fbpx
 

Wsparcie działalności B+R lubuskich przedsiębiorstw

13 grudnia 2023by Joanna Pohl
Do końca grudnia trwa nabór w konkursie „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe”. W ramach Działania 1.1 „Badania i innowacje” programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 przedsiębiorcy z regionu mogą otrzymać wsparcie na kompleksowe projekty obejmujące przeprowadzenie prac B+R wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest programem operacyjnym finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego obejmuje 6 priorytetów:

 • Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki,
 • Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego,
 • Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem,
 • Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego,
 • Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej,
 • Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli,
 • Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
 • Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego,
 • Pomoc techniczna – EFRR,
 • Pomoc techniczna – EFS+,

które mają na celu m. in.:

 • Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej regionu;
 • Poprawę jakości życia mieszkańców;
 • Ochronę środowiska i klimatu;
 • Rozwój infrastruktury;
 • Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego;
 • Wsparcie dla osób aktywnych zawodowo i rynku pracy.

Celem Działania 1.1  jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.

Projekty w ramach tego działania realizowane będą w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj.:

 • Zielona gospodarka,
 • Zdrowie i jakość życia,
 • Innowacyjny przemysł.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.1 jest skierowane do przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego, zarówno MŚP, jak i dużych, pod warunkiem zapewnienia co najmniej w trakcie realizacji projektu współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie działalności badawczo – innowacyjnej.

Projekty mogą być także realizowane w partnerstwie przedsiębiorstw z instytucjami świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa lubuskiego co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • prowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (moduł obowiązkowy),
 • dodatkowo (moduły nieobowiązkowe):
  • wdrożenie innowacji,
  • infrastruktura B+R,
  • cyfryzacja,
  • kompetencje.

Wszystkie moduły muszą być powiązane z pracami B+R, realizować wspólny cel oraz muszą być ze sobą logicznie powiązane (moduły dodatkowe uzupełniają prace B+R).

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

 • wynagrodzenia kadry merytorycznej,
 • podwykonawstwo,
 • materiały do badań,
 • elementy do budowy prototypu,
 • usługi zlecone,
 • amortyzację aparatury badawczej,
 • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
 • usługi rzecznika patentowego,
 • testy,
 • certyfikację,
 • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego,
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • szkolenia kadr w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R,
 • szkolenia w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.
Dodatkowe kryteria

Realizacja modułu PRACE B+R – prowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych powinna prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu ulepszeń do już oferowanych/stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów.

Celem realizacji prac B+R powinno być wprowadzenie wyników projektu na rynek, przy czym nie musi ono odbywać się w ramach projektu, ale musi nastąpić nie później niż 3 lata od zakończenia realizacji projektu, przy czym okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2027 r.

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • w komponencie B+R:
  • do 80% kosztów badań przemysłowych, oraz
  • do 60% kosztów prac rozwojowych;
 • w komponencie wdrożeniowym:
  • do 60% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to aż 15 mln zł, przy czym nie mniej niż 200 tys. zł.

Budżet konkursu to 60 mln złotych.

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe” jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wsparcie-dzialalnosci-br-lubuskich-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone