fbpx
 

Nowe technologie w zakresie energii- konkurs

25 września 2021by Martyna Skulska

Nowe technologie w zakresie energii to konkurs, który ma na celu wsparcie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez wdrożenie konkurencyjnych rozwiązań, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw. Dotacja zostanie przyznana tym projektom, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne Polski – zwiększą je w skali kraju oraz podniosą konkurencyjność gospodarki.

O dofinansowanie mogą starać się konsorcja przemysłowo- naukowe, które:

 • składają się maksymalnie z 3 podmiotów (co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej);
 • ich liderem jest przedsiębiorstwo

Cele konkursu

 • obniżenie emisyjności energetyki;
 • rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej
 • wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej.

Do kiedy trwa nabór?

Nabór rozpoczął się 1 września 2021r. i potrwa do 30 listopada 2021r.

Na co można przeznaczyć środki uzyskane w ramach konkursu „Nowe technologie w zakresie energii”?

 • wykonanie studiów wykonalności techniczno- ekonomicznych;
 • eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe;
 • badania podstawowe i przemysłowe.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji 9 miesięcy,
 • Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji2 lat,
 • Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Obszary tematyczne dotacji

Budżet zostanie przeznaczony na działania w obszarach tematycznych takich jak:

 • energetyka wiatrowa na lądzie i morzu;
 • technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru;
 • Magazyny energii i mikrosiecti energetyczne i cieplne.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Wsparcie udzielane będzie na prace badawczo-rozwojowe w wysokości od 25% do 100% kosztów kwalifikowanych. Udział dotacji jest zależny od wielkości podmiotu oraz rodzaju prowadzonych prac. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki i obejmuje kategorie, począwszy od wynagrodzeń kadry badawczej, poprzez koszty używania budynków i gruntów, koszty aparatury po podwykonawstwo i materiały.

Jaki jest czas trwania projektu?

Okres trwania całego projektu wynosi maksymalnie 77 miesięcy, w tym obejmuje maksymalnie 69 miesięcy na jego realizację przez wykonawcę oraz łącznie maksymalnie 8 miesięcy przeznaczone dla NCBR na ocenę raportów.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone