fbpx
 

Bony na innowacje dla MŚP w Małopolsce

11 grudnia 2023by Joanna Pohl
Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie Działania 1.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Wsparcie w formie bonów na innowacje otrzymają projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej prowadzonej przez małopolskie MŚP.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 to program operacyjny wspierający rozwój społeczno-gospodarczy województwa małopolskiego.

Program obejmuje sześć priorytetów:

 • Priorytet 1: Zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • Priorytet 2: Inteligentna gospodarka,
 • Priorytet 3: Integracja społeczna i spójność terytorialna,
 • Priorytet 4: Ochrona środowiska i efektywność energetyczna,
 • Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną,
 • Priorytet 6: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę transportową

Celem Działania 1.2  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii poprzez realizację usług służących zwiększeniu podaży innowacji produktowych lub innowacji w procesach biznesowych w skali danego przedsiębiorstwa, które wspierają:

 • transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, lub
 • realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego (na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • zakup usług badawczo-rozwojowych (element obowiązkowy projektu), oraz
 • zakup usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

 • prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, projekty pilotażowe, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
 • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonanie projektu inżynierskiego,
 • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, oparte na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu,
 • ocenę zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, obejmującą badanie, sprawdzenie zgodności z wymaganiami lub certyfikację, prowadzoną na zasadach i przez jednostki oceniające zgodność, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 255 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), i stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)).

Budżet konkursu to 8 888 400 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA, a termin składania wniosków to 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/bony-na-innowacje-dla-msp-w-malopolsce/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.