fbpx
 

Usługi dla MŚP – wsparcie dla lubelskich przedsiębiorstw na drodze do innowacyjności

27 grudnia 2023by Joanna Pohl
W połowie kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Usługi dla MŚP” dla lubelskich przedsiębiorców. W ramach Działania 2.5 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 MŚP otrzymają wsparcie na zakup wysokiej jakości usług prorozwojowych prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Program obejmuje różnorodne obszary, z naciskiem na innowacje, badania, rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę infrastruktury.

Celem Działania 2.5 jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania zastosowane będą preferencje dla projektów zawierających elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 2.5 jest skierowane do lubelskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

  • zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej oraz transformację technologiczną i organizacyjną przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być również związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Budżet konkursu to 12 681 337,50 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 50/100).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Usługi dla MŚP” jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021, a termin składania wniosków potrwa od 17 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/uslugi-dla-lubelskich-msp/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone