fbpx
 

Dotacja dla rolników na OZE i poprawę efektywności energetycznej

10 listopada 2023by Joanna Pohl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna 15 listopada nabór wniosków w interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” realizowanej w ramach wsparcia z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rolnicy mogą otrzymać do 65% zwrotu inwestycji w OZE i biogazownie.
Cel programu

Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, dzięki wykorzystaniu energii z OZE, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawa efektywności energetycznej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycje związane z OZE w ramach trzech obszarów:

 • obszar A:
  • budowa lub zakup nowych urządzeń do produkcji energii do 50 kW (elektrycznej, cieplnej lub paliwa gazowego) z biogazu rolniczego, z możliwością zainstalowania magazynu energii;
 • obszar B:
  • budowa lub zakup instalacji fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (pod warunkiem, że będzie stanowiła integralną część instalacji fotowoltaicznej), oraz
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
 • obszar C:
  • budowa lub zakup systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, np. budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED,
  • termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.
Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 1 700 000 zł dla inwestycji na obszarze A i C
 • 400 000 zł dla inwestycji na obszarze B i C

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Harmonogram naboru i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania

Ważnym kryterium wyboru projektu do dofinansowania jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Ponadto, w przypadku:

 • biogazowni rolniczych:
  • wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;
  • stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa;
 • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:
  • sprawność urządzeń;
  • prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);
  • gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;
  • gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
  • gospodarstw nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 (w przypadku inwestycji w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i systemami zarządzania energią).

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-rolnikow/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone