fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla świętokrzyskich przedsiębiorców
Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą stworzyć lub rozbudować infrastrukturę służącą do prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach"

„Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” Priorytetu I. „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki ” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwom (MŚP) oraz dużym przedsiębiorstwom, pod warunkiem prowadzenia projektów partnerskich realizowanych we współpracy z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP, w szczególności dostęp do:

 • wiedzy,
 • know-how,
 • wykfalifikowane kadry,
 • zaplecza B+R, oraz
 • rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału na terenie województwa świętokrzyskiego) na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie jest uwarunkowane przedstawieniem agendy badawczej, uzasadniającej inwestycję w infrastrukturę B+R.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach typu projektów „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: nie została określona.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Maksymalna wartość dofinansowania: może być udzielona do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór.

Budżet konkursu: 45, 235 mln zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Na co: dofinansowanie będzie można przeznaczyć na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, m. in. na zakup:

 • infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych, oraz
 • zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Przedstawione działania powinny dotyczyć planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwających minimum przez okres trwałości projektu, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp.

Koszty kwalifikowalne: wydatki na nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zastrzeżeniem, że:

 • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie (przedsiębiorstwie) otrzymującym pomoc,
 • muszą podlegać amortyzacji,
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo,
 • muszą być włączone do ewidencji księgowej wnioskodawcy,
 • wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia zdefiniowane w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
 • wartości niematerialne i prawne, które stanowią element niezbędny do funkcjonowania zakupionej infrastruktury, przy czym koszty kwalifikowalne mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W uzasadnionych przypadkach za koszt kwalifikowalny można uznać remont, modernizację pomieszczeń umożliwiającą montaż zakupionej w ramach projektu aparatury badawczej, której koszt stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

W ramach naboru nie przewidziano możliwości rozliczania kosztów pośrednich.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 11 grudnia 2023 r. do 9 lutego 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę duże przedsiębiorstwo produkcyjne. Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Tak, jednak warunkiem jest zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP, w szczególności dostęp do:

 • wiedzy,
 • know-how,
 • wykfalifikowane kadry,
 • zaplecza B+R, oraz
 • rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
Prowadzę małe przedsiębiorstwo w województwie świętokrzyskim od 2022 roku. Czy będę mógł otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem przyznania dofinansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego na minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność gospodarcza nie może podlegać zawieszeniu.

Jeśli prowadzisz działalność od stycznia/lutego 2022 r., wtedy możesz kwalifikować się do dofinansowania.

Jakie są regionalne inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego, w które musi wpisywać się projekt?

Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z poniższych regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

 • Przemysł metalowo-odlewniczy;
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze;
 • Zasobooszczędne budownictwo;
 • Turystyka zdrowotna;
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Branża targowo-kongresowa;
 • Zrównoważony rozwój energetyczny.
Czy są jakieś preferencje odnośnie wyboru projektów do dofinansowania?

Tak, preferowane będą projekty, w których występuje lub wystąpi:

 • współpraca z jednostkami naukowymi,
 • doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R,
 • wzrost zatrudnienia personelu badawczego,
 • wykorzystanie dofinansowanej infrastruktury do prac B+R nad rozwiązaniem proekologicznym lub nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie.
Jakie są kluczowe wymagania otrzymania dofinansowania?

Działalność gospodarcza musi być prowadzona na minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w tym okresie działalność gospodarcza nie może podlegać zawieszeniu.

Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Przedstawione działania powinny dotyczyć planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwających minimum przez okres trwałości projektu, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp.

Dofinansowanie otrzymają projekty, w których:

 • założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć:
  • innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym), LUB
  • innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).

Projekt musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji lub w obszarze zidentyfikowanym w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w świętokrzyskich przedsiębiorstwach".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone