fbpx
 

Wszystko o rejestracji pompy ciepła w CRO

13 grudnia 2023by Joanna Pohl
CRO to skrót od Centralnego Rejestru Operatorów. Jest to elektroniczny rejestr urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, które podlegają obowiązkowej, terminowej kontroli szczelności. Rejestr ten dotyczy urządzeń, które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq).
Zakres i cele rejestru CRO

Rejestr CRO obejmuje następujące urządzenia:

 • urządzenia chłodnicze, w tym:
  • agregaty chłodnicze,
  • chłodnie,
  • zamrażarki,
  • urządzenia chłodnicze w pojazdach;
 • urządzenia klimatyzacyjne, w tym:
  • klimatyzatory,
  • centrale klimatyzacyjne,
  • urządzenia klimatyzacyjne w pojazdach;
 • pompy ciepła;
 • systemy ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • systemy gaśnicze,
  • systemy sygnalizacji pożaru,
  • systemy oddymiania.

Rejestr CRO ma na celu:

 • ograniczenie emisji F-gazów, które są substancjami niszczącymi warstwę ozonową,
 • poprawę bezpieczeństwa użytkowania urządzeń objętych rejestrem,
 • zapewnienie możliwości kontroli przestrzegania przepisów dotyczących urządzeń objętych rejestrem.
Obowiązek rejestracji

Rejestracja w CRO jest obowiązkiem wszystkich operatorów urządzeń objętych rejestrem.

Operatorem jest podmiot, który posiada lub użytkuje urządzenie objęte rejestrem.

Pompy ciepła kwalifikujące się do obowiązkowej rejestracji w CRO muszą spełnić dwa warunki:

 • zawierać fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz);
 • ilość F-gazu musi wynosić 5 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych lub 10 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń hermetycznie zamkniętych oznakowanych jako takie przez producenta.

Najczęściej stosowanymi w pompach ciepła F-gazami są R-410A, R-407C i HFC-32.

Rejestracja w CRO powinna zostać dokonana w terminie do 15 dni od daty dostarczenia urządzenia.

W ramach rejestracji operator składa w CRO Kartę Urządzenia (K.U.).

Karta Urządzenia jest dokumentem zawierającym informacje o urządzeniu, w tym:

 • dane identyfikacyjne urządzenia (numer seryjny),
 • rodzaj urządzenia,
 • dane techniczne urządzenia.

Rejestracja w CRO jest bezpłatna.

Czym grozi brak rejestracji?

Niedopełnienie obowiązku rejestracji urządzeń objętych rejestrem CRO może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na operatora.

Kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku rejestracji w CRO mogą zostać nałożone przez organ Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ).

Obowiązki operatora pompy ciepła

Operatorem pompy ciepła jest podmiot, który posiada lub użytkuje pompę ciepła.

Operator ma następujące obowiązki:

 • rejestracja pompy ciepła w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) w terminie do 15 dni od daty dostarczenia pompy ciepła;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych pompy ciepła zgodnie z zaleceniami producenta;
 • pokrycie kosztów likwidacji zanieczyszczenia środowiska spowodowanego rozszczelnieniem się pompy ciepła.

Operator (właściciel) urządzenia musi zapewnić aby pompa ciepła była kontrolowana pod względem szczelności zgodnie z harmonogramem (zależnym od ilości i rodzaju czynnika chłodniczego).

Niedopełnienie obowiązku rejestracji pompy ciepła w CRO może wynosić do 4,5 tys. zł, a niedopełnienie obowiązku kontroli szczelności może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na operatora pompy ciepła w wysokości nawet 15 tys. zł.

Kontrolę szczelności urządzenia zawierającego F-gazy może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami – czyli posiadająca osobowy certyfikat F-gazowy. Firma serwisowa powinna posiadać certyfikat F-gazowy wydany przez UDT.

W przypadku rozszczelnienia się pompy ciepła i emisji czynnika chłodniczego, operator pompy ciepła jest zobowiązany do pokrycia kosztów likwidacji zanieczyszczenia środowiska.

Koszt ten obejmuje:

 • koszty usunięcia czynnika chłodniczego;
 • koszty oczyszczenia zanieczyszczonego terenu;
 • koszty przeprowadzenia analiz laboratoryjnych.

Koszt likwidacji zanieczyszczenia środowiska może być bardzo wysoki, dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne pompy ciepła i usuwać wszelkie nieszczelności.

Nie czekaj, dopełnij obowiązku zgłoszenia pompy ciepła do CRO już dziś! Nasi doświadczeni eksperci zarejestrują Twoją pompę w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych i dopełnią wszelkich formalności z tym związanych.

Szczegóły usługi na: https://doradcy365.pl/produkt/rejestracja-pompy-ciepla-w-cro/

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone