fbpx
 

Gospodarka w transformacji – inwestycje w łódzkich gminach

14 grudnia 2023by Joanna Pohl
Działanie 9.1. „Gospodarka w transformacji” to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje w łódzkich gminach na obszarach górniczych objętych planem transformacji. Działanie realizowane jest Priorytetu nr 9 „Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 to program regionalny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, wspierający rozwój województwa łódzkiego.

Priorytet „Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji” ma na celu umożliwienie ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.

Cel ten realizowany jest m. in. poprzez Działanie 9.1, który obejmuje wspieranie inwestycji na terenie gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim poprzez realizację następujących projektów:

 1. wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 2. wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych,
 3. wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R,
 4. wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych),
 5. rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości,
 6. wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
 7. wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
 8. wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach,
 9. wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
 10. wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych,
 11. rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania jest skierowane do:

 • przedsiębiorstw:
  • MŚP (wszystkie typy projektów),
  • pozostałych przedsiębiorstw (typ projektu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11),
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych – rolę wiodącą musi pełnić przedsiębiorstwo (typ projektu 1, 2, 3),
 • jednostek naukowych (typ projektu 3),
 • uczelni (typ projektu 3, 5),
 • organizacji badawczych (typ projektu 3, 11),
 • ośrodków innowacji, instytucji otoczenia biznesu, klastrów zalążkowych i wzrostowych (typ projektu 5),
 • jednostek samorządu terytorialnego (typ projektu 10, 11),
 • związków lub stowarzyszeń JST, jednostek organizacyjnych działających w imieniu JST (typ projektu 11).

Podmioty te muszą mieć siedzibę i realizować projekt na terenie gmin z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim (m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na realizację w/w projektów, w tym:

 • budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R, inwestycje w specjalistyczną aparaturę, wsparcie kompetencji – w ramach typu 1;
 • badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, a także wdrożenie wyników prac B+R – w ramach typu 2;
 • działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej, usługi związanej z ochroną własności intelektualnej – w ramach typu 3;
 • wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji, tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji – w ramach typu 4;
 • usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez akredytowane na poziomie kraju Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów), rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami, usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów), rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami – w ramach typu 5;
 • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in. inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, OZE, przedsięwzięcia termomodernizacyjne – w ramach typu 6;
 • wdrażanie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji – w ramach typu 7;
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in. ekoprojektowanie produktów i opakowań, niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie LCA , PEF , ETV – w ramach typu 8;
 • inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji – w ramach typu 9;
 • inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych – w ramach typu 10;
 • rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych – w ramach typu 11.
Dodatkowe kryteria

Kluczowe wymagania to m. in.:

 • realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji,
 • wpisywanie się celu projektu w typy projektów możliwych do objęcia wsparciem,
 • zakończenie projektu do 30 czerwca 2026 r.,
 • wymóg poprawy efektywności energetycznej o minimum 30% w przypadku projektów dotyczących energii/termomodernizacji budynku.

Ponadto realizowane projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje:

 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody;
 • Zaawansowane materiały budowlane;
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki;
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
 • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
 • Informatyka i telekomunikacja.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 87,7% kosztów kwalifikowanych.

Budżet dla wszystkich projektów w najbliższych naborach to 435 mln zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursach „Gospodarka w transformacji” jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Najbliższy nabór dla projektów typu 4 – wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) potrwa od 18 stycznia do 29 marca 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/lodzka-gospodarka-w-transformacji/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.