fbpx
 

Dotacja na kapitał obrotowy 2021 podlaskie

W województwie podlaskim ruszają nowe dotacje na kapitał obrotowy.

100% dotacji dla firm dotkniętych COVID-19 w tym także dla samozatrudnionych.

O dotacje mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy:

  1. odnotowali spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-192 (przychód należy wykazać łącznie, odpowiednio za kolejne 9 miesięcy lub 3 miesiące – w zależności od wybranego okresu porównawczego);
  2. prowadzili działalność gospodarczą w okresie, do którego porównywany jest spadek obrotów (odpowiednio kwiecień-grudzień 2019 lub październik-grudzień 2019);
  3. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość

W zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami potwierdzającymi wartość przychodów/spadek obrotów mogą być w szczególności: − deklaracje VAT-7 lub ewidencje JPK_V7M w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie, − deklaracje VAT-7K lub ewidencje JPK_ V7MK (w zakresie przychodu za dany miesiąc) w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie. Natomiast w przypadku podmiotów: − będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży), − będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo, − świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe), − niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), − rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

W przypadku podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą i inną działalność niż działalność gospodarcza (spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców), wykazując spadek przychodów należy uwzględniać wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Również kalkulacja stawki FTE powinna odpowiadać liczbie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Obsługujemy cały proces do A do Z.
Zapraszamy do kontaktu

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

NIE MASZ CZASU NA SAMODZIELNE DOPILNOWANIE WSZYSTKICH SPRAW?

Skontaktuj się z nami pomożemy Ci w całym procesie

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone