fbpx
 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Nie zawsze prowadzona działalność przynosi oczekiwane zyski. Czasami w życiu pojawiają się też okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a znacznie utrudniają prowadzenie własnej firmy. Niezależnie od przyczyn, w razie napotkania przeszkód w prowadzeniu przedsiębiorstwa możesz zdecydować się na czasowe zawiedzenie działalności gospodarczej.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Możliwość zawieszenia działalności przysługuje przedsiębiorcom wpisanym do rejestru, czyli albo do CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej), albo do KRS (w przypadku pozostałych spółek).

Nie będziesz mógł więc skorzystać z tej opcji, gdy prowadzisz działalność nierejestrowaną.

Jakie warunki musisz spełniać, żeby zawiesić działalność gospodarczą?

Koniecznym wymogiem jest również to, abyś w czasie składania wniosku (oraz w trakcie samego zawieszania działalności) nie zatrudniał pracowników. Istnieją jednak pewne wyjątki.
Nie dotyczy to pracowników przebywających na:

 • urlopie macierzyńskim
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym
 • urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Pamiętaj jednak, że gdy czas trwania urlopu zakończy się jeszcze podczas okresu zawieszenia, albo pracownik złoży wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, to w obu tych przypadkach pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój aż do samego końca okresu zawieszenia. Jeśli wysokość  wynagrodzenia za przestój nie została uregulowana w umowie o pracę, to wynosi ono 60% podstawowego wynagrodzenia.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli jesteś samozatrudnionym lub prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, sam o tym decydujesz. Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z dniem złożenia wniosku, ale możesz wskazać też datę wcześniejszą albo późniejszą.

Działalność możesz zawiesić na czas nieokreślony, ale nie krócej niż na 30 dni. Wyjątkiem jednak jest luty, ponieważ w przypadku zawieszenia działalności tylko na ten miesiąc, minimalny wymagany czas zawieszenia wynosi tylko 28 lub 29 dni (w zależności od roku kalendarzowego).

Jednak jeżeli chcesz zawiesić działalność spółki (innej niż cywilna), to możesz to zrobić na maksymalnie 24 miesiące, a data rozpoczęcia zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

Nie będziesz mógł wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać z niej przychodów, oprócz tych, które wynikają z działań podjętych przed dniem zawieszenia.

Jednak nadal będziesz mógł:

 • wykonywać wszystkie czynności, które zabezpieczają źródła przychodu (na przykład rozwiązywanie wcześniej zawartych umów).
 • przyjmować należności z zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia
 • sprzedawać wyposażenie i środki trwałe przedsiębiorstwa

Zawieszenie nie zwalnia Cię:

 • z konieczności wykonania zobowiązań które powstały przed dniem zawieszenia
 • z możliwości bycia poddanym kontroli podatkowej czy skarbowej
 • z obowiązku uczestniczenia w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych, które są związane z prowadzoną działalnością sprzed dnia rozpoczęcia zawieszenia

.
Bez żadnych przeszkód możesz zawrzeć umowę o pracę, ale pamiętaj, że w przypadku zwierania umów cywilnoprawnych przedmiot umowy o świadczenie pracy nie może się pokrywać z przedmiotem działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Zawieszenie działalności a podatki

W czasie zawieszenia nie musisz płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego, ale nadal jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zawieszenie działalności a ZUS

W przypadku samozatrudnienia i spółki cywilnej nie musisz składać osobnego wniosku do ZUS. Informacje przekazywane są na podstawie formularza CEIDG-1. Na jego podstawie zostaniesz wyrejestrowany jako płatnik składek.

Pamiętaj o tym aby przed zawieszeniem działalności wyrejestrować z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin.

Przypadku spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po złożeniu wniosku do KRS musisz złożyć do ZUS wniosek o wyrejestrowanie płatnika składek, wyrejestrowanie z ubezpieczeń i wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny.
Inaczej wygląda kwestia zawieszenia działalności w celu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem na okres 36 miesięcy. Po złożeniu wniosku o zawieszenie do CEIDG musisz załatwić osobno w ZUS pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących Tobie, jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem.

Jak zawiesić firmę?

W przypadku działalności jednoosobowej jak i bycia wspólnikiem spółki cywilnej musisz złożyć wniosek do CEIDG (jest to ten sam formularz, którego używa się przy rejestracji przedsiębiorcy). Będziesz musiał w nim wskazać m.in. cel złożenia wniosku, swoje dane (takie jak PESEL,NIP,REGON, imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),dane o firmie i informacje o zawieszeniu działalności.
Pamiętaj jednak, że gdy wykonujesz działalność gospodarczą w spółce cywilnej, to zawieszenie będzie skuteczne pod warunkiem zawieszenia jej przez wszystkich wspólników. To znaczy, że każdy ze wspólników powinien złożyć taki wniosek.

Chcąc zawiesić działalność spółki innej niż cywilna oprócz formularza KRS musisz złożyć też uchwałę wspólników lub zarządu oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
Masz do wyboru cztery opcje dotyczące sposobu jego wypełnienia.

 1. Możesz wypełnić i podpisać własnoręcznie formularz dostępny w urzędzie.
 2. Możesz wypełnić, wydrukować i podpisać go w domu, a gotowy już formularz złożyć w urzędzie.
 3. Możesz go wypełnić na stronie CEIDG bez konieczności logowania. Nie musisz go nawet drukować, wystarczy, że podasz kod, który wygeneruje się po jego wypełnieniu. Po podaniu kodu w urzędzie, wniosek zostanie wydrukowany przez urzędnika, który przekaże Ci ten dokument do podpisania,
 4. Możesz zadzwonić również do Centrum Pomocy, na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 i wypełnić wniosek wspólnie z konsultantem. Otrzymasz SMS z kodem. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, po podaniu go w urzędzie wniosek zostanie wydrukowany i wręczony Ci do podpisu.

Możesz wysłać go również listem poleconym, ale pamiętaj, że wtedy Twój podpis będzie musiał zostać potwierdzony notarialnie.

Jak złożyć wniosek o zawieszanie działalności przez Internet?

W przypadku samozatrudnienia i spółki cywilnej istnieją dwie możliwości:

Możesz zrobić to za pośrednictwem strony CEIDG. Po zalogowaniu musisz wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Możesz zrobić to również przez portal Biznes.gov.pl. Po zalogowaniu Profilem Zaufanym musisz wypełnić wniosek, a następnie tak samo jak w wyżej podanym przypadku podpisać go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Spółkę zarejestrowaną w KRS (czyli każdą oprócz cywilnej) możesz zawiesić za pośrednictwem portalu PDI.

Ile kosztuje zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności jest wolne od opłat.

Czy wniosek o zawieszenie działalności trzeba składać osobiście?

Jeżeli wskazałeś pełnomocnika we wniosku o rejestrację działalności w CEIDG, to może on zawiesić Twoją działalność zarówno w urzędzie jak i przez Internet bez dodatkowej opłaty za pełnomocnictwo, ani bez okazywania dokumentu pełnomocnictwa.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

W przypadku rejestru CEIDG wniosek o wznowienie działalności składa się na tym samym formularzu i w ten sam sposób(czyli w urzędzie, listownie, elektronicznie), co w przypadku zawieszenia. Niepoinformowanie o tym grozi wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców.

Możesz zdecydować się również na zamknięcie działalności gospodarczej, o czym również będziesz musiał poinformować we wniosku o wykreślenie działalności z rejestru.

Jeśli spółka zarejestrowana w KRS nie złoży wniosku o wznowienie działalności (razem z uchwałą wspólników lub zarządu) to po upływie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia zawieszenia zostanie ona wznowiona przez sąd.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

NIE MASZ CZASU NA SAMODZIELNE DOPILNOWANIE WSZYSTKICH SPRAW?

Skontaktuj się z nami pomożemy Ci w całym procesie

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone