fbpx
 

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

15 grudnia 2023by Joanna Pohl
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. W ramach Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i/lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy jednego z najmniejszych województw Polski – województwa świętokrzyskiego.

W ramach programu realizowane są projekty w obszarze 12 priorytetów:

 • Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki;
 • Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska;
 • Priorytet 3 Fundusze Europejskie na mobilność miejską;
 • Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego;
 • Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego;
 • Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych;
 • Priorytet 7 Zdrowi i aktywni zawodowo;
 • Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia;
 • Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne;
 • Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy;
 • Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR;
 • Priorytet 12 Pomoc Techniczna EES+.

Celem Działania 1.2  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty w ramach tego działania realizowane będą w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj.:

 • Przemysł metalowo-odlewniczy;
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze;
 • Zasobooszczędne budownictwo;
 • Turystyka zdrowotna;
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Branża targowo-kongresowa;
 • Zrównoważony rozwój energetyczny.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 jest skierowane do świętokrzyskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem prowadzenia projektów partnerskich realizowanych we współpracy z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP, w szczególności dostęp do:

wiedzy,
know-how,
wykfalifikowane kadry,
zaplecza B+R, oraz
rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • zakup infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych, oraz
 • zakup zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie została określona, przy czym nie mniej niż 300 tys. zł.

Budżet konkursu to ponad 45 mln złotych.

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021, a termin składania wniosków trwa od 11 grudnia 2023 r. do 9 lutego 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/infrastruktura-badawczo-rozwojowa-w-swietokrzyskich-przedsiebiorstwach/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone