fbpx
 

Projekty badawczo-wdrożeniowe lubelskich przedsiębiorstw

27 grudnia 2023by Joanna Pohl
Już w lutym ma rozpocząć się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa” dla przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. W ramach Działania 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wsparcie mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych lub wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów, usług i procesów oraz na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Program obejmuje różnorodne obszary, z naciskiem na innowacje, badania, rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę infrastruktury.

Celem Działania 1.3 jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty w ramach tego działania muszą przyczyniać się do realizacji jego celów, FEL 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.3 jest skierowane do lubelskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być zawsze przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

  • działania badawcze i innowacyjne w przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności);
  • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne w przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 80% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 75% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa – 65% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie została określona, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Budżet konkursu to 108 387 500 zł (słownie: sto osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa” jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021, a termin składania wniosków trwa od 14 lutego 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/badania-i-innowacje-w-lubelskim-sektorze-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone