadami GOZ;
 • podejmowania świadomych decyzji zarządczych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju;
 • znajomości najnowszych trendów, regulacji i innowacji związanych z GOZ;
 • zrozumienie aspektów finansowych związanych z projektami GOZ,
 • umiejętność wyszukiwania źródeł finansowania i pozyskiwania środków na inwestycje GOZ.

Umiejętności te pozwolą Ci aktywnie uczestniczyć w procesach transformacyjnych, budować zrównoważone praktyki w organizacjach oraz dostosowywać się do rosnących oczekiwań rynku i społeczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo:
 • Potwierdzenie umiejętności egzaminem końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie kwalifikacji:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników w sektorze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Certyfikat ukończenia kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Najbliższe terminy:

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • kwiecień 2024 – rekrutacja trwa!
 • maj 2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-02.jpg

Pani Marta

Opis doświadczenia

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat KURSU "Specjalista ds. GOZ"

Co to jest Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl to jedna z marek firmy CERES-HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi usługi szkoleniowe i konsultingowe z różnych dziedzin.

W jakich dziedzinach działa Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl prowadzą usługi szkoleniowe i konsultingowe w takich dziedzinach jak: AML, dotacje unijne, audyty energetyczne, cyfryzacja, doradztwo celne, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo strategiczne i wiele innych.

Jakie doświadczenie ma Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), jak również większym korporacjom, uczelniom, samorządom lokalnym i agencjom rządowym. Referencje firmy można zobaczyć pod linkiem: https://doradcy365.pl/referencje/

Jaki jest kontakt do Doradcy365.pl?

Z Doradcy365.pl można się skontaktować mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151.

Jak klienci oceniają Doradcy365.pl?

Klienci doceniają profesjonalizm Doradcy365.pl, szybką reakcję oraz rozsądne ceny. Ponad 91% klientów poleca usługi Doradcy365.pl innym.

Jaki jest cel tego kursu?

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do opracowania strategii GOZ oraz modeli biznesowych opartych na GOZ oraz ich skutecznego wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs „Specjalista ds. GOZ” jest dostosowany do różnych odbiorców, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w obszarze GOZ w zróżnicowanych środowiskach zawodowych, w szczególności do przedsiębiorców i właścicieli firm, pracowników działów ochrony środowiska, inżynierów i projektantów, a także studentów i absolwentów studiów na kierunkach związanych z ochroną środowiska.

Kto może kupić kurs?

Udział w kursie może wykupić osoba fizyczna lub osoba prawna. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu inne zasady obowiązują dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych.

Jakie umiejętności nabędę w efekcie kursu?

Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom aktywnie uczestniczyć w procesach transformacyjnych, budować zrównoważone praktyki w organizacjach oraz dostosowywać się do rosnących oczekiwań rynku i społeczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Osoby, które ukończą kurs nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania kompleksowej analizy wpływu produktów na środowisko na różnych etapach ich cyklu życia;
 • projektowania produktów zrównoważonych, z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, zwiększając ich trwałość i możliwości recyklingu;
 • skutecznego zarządzania odpadami, w tym segregacji, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów;
 • opracowywania i wdrażania strategii GOZ, dostosowując ją do różnych branż i organizacji;
 • identyfikacji obszarów do optymalizacji w kontekście GOZ, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej;
 • budowania relacji z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami, wspierających wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju;
 • skutecznego raportowania i komunikowania działań związanych z GOZ, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz organizacji;
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zasadami GOZ;
 • podejmowania świadomych decyzji zarządczych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju;
 • znajomości najnowszych trendów, regulacji i innowacji związanych z GOZ;
 • zrozumienie aspektów finansowych związanych z projektami GOZ,
 • umiejętność wyszukiwania źródeł finansowania i pozyskiwania środków na inwestycje GOZ.
Czy do zrozumienia kursu potrzebna jest wcześniejsza wiedza z jakichś zagadnień?

Do zrozumienia kursu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. Uczymy od podstaw, ale z podstawową wiedzą z zakresu ochrony środwiska, zarządzania, ekonomii i/lub księgowości może być łatwiej.

Kto będzie prowadził kurs?

Kurs będzie prowadzony przez Pana Rafała Czerkawskiego, który posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, negocjacjach, a także w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm i instytucji. Dodatkowo, niektóre zajęcia będą prowadzone przez Panią Annę Ciurę-Sierota oraz Panią Olgę Pasztaleniec – obie z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów. Czasem mogą być również zapraszani inni specjaliści, w zależności od potrzeb grupy.

Jakie kwalifikacje mają osoby, które będą prowadzić kurs?

Kwalifikacje Pana Rafała Czerkawskiego, Pani Anny Ciury-Sieroty oraz Pani Olgi Pasztaleniec, którzy prowadzą kurs to wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów. To także kierunkowe wykształcenie oraz szereg ukończonych kursów i szkoleń.

Gdzie i w jakiej formie będzie prowadzone szkolenie i ile będzie trwało?

Szkolenie będzie prowadzone w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 30 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
Czy jest możliwość szkolenia stacjonarnego?

W najbliższych edycjach kursu nie planujemy szkoleń stacjonarnych.

Ile kosztuje udział w kursie?

Cena kursu to 5490 zł + VAT (lub bez VAT gdy jest finansowany ze środków publicznych).

Ile będzie kosztował udział jeśli będzie chciało uczestniczyć w nim kilka osób z firmy?

W przypadku, gdy razem będą chciały uczestniczyć 2-3 osoby przewidujemy rabat od 5% do 15% dla każdej z nich.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak. Płatność może być rozłożona na 2 do 24 nieoprocentowanych rat pod warunkiem terminowych płatności. Finansowanie udzielane jest ze środków naszej firmy na podstawie prostej umowy.

Czy można dostać jakiś rabat?

W sprawie uzyskania ewentualnego rabatu proszę się kontaktować z biurem sprzedaży na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy można uzyskać dofinansowanie na udział w kursie?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kursu w wysokości 80%-100%.

Informacje na ten temat możliwych dofinansowań można uzyskać pod linkiem: https://tiny.pl/c5cwl
lub kontaktując się z nami na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowanie na udział w kursie z Powiatowego Urzędu Pracy?

Kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowania na udział z Powiatowego Urzędu Pracy. Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i do Bazy Usług Rozwojowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Bazy Usług Rozwojowych?

Jesteśmy zapisani do Bazy Usług Rozwojowych co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Najbliższy kurs rozpocznie się rozpocznie się w kwietniu. Terminy rozpoczęcia kolejnych edycji kursu to maj i czerwiec. Rekrutacja na wszystkie terminy już trwa.

Czy będą dodatkowe terminy kursu?

Planujemy robić kolejne edycje kursu.

Czy mogę zrezygnować w trakcie trwania kursu?

Można zrezygnować w trakcie trwania kursu, ale nie zwracamy wniesionych opłat.

Czy dostanę świadectwo ukończenia kursu?

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Co to jest certyfikat ukończenia kursu?

Certyfikat ukończenia kursu to rodzaj dyplomu, który można zawiesić np. w swoim biurze.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na koniec kursu zostanie przeprowadzony egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Czy aby dostać świadectwo ukończenia kursu muszę zdać egzamin?

Świadectwo ukończenia kursu i certyfikat mogą otrzymać tylko osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Jak mogę zakupić kurs?

Kurs można zakupić online klikając link. Można też zwrócić się do nas o przesłanie faktury proforma pisząc na adres mailowy: biuro@doradcy365.pl.

Jak mogę uzyskać więcej informacji o kursie?

Więcej informacji o kursie można uzyskać na naszej stronie internetowej pod linkiem. Można też wysłać zapytanie mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Zadowoleni Klienci polecają nasze kursy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-ewa-hys.jpg
Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu

Ewa Hys

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Warszawa

Leszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.A

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, Lublin

Renata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek Śląski

Piotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, Lublin

Kamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., Radomsko

Małgorzata Bogacka Eko - Lab Consulting

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!
osoba prywatna, Warszawa

Piotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, Gołuchów

Izabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365.

Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej.

Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.

Gorąco polecam.

osoba prywatna, Czersk

Tomasz Bernady

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.