fbpx
 

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, CZYLI UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I OPIEKA MEDYCZNA W POLSCE

20 kwietnia 2022by Maria Górna

W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). O tym, czy jako obywatel Ukrainy możesz skorzystać z opieki zdrowotnej i jakie są formy tej opieki w Polsce dowiesz się poniżej.

 1. Podstawą, dla obywateli Ukrainy, do skorzystania z opieki medycznej w Polsce są:
  1. przed wejściem w życie specustawy:
   • każdy dokument, który potwierdza tożsamość;
  1. po wprowadzeniu specustawy:
   • specjalny nr PESEL nadawany obywatelom Ukrainy;
   • e-dokument;
   • wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje szereg ułatwień oraz nadaje uprawnienia do korzystania z pomocy medycznej wszystkim przybywającym uchodźcom z Ukrainy. Warto podkreślić, że opieka medyczna w Polsce jest bezpłatna dla Ukraińców, a rozliczeniami finansowymi, w związku ze świadczonymi usługami, z podmiotami publicznej opieki zdrowotnej zajmuje się NFZ.

 1. Z jakich form opieki medycznej może skorzystać obywatel Ukrainy przebywający w Polsce?

W Polsce istnieją dwa rodzaje praktyk lekarskich:

  1. zakłady zdrowotne publiczne – należące do powiatu, gminy i województwa;
  2. zakłady zdrowotne niepubliczne (prywatne) – będące własnością prywatnej osoby/prywatnych osób lub spółki.

O ile opieka zdrowotna publiczna jest w całości finansowana z NFZ (jest bezpłatna), o tyle w przypadku zakładów opieki prywatnej nie musi już tak być. Wyznacznikiem możliwości bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej w ośrodkach niepublicznych jest umowa podpisana z NFZ – czasami zdarza się, że w takich przychodniach nie wszystkie specjalności lekarskie są refundowane i niektóre usługi medyczne mogą być płatne lub częściowo płatne przez pacjenta. Najczęściej o konieczności płatności za daną wizytę dowiemy się podczas rejestracji, ale warto też o to dopytać, jeśli nie jesteśmy pewni, czy wizyta będzie płatna czy bezpłatna.

W Polsce wyróżniamy następujące zakłady opieki medycznej:

  1. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), do której należą;
   1. SPZOZ (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) – w takich przychodniach otrzymamy bezpłatną opiekę zdrowotną, ponieważ są one finansowane z budżetu państwa;
   2. NZOZ (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) – w tego typu przychodniach musimy zwrócić uwagę na to, czy zakład zdrowotny ma podpisaną umowę z NFZ i czy wszystkie usługi są tam bezpłatne.
  1. Klinika – to specjalistyczny oddział szpitalny wchodzący w skład uczelni lub instytutu naukowego, który zajmuje się nie tylko leczeniem, ale także prowadzi prace badawcze i dydaktyczne.
  2. Szpitale – w Polsce dzieli się szpitale ze względu na:
   1. zasięg terytorialny:
    • szpitale gminne,
    • szpitale powiatowe,
    • szpitale wojewódzkie,
    • szpitale ponadwojewódzkie;
   1. referencyjność szpitali:
    • I poziom referencyjny – to placówki udzielające, świadczeń medycznych w pięciu podstawowych specjalnościach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa i ginekologii;
    • II poziom referencyjny – to szpitale wojewódzkie, które oprócz pięciu podstawowych specjalności wymienionych wyżej, udzielają również świadczeń w co najmniej czterech spośród wymienionych specjalności: chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowej, dermatologii, kardiologii, laryngologii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, patologii ciąży i noworodka, urologii;
    • szpital III stopnia – to placówki kliniczne i rozwojowo-badawcze;
   1. zakres leczenia:
    • ogólne;
    • specjalistyczne (jednoimienne) – np. szpital psychiatryczny;
    • zespolone – szpitale posiadające oddziały ogólne oraz oddziały specjalistyczne, a także ambulatoria.
  1. SOR (szpitalny oddział ratunkowy) – wyodrębniona jednostka szpitala, która służy udzielaniu pilnej pomocy medycznej. Każdy, kto zgłasza się na SOR i potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej powinien zostać przyjęty.
  2. Sanatorium – zakład lecznictwa uzdrowiskowego, którego koszty pokrywa NFZ, jednak w przypadku uchodźców z Ukrainy taka usługa nie jest refundowana.
  3. ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy) i ZPO (zakład pielęgnacyjno-leczniczy) – to miejsca zapewniające opiekę dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Ośrodki sprawują opiekę całodobowo. Do tego rodzaju placówek należą między innymi domy pomocy społecznej. Pobyt w takim zakładzie jest finansowany z NFZ.
  4. Zakład rehabilitacji leczniczej – to miejsce, w którym można zrealizować świadczenia rehabilitacyjne zgodne ze skierowaniem lekarza. Usługi te są bezpłatne w zakładach publicznych, ponieważ posiadają kontrakty z NFZ.
  5. Hospicjum – zakład przeznaczony dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, stosujący metody opieki paliatywnej. Pomoc medyczna w tego rodzaju placówkach skupiona jest na uśmierzaniu bólu i dolegliwości związanych z chorobą, a także na opiece wykraczającej poza zakres usług medycznych, np. pomoc psychologiczna, duchowa oraz socjalna sprawowana zarówno nad pacjentem, jaki i nad bliskimi pacjenta. Hospicja ze względu na specyfikę działania podzielone są na:
   1. Hospicja perinatalne – zajmujące się opieką nad rodzicami oczekującymi narodzin dziecka upośledzonego lub dziecka ze zdiagnozowaną ciężką chorobą;
   2. Hospicja dziecięce – zajmujące się dziećmi nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami;
   3. Hospicja dla dorosłych – przeznaczone dla terminalnie chorych osób dorosłych.

Zgodnie z przyjętą specustawą, uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych powyższych placówek z wyłączeniem sanatoriów.

W razie problemów związanych z możliwością korzystania z usług danej placówki medycznej lub pytań dotyczących refundacji pobytu w szpitalu i kwestii finansowych – zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z opieką zdrowotną.

 1. Recepty

Recepty dla Ukraińców (tak dorosłych, jak i dzieci) są refundowane, a identyfikatorem potwierdzającym tożsamość danej osoby może być jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

 • identyfikator paszportu Ukrainy;
 • identyfikator numeru dowodu osobistego w Ukrainie;
 • identyfikator prawa jazdy w Ukrainie;
 • numer TZTC (Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce);
 • numer PESEL.

Problem może pojawić się jednak, jeśli chodzi o refundację leków przyjmowanych na stałe, ponieważ w ustawie widnieje pewna nieścisłość dotycząca tej kwestii, a mianowicie ustawodawca wprowadził w zapisie sformułowanie, które mówi o tym, że pacjenci z Ukrainy mają być traktowani na takiej samej zasadzie jak polscy pacjenci. Oznacza to, że bez dokumentacji medycznej (a osoby uciekające z Ukrainy mogą jej nie posiadać) i zdiagnozowanej choroby, lekarz nie może uchodźcy z Ukrainy wypisać leku refundowanego przyjmowanego na stałe, co stanowi niemały problem dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe typu cukrzyca, astma, nadczynność lub niedoczynność tarczycy itp. Większość lekarz jednak przyjmuje zasadę taką, jak w przypadku zapisywania dzieci do szkół lub podawania danych w celu wyrobienia karty pobytu, tzn., że jeśli z wywiadu przeprowadzonego z pacjentem wynika, że choruje on na chorobę przewlekłą i wcześniej przyjmował leki, to nie trzeba kierować go na diagnozę i można od razu wypisać mu receptę na leki, których pacjent potrzebuje.

WAŻNE!

Aby wykupić receptę w aptece należy podać numer identyfikatora potwierdzającego tożsamość oraz numer e-recepty.

 1. Szczepienia
  1. Szczepienia na Covid-19

Minister Zdrowia wprowadził również możliwość zaszczepienia obywateli z Ukrainy na COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie jednego z dokumentów potwierdzających tożsamość – dowodu, paszportu, TZTC lub nr PESEL. Wówczas lekarz, na podstawie wybranego dokumentu tożsamości, może wystawić e-skierowanie na szczepienie. WAŻNE!
W trakcie procedury przygotowującej do szczepienia i samego szczepienia należy posługiwać się tym dokumentem, na podstawie którego lekarz wystawił skierowanie na szczepienie.

  1. Szczepienia ochronne dla dzieci

Szczepienia ochronne dla dzieci w Polsce są obowiązkowe, takiemu samemu obowiązkowi szczepień podlegają dzieci z Ukrainy, które przebywają na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące.

Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia dzieci do 19. roku życia, przyjeżdżające z Ukrainy, powinny być w Polsce poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym na choroby zakaźne zgodnie z IKSz – Indywidualnym Kalendarzem Szczepień. Za najważniejsze uznano szczepienia przeciwko:

 • odrze, śwince i różyce – w grupie dzieci w 2. roku życia;
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio – zgodnie z wiekiem;
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – zgodnie z wiekiem;
 • COVID-19 – poza programem szczepień ochronnych.

W przypadku braku dokumentacji medycznej lub nieznanym statusie szczepień dziecka uznaje się, że dziecko nie było szczepione i szczepienia realizowane są wówczas zgodnie z PSO (programem szczepień ochronnych).

Rodzic lub opiekun prawny, który chce zaszczepić dziecko powinien zgłosić się do przychodni, aby zarejestrować dziecko do lekarza w celu kwalifikacji małego pacjenta na szczepienie.

Kalendarz szczepień obligatoryjnych i zalecanych ze wskazaniem wieku, w jakim szczepienie powinno być zrobione umieszczony jest na stronie internetowej: https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

WAŻNE!

Szczepienia obowiązkowe są w pełni refundowane z NFZ, natomiast szczepienia zalecane są płatne. Szczepienie przeciwko COVID-19 dla dzieci powyżej 5. roku życia jest bezpłatne.

Leczenie specjalistyczne – choroby onkologiczne

Pacjenci onkologiczni i hematologiczni mogą kontynuować leczenie przerwane ze względu na konflikt trwający na terenie Ukrainy. Najprostszym sposobem jest zatelefonowanie pod bezpłatny numer: 800 190 590 i zgłoszenie potrzeby kontynuacji leczenia. Podczas rozmowy pacjent musi przekazać swoje dane, następnie w przeciągu 2 dni skontaktuje się z nim odpowiedni ośrodek, by zebrać informacje dotyczące dotychczasowego leczenia i ustalić kwestie dotyczące dalszej terapii.

 1. Aplikacja IKP

To Internetowe Konto Pacjenta, na którym znajdują się informacje dotyczące Twojego zdrowia i zdrowia Twoich najbliższych. Możesz na nim sprawdzić wystawione skierowania, otrzymać e-receptę, sprawdzić wynik testu na COVID-19 oraz uzyskać dostęp do informacji dotyczących Twojego zdrowia i zdrowia Twoich najbliższych.

Jak założyć IKP?

Wystarczy, że posiadasz numer PESEL i założysz profil zaufany, a będziesz mógł swobodnie korzystać z Internetowego Konta Pacjenta i wielu innych przydatnych narzędzi.

 1. Aplikacja LikarPL – pomoc w porozumiewaniu się

Aplikacja LikarPL to program mający na celu pomoc w porozumiewaniu się pacjenta z Ukrainy z lekarzem z Polski. Aplikacja składa się z dwóch modułów – 1) przeznaczonego dla pacjenta z Ukrainy i 2) przeznaczonego dla lekarza nieposługującego się językiem ukraińskim. W części 1) dla pacjenta – znajduje się specjalny formularz w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim, w którym należy wpisać dane dotyczące swojego zdrowia. Po wypełnieniu go należy zapamiętać lub zapisać numer formularza. Podczas wizyty lekarskiej należy podać numer formularza oraz datę urodzenia – lekarz będzie mógł zobaczyć wypełniony formularz przetłumaczony przez aplikację na język polski. Moduł 2) dla lekarza będzie przydatny podczas konsultacji z pacjentem obcojęzycznym. Dzięki niemu pacjent będzie mógł swobodnie mówić o dolegliwościach w języku ojczystym, a lekarz otrzyma w aplikacji tłumaczenie słów pacjenta. Tak samo aplikacja będzie działała w przypadku komunikatów ustnych lekarza, wypowiadanych po polsku – aplikacja sformułuje transkrypcje tych słów w języku ojczystym pacjenta.

Zarówno transkrypcja rozmowy między lekarzem a pacjentem, jaki i formularz będą mogły być zapisane w pliku PDF i wydrukowane.

 1. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

W Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega każda osoba pracująca, niezależnie od formy zatrudnienia, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy oraz emeryci i renciści. Dzieci, które nie ukończyły 18 lat mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie (jako członek Twojej rodziny), jeśli natomiast po 18. roku życia w dalszym ciągu pobierają naukę (w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli itp.), wówczas okres ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie wydłuża im się do ukończenia 26. roku życia.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca do ZUS Twój pracodawca lub opłacasz je sam, jeśli np. prowadzisz działalność gospodarczą. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i jest rozliczana miesięcznie.

WAŻNE!

Od 2022 roku weszły nowe terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów – to 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca.

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

Z chęcią udzielimy Państwu pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez: e-mail – biuro@doradcy365.pl, formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www lub telefonicznie – 500 181 151 (pozostałe nr telefonu znajdują się na naszej stronie www).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone