fbpx
 

Wsparcie małego przetwórstwa

15 listopada 2023by Joanna Pohl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Inwestycji A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach komponentu A Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Cel programu

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to plan rozwojowy, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

W ramach KPO realizowane jest 6 komponentów, które stanowią obszary koncentracji reform i inwestycji:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;
F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem komponentu A jest zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy, wzrostu produktywności oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Inwestycja A1.4.1. realizuje ten cel poprzez zapewnienie wsparcia rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez inwestycje w dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw, a także budowę odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Inwestycji A 1.4.1 jest skierowane do osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wsparcie może otrzymać osoba:

 • będąca rolnikiem lub małżonkiem rolnika lub osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, jeżeli:
  • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie wskazanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb);
  • ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • jest pełnoletnia.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie wszystkich kryteriów horyzontalnych  oraz zdobycie jak najwyższej liczby punktów w ramach kryteriów premiujących.

Wsparcie udzielane jest na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach inwestycji można otrzymać wsparcie na zakładanie lub rozwój działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich w formie:

 • refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia jako:
  • płatność częściowa, wypłacana po zakończeniu pierwszego etapu przedsięwzięcia,
  • płatności końcowej, wypłacanej po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia;
 • zaliczki na realizację przedsięwzięcia (do 50% całkowitej kwoty) – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku i wnioskodawców, którzy wystąpili o przyznanie i wypłatę zaliczki we wniosku.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać za pośrednictwem PUE w terminie od 2 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/kpo-dzialanie-a1-4-1-inwestycje-na-rzecz-dywersyfikacji-i-skracania-lancucha-dostaw-produktow-rolnych-i-spozywczych-oraz-budowy-odpornosci-podmiotow-uczestniczacych-w-lancuchu/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone