fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla dolnośląskich przedsiębiorców
Projekty B+R przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania innowacji produktowych lub procesowych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Projekty B+R przedsiębiorstw"

„Projekty B+R przedsiębiorstw” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Priorytetu I. „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwom (MŚP) oraz dużym przedsiębiorstwom (w tym przedsiębiorstwom typu mid-caps), pod warunkiem współpracy z MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Zakres współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach typu projektów 1.2.A „Projekty B+R przedsiębiorstw” dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego wprowadzenie na rynek.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Maksymalna kwota dofinansowania: w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

Maksymalny poziom dofinansowania: w zależności od rodzaju prowadzonych działań:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych,
 • do 49% kosztów netto inwestycji w ramach wsparcia dla infrastruktury B+R,
 • do 15% kosztów kwalifikowalnych w ramach prac przedwdrożeniowych, działań w zakresie cyfryzacji oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Budżet konkursu: 228 178 991 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) dla przedsięwzięć z województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego ORAZ 47,16 mln zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla przedsięwzięć z powiatu zgorzeleckiego.

Na co:

 • prowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (przy czym projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych), w tym koszty:
  • wynagrodzeń kadry merytorycznej,
  • podwykonawstwa,
  • materiałów do badań,
  • elementów do budowy prototypu,
  • usług zleconych,
  • amortyzacji aparatury badawczej;
 • uzupełniająco:
  • tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że:
   • infrastruktura będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania;
   • wnioskodawca wykaże powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia;
  • prace przedwdrożeniowe, np.:
   • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
   • usługi rzecznika patentowego,
   • testy,
   • certyfikację,
   • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego;
  • działania w zakresie cyfryzacji,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

Wykluczone jest dofinansowanie badań podstawowych.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 15 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SNOW Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Projekty B+R przedsiębiorstw”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę duże przedsiębiorstwo produkcyjne. Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Tak, jednak aby kwalifikować się do dofinansowania musisz współpracować z MŚP.

Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Jakie są preferowane projekty w tym konkursie?

W ramach konkursu preferowane będą projekty, w których występuje/wystąpi:

 • opracowanie innowacji na poziomie krajowym lub światowym,
 • współpraca z organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę,
 • ekoninnowacje,
 • rozwój kompetencji (szkolenia) pracowników lub kadry zarządzającej w zakresie obszarów powiązanych z projektem.
Jakie są regionalne inteligentne specjalizacje województwa dolnośląskiego, w które musi wpisywać się projekt?

Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z poniższych regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego:

 • Chemia i medycyna;
 • Auto-Moto-Aero-Space;
 • Surowce naturalne i wtórne;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Zielony ład;
 • Przemysł 4.0;
 • Życie wspomagane technologią.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Projekty B+R dolnośląskich przedsiębiorstw".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Projekty B+R przedsiębiorstw".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone