fbpx
 

Wzornictwo w MŚP w Polsce Wschodniej

23 listopada 2023by Joanna Pohl
Na maj 2024 r. zaplanowano nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie Działania 1.4 „Wzornictwo w MŚP”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać nawet 3 mln złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to program wsparcia rozwoju wschodnich województw Polski, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), obejmujący następujące obszary wsparcia:

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę;
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej;
 • Zrównoważona mobilność miejska;
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej;
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych.

Celem Działania 1.4 jest kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.4 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Obszar objęty pomocą stanowią województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz mazowieckie(bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych), i stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Budżet programu wynosi 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Wzornictwo w MŚP” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków w systemie LSI, a najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wzornictwo-w-msp-w-polsce-wschodniej/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone