fbpx
 

Bony na cyfryzację

22 września 2021by Martyna Skulska
Bony na cyfryzację

wywiad z ekspertem Rafałem Czerkawskim

 1. Kto może ubiegać się o dotację w ramach programu PO IR 6.2. Bony na

cyfryzację?

Bony na cyfryzację, czyli bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, której celem jest wsparcie firm stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji, skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 1. Jaka jest wysokość wsparcia?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, przy czym:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 60 000 PLN, co oznacza że wydając 60 000 PLN można otrzymać 51 000 PLN dofinansowania
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 300 000 PLN, co oznacza że maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać wynosi 255 000 PLN.
 1. Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie można przeznaczyć chociażby na zakup oprogramowania w tym zakup licencji czy usługi programistyczne.

Dodatkowo z bonu na cyfryzację możesz pokryć koszty towarzyszące wdrożeniu rozwiązania cyfrowego:

 • Środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
 • Sprzęt komputerowy
 • Usługi doradcze
 • Usługi szkoleniowe

Przykłady rozwiązań cyfrowych dla Twojej firmy na które możesz uzyskać dofinansowanie:

 • e-commerce
 • narzędzia do pracy zdalnej
 • system do zarządzania zasobami
 • technologie mobilne
 • automatyzacja i robotyzacja procesów
 • bezpieczeństwo cyfrowe
 • chmura danych
 • Big Data
 • systemy monitoringowe i prognostyczne
 • sztuczna inteligencja
 • integracja programów i urządzeń
 • blockchain
 • i inne
 • Pamiętaj! Dofinansowanie nie obejmuje standardowego oprogramowania biurowego i księgowego.
 1. Jakie są limity poszczególnych wydatków?

Projekt musi spełniać wymogi działania w zakresie:

 1. wartości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania:
 • minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 60 000 zł,
 • minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51 000 zł,

z zastrzeżeniem, że zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu (czyli oprogramowania!),

 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 300 000 zł.

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

 1. maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia:
 • do 85% wartości kosztów

Jeśli kwoty wydatków przekraczają ww. limity kryterium uznaje się za niespełnione.

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków oraz czy są rodzajowo zgodne z katalogiem wydatków określonych w Regulaminie Konkursu.

Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

 1. Jakie typy projektów mają szansę na dofinansowanie PARP?

Te firmy, których projekty zostaną pozytywnie ocenione i będą miały najwyższe spadki obrotów, mają największe szanse na wsparcie.

 1. Jakie projekty nie mają szans na wsparcie, są wykluczone z niego?

Projektami całkowicie wyłączonymi z możliwości uzyskania dofinansowania PARP są działalności związane z:

 • wytwarzaniem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu napojów alkoholowych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu treści pornograficznych;
 • obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami na automatach i grami na automatach o niskich wygranych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • rybołówstwem i akwakulturą;
 • produkcją podstawową produktów rolnych;
 • przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
 1. Jakie są szczegółowe kryteria wyboru wniosków które mogą przesądzić o sukcesie wniosku o dotację?

 Kryteriów branych pod uwagę jest 7 przy czym 6 musi być spełnione aby móc liczyć na pozytywną ocenę wniosku – pełen opis tych kryteriów znajduje się na naszej podstronie

Bon na cyfryzację

W praktyce o sukcesie najczęściej przesądzać będzie prawidłowe opisanie we wniosku kwestii innowacji procesowej, nie należy jej mylić z innowacją produktową, prawidłowe zakwalifikowane wydatków do kategorii zgodnych z limitami. O sukcesie może przesądzić też zakwalifikowanie firmy do branż szczególnie dotkniętych w wyniku ostatniej pandemii COVID-19 a także wysoki (powyżej 40%) spadek przychodów pomiędzy rokiem 2020 i 2019. Sporo tego, dlatego warto rozważyć opracowanie tej aplikacji przy wsparciu doświadczonych specjalistów.

 1. Do kiedy można się ubiegać o przyznanie takiej dotacji?

Nabór wniosków w tym programie  trwa będzie od 20 września i teoreytycznie powinien trwać do 20 października 2021 (chyba, że wartość złożonych wniosków przekroczy przekroczy 120% alokacji, wówczas nabór wniosków może, ale nie musi ! zostać zamknięty w ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego po przekroczeniu alokacji).

 1. W jaki sposób Doradcy 365 mogą pomóc w uzyskaniu tego wsparcia?

Jeśli klient zdecyduje się na korzystanie z naszych usług, możemy pomóc mu aż na 5 sposobów i co ważne możemy zaoferować usługę dopasowaną do potrzeb i budżetu Klienta. Może to być prosta e-konsultacja – odpowiedź na nurtujące pytania, pomoc techniczna w złożeniu czy wypełnieniu wniosku,  udostępnienie przykładowego gotowego wniosku albo wypełnienie wszystkiego od A do Z wraz z rozliczeniem dotacji. Niestety z tym ostatnim ostatnio jest bardzo ciężko, gdyż wszyscy nasi eksperci głownie realizują zlecenia dla Klientów którzy wcześniej zawarli z nami umowy. Tym nie mniej konsultacje i udostępnianie przykładowego wniosku wraz z e-szkoleniem odbywa się na bieżąco.

Jeżeli ktoś nie zdąży ze złożeniem swojego wniosku serdecznie zapraszamy w przyszłości będzie jeszcze nie jedna okazja

Dziękuję za rozmowę.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone