fbpx
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

13 grudnia 2023by Joanna Pohl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. 23 listopada 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało priorytety i plan wydatkowania środków KFS w 2024 roku.
Priorytety wydatkowania KFS w 2024 roku

W 2024 roku priorytetami wydatkowania środków KFS ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy będą:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS

Rada Rynku Pracy, na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku, podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 58 288 000 zł z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na realizację następujących priorytetów:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Priorytety te zostały określone w oparciu o potrzeby rynku pracy i analizę sytuacji osób pracujących.

Plan wydatkowania środków KFS w 2024 roku

Na realizację priorytetów wydatkowania KFS w 2024 roku przeznaczono kwotę 294 383 000 zł. Planowany podział środków wygląda następująco:

 • Dolnośląskie 17 830 000 zł,
 • Kujawsko-Pomorskie 11 728 000 zł,
 • Lubelskie 11 804 000 zł,
 • Lubuskie 5 672 000 zł,
 • Łódzkie 15 416 000 zł,
 • Małopolskie 22 056 000 zł,
 • Mazowieckie 37 457 000 zł,
 • Opolskie 5 334 000 zł,
 • Podkarpackie 11 728 000 zł,
 • Podlaskie 6 686 000 zł,
 • Pomorskie 14 218 000 zł,
 • Śląskie 26 237 000 zł,
 • Świętokrzyskie 6 702 000 zł,
 • Warmińsko-Mazurskie 7 516 000 zł,
 • Wielkopolskie 23 640 000 zł,
 • Zachodniopomorskie 9 130 000 zł.
Jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń z funduszy KFS w 2024 roku?

Aby pozyskać dofinansowanie należy wpisać się w któryś z priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i złożyć pisemny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie przez PUP określonym. Wielkość dofinansowania należy od wielkości przedsiębiorstwa.

W I kwartale 2024 r. Powiatowe Urzędy Pracy ogłoszą konkursy na dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie wynosić będzie od 80% do 100% kosztów (w przeliczeniu na 1 osobę, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Weź udział w szkoleniach oferowanych przez markę Doradcy365 i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów w pozyskaniu dofinansowania z KFS.

Po pełną ofertę naszych szkoleń zapraszamy na: https://doradcy365.pl/szkolenia/

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.