fbpx
 

Ekspresowa restrukturyzacja

16 marca 2021by Martyna Skulska

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja jest to postępowanie w wyniku którego dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może zawrzeć z wierzycielami układ, na mocy którego spłaci wierzytelności na zasadach przyjętych przez obie strony bez konieczności ogłaszania upadłości i zakończenia działalności gospodarczej.

Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Wyróżniamy 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnią się one od siebie czasem trwania  oraz stopniem sformalizowania.

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  Jest to najmniej sformalizowana procedura restrukturyzacyjna. W postępowaniu o zatwierdzenie układu:

  • dłużnik wybiera nadzorcę układu;
  • przygotowuje propozycje układowe;
  • oraz przedstawia je wierzycielom dbając o to, by odpowiednia większość poparła układ;
  • po przyjęciu układu, dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Zainicjowanie tego trybu jest możliwe tylko jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.
   W tym postępowaniu dłużnik co do zasady nie traci zarządu nad swoim przedsiębiorstwem
 2. Przyśpieszone postępowanie układowe
  Jest najpopularniejszym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Tak jak przy postępowaniu o zatwierdzeniu układu jego zainicjowanie jest możliwe tylko jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.
  W  miejsce nadzorcy układu wkracza nadzorca sądowy, który sprawuje kontrolę nad czynnościami dłużnika i sporządza plan restrukturyzacyjny.
  Postępowanie to jest niewątpliwie szybkie. Istnieje również możliwość zabezpieczenia majątku przed egzekucją.
  Sąd powinien rozpoznać wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w ciągu tygodnia od momentu jego złożenia. Wraz z pozytywnym rozpatrzeniem majątek dłużnika staje się masą układową.
  Przyspieszone postępowanie układowe z założenia powinno potrwać 2-3 miesiące.
 3. Postępowanie układowe
   Postępowanie to daje możliwość na restrukturyzację, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Ten tryb nie jest zbytnio popularny. Brak w nim możliwości chociażby składania sprzeciwu przez wierzycieli.
 4. Postępowanie sanacyjne
  To postępowanie oprócz celów charakterystycznych dla postępowania restrukturyzacyjnego, wiąże się z wdrożeniem działań związanych z przywróceniem kondycji przedsiębiorstwa.  Plusem tego postępowania są:

  1. ochrona przed wierzycielami;
  2. możliwość ingerowania w zawarte wcześniej umowy;
  3. ułatwienia w zwalnianiu pracowników.

Natomiast ma też jeden minus. Zarząd nad przedsiębiorstwem przechodzi w ręce zarządcy wyznaczonego przez sąd, który sporządza plan restrukturyzacyjny.

Kiedy potrzebna jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja jest szansą dla  dłużnika na spłacenie długów oraz zachowanie własnej firmy. Jest pewnym rozwiązaniem na wyciągnięcie firmy z kłopotów.

Wstępną restrukturyzację warto rozpocząć już w przypadku, gdy przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność. Niewypłacalność oznacza stan, w którym dłużnik nie jest w stanie opłacić wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast proces restrukturyzacji mogą zastosować również przedsiębiorstwa, które są już w sytuacji niewypłacalności.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/young-business-woman-working-on-computer-in-office-min-scaled.jpg

Postępowanie upadłościowe a restrukturyzacja firmy

Podstawową różnicą pomiędzy restrukturyzacją i upadłością jest cel, któremu służą. Restrukturyzacja ma na celu uniknięcie bankructwa. Upadłość służy wyprzedaży mienia dłużnika i częściowemu zaspokojeniu wierzycieli.  Po procesie restrukturyzacji nadal prowadzisz działalność. Upadłość firmy zazwyczaj kończy jej funkcjonowanie. Restrukturyzację może prowadzić przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz taki, który jest już niewypłacalny. Upadłość natomiast ogłasza się tylko, gdy dłużnik jest niewypłacalny.

Podobieństwa

W obu przypadkach:

 • wnioski rozpatrywane są przez ten sam wydział sądu;
 • powołuje się sędziego-komisarza;
 • możliwe jest zawarcie układu;
 • musisz posiadać co najmniej 2 wierzycieli.
 • wnioski o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni  od stwierdzenia stanu niewypłacalności.

Różnice

 • Restrukturyzacja może być wszczęta na wniosek dłużnika, a upadłość może zainicjować również wierzyciel;
 • Upadłość zazwyczaj zmierza do likwidacji firmy;
 • Cel (restrukturyzacja- uniknięcie bankructwa, upadłość- wyprzedaż mienia dłużnika i częściowe zaspokojenie wierzycieli);
 • W postępowaniu restrukturyzacyjnym brak jest osoby syndyka. W przypadku upadłości, likwidacją tzw. masy upadłości zajmuje się syndyk
 • W procesie restrukturyzacji sąd nie może orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do upadłości.  Jeżeli sąd uzna, że w sposób zawiniony przyczyniłeś się do upadłości, może zabronić prowadzenia działalności nawet przez 10 lat.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/group-people-working-out-business-plan-office-min-scaled.jpg

Korzyści z restrukturyzacji firmy

 • Ochrona przed upadłością;
 • Cele postępowania restrukturyzacyjnego (uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli);
 • Możliwość restrukturyzacji zobowiązań (Zawarcie  układu z wierzycielami, który jest pewnego rodzaju ugodą)
 • 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych ( postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)
 • Ochrona przed egzekucją;
 • Szybka ścieżka sądowa (tygodniowy termin);
 • Ochrona zarządu przed odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek złożony na urzędowym formularzu powinien zawierać:

 • wszystkie niezbędne dane jednoznacznie identyfikujące spółkę, miejsce zamieszkania wspólników
 • odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, osoby
 • reprezentujące spółkę i lub jej likwidatorów lub  dane jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • propozycje układowe
 • informacje o jakiemu prawu podlega dłużnik ( polskiemu czy innego państwa,  UE);
 • dane o tym czy dłużnik jest spółką publiczną;
 • do wniosku powinien zostać również dowód wpłaty opłaty(1000zł) i oraz odpowiedniej opłaty od właściwego wniosku. W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego uproszczonego, wymagane jest uiszczenie zaliczki na wydatki prowadzone  związane z postępowaniem (kwota jednokrotności przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia pracownika w sektorze przedsiębiorstw na 3 kw.poprzedniego roku);

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych podanych we wniosku.

Restrukturyzacja firmy z pomocą doradcy

 • Sprawdzimy czy Twoja sytuacja finansowa umożliwia Ci złożenie wniosku;
 • Pomożemy złożyć Ci wniosek w sądzie;
 • Będziemy bronić Twoich interesów do momentu uzyskania najlepszego rozwiązania potwierdzonego postanowieniem sądu;
 • Pomożemy Ci przygotować wniosek i wszystkie załączniki;
 • W cenie otrzymasz konsultacje z ekspertem.;
 • Usługa świadczona online i telefonicznie;
 • Krótkie terminy realizacji.

Pamiętaj, że wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od chwili zajścia przesłanek do uznania przedsiębiorcy za dłużnika który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi formalne.

Aby uniknąć błędów zamów usługę u Nas. Z nami to proste. Obsłużymy proces od A do Z.

Nawet, jeśli wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Twojego przedsiębiorstwa, wciąż masz otwartą drogę do przekształcenia postępowania z upadłościowego w restrukturyzacyjne, w zależności od kondycji Twojego przedsiębiorstwa lub możliwości restrukturyzacji.

Mamy wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy przygotują odpowiednią dokumentację, załatwią formalności podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na celach, które chcesz zrealizować.

Nie czekaj zgłoś się do Nas!

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone