fbpx
 

Wsparcie działalności B+R wielkopolskich przedsiębiorstw i konsorcjów

4 kwietnia 2024by Joanna Pohl
W III kwartale bieżącego roku ma wystartować konkurs dla wielkopolskich przedsiębiorstw oraz konsorcjów dotyczący wsparcia działalności B+R oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej. W ramach Działania 1.2 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dofinansowanie otrzymają kompleksowe i modułowe projekty dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 województwo wielkopolskie otrzyma ponad 2,154 mld euro, które zostaną zainwestowane m.in. w:

 • cyfryzację,
 • innowacyjność,
 • ochronę klimatu,
 • efektywność energetyczną,
 • odnawialne źródła energii,
 • transport,
 • infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną oraz rewitalizację,

a także zostaną przeznaczone na:

 • wsparcie regionalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne, w tym aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem,
  • budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia,
  • aktywizacji mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.transformację społeczno-gospodarczą subregionu Wielkopolski Wschodniej w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji, który koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach:

Program realizuje 13 priorytetów:

 • Fundusze Europejskie dla wielkopolskiej gospodarki,
 • Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski,
 • Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce,
 • Lepiej połączona Wielkopolska w UE,
 • Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Fundusze Europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne,
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR),
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+),
 • Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,
 • Pomoc techniczna (EFRR),
 • Pomoc techniczna (EFS+),
 • Pomoc techniczna (FST).

Celem Działania 1.2 „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać projekty przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi dotyczące działalności B+R, w tym w zakresie infrastruktury B+R.

Możliwa będzie realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym obligatoryjna jest realizacja modułu prace B+R lub modułu infrastruktura B+R.

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie w ramach działania ukierunkowane jest na regionalne i/lub podregionalne inteligentne specjalizacje (IS) określone w RIS 2030 (Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne) w tym regionalne innowacje społeczne rozumiane jako produkt bądź usługa służąca rozwiązaniu problemu społecznego istotnego dla rozwoju regionu;
 • finansowane mogą być wydatki m.in.: na nabywanie kwalifikacji, kursy, szkolenia, staże;
 • automatyzacja i robotyzacja możliwe są wyłącznie jako element pomocniczy projektu B+R;
 • realizacja projektów zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm) – projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 może być udzielone podmiotom z województwa wielkopolskiego:

 • małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP),
 • dużym przedsiębiorstwom – w ograniczonym zakresie i tylko pod warunkiem współpracy z MŚP, oraz
 • partnerstwom przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

Wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP oraz wyłącznie na realizację projektów B+R w obszarach Inteligentnych Specjalizacji

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania wsparcie obejmuje projekty modułowe, przy czym obligatoryjne są moduły:

 • prace B+R, obejmujący badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej, oraz
 • infrastruktura B+R, obejmujący wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.

Co ważne, realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być zgodna z zakresem przewidzianym w GBER.

Dodatkowo będzie można zrealizować moduły fakultatywne:

 • wdrożenie wyników prac B+R, obejmujący wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania (dotacja warunkowa);
 • cyfryzacja, jako element wsparcia projektu BRI, obejmujący m. in.:
  • doradztwo w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie,
  • rozwój kompetencji cyfrowych,
  • zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności;
 • kompetencje, obejmujący doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R) oraz zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji;
 • zielone technologie, obejmujący wsparcie nowych modeli biznesowych, uwzględniających aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny;
 • internacjonalizacja, obejmujący m.in. komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych.
Ile można uzyskać wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, a dla wdrożeń wsparcie w formie dotacji warunkowych.

Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie prawdopodobnie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych, natomiast w module wdrożeniowym do 45% kosztów netto inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące intensywności dofinansowania zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru w konkursie „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R” jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym (LSI) w terminie od 9 września do 8 listopada 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wsparcie-dzialalnosci-br-wielkopolskich-przedsiebiorstw-i-konsorcjow-przedsiebiorstw-z-organizacjami-badawczymi-w-tym-w-zakresie-infrastruktury-br/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.