fbpx
 

MINI PORADNIK 16 sposobów na oszczędzenie energii w firmie

10 października 2022by Martyna Skulska

MINI PORADNIK

16 sposobów na oszczędzenie energii w firmie

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i oszczędź energię w swojej firmie. Zauważalny w ostatnim okresie gwałtowny wzrost cen stanowi przedmiot rozmów w każdym przedsiębiorstwie. Niestety, z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej rosną również koszty utrzymania firmy. Obecna sytuacja niewątpliwie zmusza do poszukiwania sposobów na zaoszczędzenie energii w przedsiębiorstwie. W mini poradniku poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie 16 sposobów na to, w jaki sposób zaoszczędzić energię w firmie.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem i oszczędź energię. Płać mniej. Zyskuj więcej.

-SPOSÓB NR 1-

Inwestycje w OZE- fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna niewątpliwie pozwala skutecznie obniżyć rachunki za prąd i przyczynić się tym samym do oszczędności energii.

Korzyści posiadania paneli fotowoltaicznych:

– szybki zwrot inwestycji (zazwyczaj montaż paneli fotowoltaicznych zwraca się już po paru latach);

– poprawa wizerunku firmy (decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych dajesz do zrozumienia, że ochrona środowiska jest dla ciebie ważna. Dbasz również o ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W oczach społeczności jesteś świadomym i rozważnym przedsiębiorcą);

– brak podwyżek prądu (odpowiednio dobrana instalacja zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym pozwoli zapewnić bieżącą, wystarczającą ilość prądu. Jednocześnie, posiadając instalację fotowoltaiczną nie jesteś uzależniony od kwot energii i łatwo możesz przekalkulować chociażby koszty w firmie oraz uniknąć zaskoczenia);

– oszczędność pieniędzy oraz możliwość odliczenia podatku VAT.

Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną masz możliwość skorzystania z dofinansowania. Obecnie możesz uzyskać dofinansowanie z:

 • Program Energia Plus

Jest to program dedykowany przedsiębiorcom. Program ma na celu poprawę jakość powietrza i ochronę środowiska. Dotacja do instalacji fotowoltaicznej dostępna jest w dwóch formach:

– bezzwrotnej dotacji;

– lub zwrotnej pożyczki.

W ramach pożyczki możesz pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych. Dotacja wynosi 50%.

AKTUALNIE TRWA NABÓR., który zakończy się 16.12.2022 r. Z dostępnych informacji wynika jednak iż dotacje zostały wyczerpane, ale możliwa jest alokacja w formie pożyczki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

SPOSÓB NR 2-

Zakup energii wg rzeczywistych cen rynkowych bezpośrednio z giełdy energii, a nie od koncernów energetycznych po zawyżonych średnio o 20-30% cenach w stosunku do rynkowych

Doskonałym rozwiązaniem jest również zakup energii bezpośrednio z giełdy. Koncerny energetyczne bowiem znacząco zawyżają koszt energii w stosunku do rzeczywistych cen rynkowych.

Wiele aspektów ma wpływ na wahanie cen energii w ciągu doby, m. in. wielkość produkcji energii czy zapotrzebowanie na nią na rynku. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), gdzie ceny zakupu energii zmieniają się w każdej godzinie.

Dzięki współpracy z marką Doradcy365 zyskasz dostęp do zakupu energii i rozliczenia swojego zużycia po cenie notowanej na TGE (od wytwórców zielonej energii) zgodnie z Twoim profilem. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego audytu i wykonanie charakterystyki zużycia energii w firmie. Wtórnymi aspektami są m.in. kompensacja mocy biernej oraz dopasowanie odpowiedniej taryfy, co również może dać oszczędności w granicach kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie.

Nasza usługa dedykowana jest dla Klientów, których zużycie prądu jest stabilne (możliwe do przewidzenia). Skorzystają z niego również wszyscy, którzy oczekują spadku cen i przewidują lepszy moment zakupowy. Wykorzystaj okazje – Twoja cena będzie zawsze dostosowana do sytuacji na rynku.

Każda firma działająca w Polsce może dokonywać zakupu energii bezpośrednio z Towarowej Giełdy Energii tzw. Rynku Dnia Następnego oraz otrzymać gwarancję stałej ceny energii elektrycznej:

– ceny energii wyliczane są na podstawie notowań Rynku Dnia Następnego (SPOT) na TGE, które zawsze możesz sprawdzić na stronie: https://www.tge.pl;

– przedsiębiorca, współpracując z Nami może zakupić energię elektryczną po zmiennych cenach wyliczanych w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. nawet do 2027 rok;

– miesięczna cena energii jest obliczana jako średnia ważona zakupionej energii w oparciu o ceny wynikające z Fixingu I na TGE.

Jak działa Rynek Dnia Następnego?

 • Sprzedawcy energii z jednodniowym wyprzedzeniem szacują ilość energii, którą będą mogli dostarczyć do systemu i po jakiej cenie tak, by ich oferta została zaakceptowana.

 • Zlecenia kupna lub sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych godzin doby składane są przez uczestników Rynku Dnia Następnego.

 • System giełdowy tworzy ze zleceń sprzedaży krzywą podaży, a ze zleceń zakupu krzywą popytu.

 • Obliczana jest ilość energii elektrycznej, która zostanie sprzedana i kupiona na giełdzie oraz wyznaczana jednolita cena wszystkich transakcji dla danej godziny.

 • Każda doba podzielona jest na 24 godzinowe okresy rozliczeniowe, w których można kupować i sprzedawać energię elektryczną.

 • Notowania giełdowe odbywają się codziennie, a główną sesją jest tzw. Fixing I, czyli moment, kiedy ustalane są ceny energii w poszczególnych godzinach doby na dzień następny. Odbywa się to codziennie o 10:30. Celem zastosowania tej metody jest ustalenie najniższej możliwej ceny za energię elektryczną, która jest potrzebna w danym momencie.

 • Wszystkie oferty od wytwórców szeregowane są według ceny od najniższej do najwyższej. Z drugiej strony szeregowane są oferty kupna energii, również od najniższej do najwyższej oferowanej ceny.

 • Ostateczna cena rynkowa rozliczeniowa dla danego produktu handlowego na RDN powstaje w punkcie przecięcia żądanej ilości i ilości oferowanej ostatecznie.

 • Ta cena rozliczeniowa jest następnie płacona przez wszystkich uczestników rynku za dany produkt.

Jak kształtowały się ceny energii elektrycznej na TGE w ostatnich 5 latach?

 • Ceny na rynku dnia następnego TGE utrzymywały się w przeciągu roku 2017 na relatywnie niskim poziomie, co było trendem odwrotnym w stosunku do giełd europejskich, na których ceny z kolei rosły. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2017 r. wyniosła 157,96 zł/MWh*.

 • W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Skutkiem zmian cen na rynku hurtowym było uchwalenie ustawy wprowadzającej cenę maksymalną dla odbiorców końcowych i program dofinansowania różnic w cenach na rynku hurtowym i w obrocie. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2018 r. wyniosła 224,71 zł/MWh*.

 • W 2019 r. zaobserwowano na rynkach energii elektrycznej wahania cen energii elektrycznej i o ile rok wcześniej cena prądu rosła w kolejnych kwartałach, o tyle w 2019 r. ceny kontraktu bazowego na nadchodzący rok utrzymywały się na względnie stałym poziomie do końca trzeciego kwartału i spadały w kolejnych miesiącach ostatniego kwartału. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2019 r. wyniosła 229,62 zł/MWh*.

 • W 2020 r. odnotowano spadki średnich cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot,

 • jak i na rynku terminowym. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2020 r. wyniosła 210,11 zł/MWh*.

 • W 2021 r. odnotowano znaczący wzrost cen energii elektrycznej. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2021 r. wyniosła 401,17 zł/MWh*.

 • Jeszcze na początku 2021 r. energię na rynku konkurencyjnym można było kupić blisko dwukrotnie taniej. Średnia cena energii elektrycznej w I kwartale 2022 r. wyniosła 468,35 zł/MWh*.

* ceny energii wg statystyk Urzędu Regulacji Energetyki (https://ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku) oraz rocznych raportów TGE (https://tge.pl/dane-statystyczne)

Jakie podmioty należą do TGE i kto kupuje na TGE?

 • Towarowa Giełda Energii wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych.

 • Grupa TGE prowadzi działalność w zakresie obrotu towarowego, usług rozliczeniowych i rozrachunkowych. W strukturze Grupy Kapitałowej TGE znajdują się dwie spółki zależne: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz InfoEngine S.A.

 • Na TGE kupują i sprzedają prąd wszystkie spółki obrotu energią elektryczną w Polsce.

Ile podmiotów/firm korzysta z możliwości zakupu energii bezpośrednio z TGE?

 • Aktualnie nie ma jeszcze raportu za 2021 rok. W 2020 było to 2,6% odbiorców.

 • Warto pamiętać, że prąd zaczął mocno drożeć w 2022 r. i coraz więcej Klientów chce kupować prąd bezpośrednio z giełdy.

Kto nadzoruje działalność TGE?

 • W 2003 r. TGE jako pierwsza (i jak dotąd jedyna) w Polsce uzyskała zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej i została objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 • TGE prowadzi swoją działalność zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Czy proces zakupu energii poprzez TGE jest skomplikowany?

 • Nie – Doradcy365 zajmą się wszystkimi formalnościami, a Ty nie musisz nic robić – po prostu korzystasz z prądu jak do tej pory.

 • Dla Ciebie nic, poza ceną, się nie zmienia. Wszystkim zajmujemy się my oraz sprzedawca energii.

-SPOSÓB NR 3-

Zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED)

W wielu firmach nadal korzysta się z tzw. jarzeniówek, lamp halogenowych czy sodowych, które zużywają bardzo dużo energii. Zastąpienie ich ledami pozwoli na zaoszczędzenie nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie. To jeden z najłatwiejszych sposób oszczędzenia energii elektrycznej, który nie wymaga zmiany instalacji energetycznej. Mimo, że lampy ledowe są droższe, to w dłuższej perspektywie czasu jest to rozwiązanie tańsze i lepsze. Zastosowanie oświetlenia LED to przede wszystkim wysoka jakość oświetlenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na energię elektryczną.

Ponadto, wymieniając oświetlenie na LED możesz ubiegać się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej które pomogą Ci uzyskać dodatkowe środki i dofinansowania na ich realizację.

Czym są białe certyfikaty?

Świadectwa Efektywności Energetycznej (bo tak brzmi oficjalna nazwa potocznych białych certyfikatów) można uzyskać przy wdrożeniu właśnie przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii. O świadectwa Efektywności Energetycznej należy się ubiegać jeszcze przed przeprowadzeniem inwestycji w firmie, której celem jest ograniczenie zużycia energii i oszczędność.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki.

Białe certyfikaty można sprzedać. Jest to istotna informacja, bowiem firmy sprzedające energię mają obowiązać nabywać takie certyfikaty. Także uzyskany dokument z łatwością możesz sprzedać.

Za co można otrzymać biały certyfikat?

1. modernizacja i automatyzacja procesów zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych (może to być np. wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych lub przebudowa linii produkcyjnych),

2. termomodernizacja,

3. modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,

4. modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,

5. wymiana lub modernizacja oświetlenia,

6. instalacja urządzeń pomiarowo kontrolnych,

7. technologia odzysku energii,

8. wdrożenie systemu zarządzania energią w celu ograniczenia strat

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś uzyskać pomoc w zakresie pozyskania białego certyfikatu – skontaktuj się z Nami.

Ponadto, lampy LED gwarantują ograniczenie produkcji energii i dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną stanowią świetnie rozwiązanie, nie tylko w firmie, ale również w domu.

Ponadto, na lampy LED należy spojrzeć również pod kątem ochrony środowiska. Oświetlenie LED pozbawione jest szkodliwych zarówno dla zdrowia jak i życia substancji, nie emitują promieniowania UV czy podczerwieni.

SPOSÓB NR 4-

Wprowadzenie kultury oszczędzania energii w firmie

Jednym ze sposobów, który pozwoli Ci na oszczędzenie energii w firmie są szkolenia organizowane dla pracowników.

Zmiana zachowań pracowników w miejscu pracy może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Takie szkolenie polegać może między innymi na efektywnym wykorzystywaniu energii oraz korzystaniu z niej w miarę usprawiedliwionych potrzeb. Często zdarza się tak, że światła zapalone są w całej firmie, nawet w tych pomieszczeniach, które w danym momencie nie są używane. Gdy jeden z pracowników np. grzeje wodę w czajniku, warto pomyśleć o tym by zagrzał raz cały czajnik wody niżeli każdy z pracowników dla siebie osobno. Pomoże to niewątpliwie zaoszczędzić energię.


Szkolenie powinno mieć przede wszystkim na celu uświadomienie pracownikom, co mogą zrobić by lepiej oszczędzać energię i tym samym marnować jej mniej?

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia w swojej firmie – skontaktuj się z Nami.

SPOSÓB NR 5-

Montaż systemów monitorujących i automatycznie wyłączających energię

Doskonałym sposobem na oszczędzanie energii jest zastosowanie urządzeń pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach systemów zarządzania energią. Efektywne zarządzanie energią może przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu poprzez świadome wykorzystanie potencjału oszczędności energii. Wyższa efektywność energetyczna to także znacznie mniejsze koszty energii.

Korzyści płynące z zarządzania energią:

 • bieżący monitoring zużycia energii;

 • możliwość kontroli osobno, dla każdego urządzenia;

 • zmniejszenie CO2;

 • Mniejsze rachunki za zużytą energię;

Zaletą jest, że możesz monitorować każde urządzenie osobno: panele fotowoltaiczne, samochód elektrycznym pralkę, zmywarkę czy lodówkę – co tylko chcesz, w każdym miejscu na ziemi.

Wdrożenie systemów sterowania oświetleniem jest szczególnie dobrym pomysłem w dużych zakładach. Dzięki zaprogramowanemu oświetleniu według harmonogramów możesz automatycznie sterować wyłączeniem czy włączeniem poszczególnych gałęzi energetycznych przyczyniając się tym samym do oszczędności zużycia energii. Światła będą włączone tam gdzie chcesz i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

SPOSÓB NR 6-

Inwestycja w OZE – biogazownie

Biogazownie są w stanie pokryć do 100% zapotrzebowania na energię w firmie. To rozwiązanie jest idealne dla zakładów produkcyjnych, które wytwarzając dużą ilość odpadów żywnościowych/rolniczych.

Biogazownia działa w systemach kogeneracyjnych, produkując tym samym energię elektryczną oraz ciepło jednocześnie.

Z badań rynku energii dokonanych w 2016 roku, wynika że średnia moc elektryczna biogazowni wynosi 1,130 MW, natomiast moc cieplna 1,163 MW. Średnio biogazownie wytwarzają ok. 547 610,074 MWh energii elektrycznej i 568 913,138 MWh ciepła. Duże biogazownie rolnicze w Polsce produkują średnio ok. 4 368 432 m3 biogazu.

Biogazownie wpływają na rozwój nowych technologii i innowacji. Ale przede wszystkim biogazownie to oszczędność energetycznych surowców kopalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Doskonałym przykładem wykorzystania biogazowni jest wielki koncern PepsiCo, który oszczędza dzięki własnej energii z biogazu. W zakładach PepsiCo w Tomaszowie Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim za pomocą innowacyjnych instalacji odzyskuje się ciepło z linii produkcyjnych. PepsiCo wskazywało, że dzięki systematycznym działaniom i inwestycją w innowacyjne rozwiązania zakłady znacznie obniżyły zużycie energii, wody oraz ciepła.

SPOSÓB NR 7-

Inwestycja w OZE – pompy ciepła

Podstawowym nośnikiem energii w pompie ciepła jest grunt bądź powietrze. Pompy ciepła mogą posłużyć zarówno ogrzaniu pomieszczenia, jak i również jego ochłodzeniu w ciepłe dni. Pompy ciepła bowiem mogą być wyposażone także w funkcje chłodzenia. Pompę ciepła stosować można przez cały rok, niezależnie od panujących warunków pogodowych.

Pompa ciepła działa całkowicie bez obsługowo. Nie potrzebuje żadnych dostaw paliwa, ponieważ zasilana jest wyłącznie energią elektryczną. Często pojawiają się różne dofinansowania do OZE, więc jeśli myślisz o inwestycji w pompę ciepła w swojej firmie, napisz do Nas. Znajdziemy dla Ciebie najlepszą dotację.

Pompa ciepła z 1 kWh pobranej energii jest w stanie wytworzyć do 5 kWh energii cieplnej. Jest o wiele bardziej wydajna i ekonomiczna niż ogrzewanie gazem, węglem czy innymi paliwami.

Korzyści płynące z inwestycji w pompę ciepła w Twojej firmie:

 • brak konieczności dostawy paliw, co przekłada się na oszczędność i niezależność od cen w/w paliw;

 • niskie koszty eksploatacyjne – ponosisz jedynie koszt założenia pompy ciepła;

 • przyczynienie się pozytywnie do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie wytwarzania CO2 szkodliwego dla zdrowia i życia człowieka oraz całego środowiska;

 • bezpieczeństwo – brak ryzyka pożaru czy zaczadzenia. Zwykłe kotły węglowe mogłyby narazić Twoją firmę na niespodziewany pożar, a ten na ogromne straty;

 • poprawa wizerunku firmy. Decydując się na pompę ciepła, dajesz jasny sygnał klientom, że ochrona środowiska nie jest dla Ciebie obojętna, a sam przyczyniasz się i jesteś zaangażowany w poprawę jakości powietrza.

SPOSÓB NR 8-

Inwestycja w OZE – energetyka wiatrowa

Wiatr wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Do generowania prądu służą właśnie turbiny wiatrowe. Można wyróżnić dwa typy turbin: HAWT oraz VAWT.

Turbiny HAWT posiadają poziomą oś obrotu, są wydajne przy dużych prędkościach wiatru i tańsze niż druga turbina. VAWT natomiast umożliwiają pracę nawet przy zmianie kierunku wiatru i zdecydowanie lepiej wykorzystują siłę wiatru. Dlatego też, są droższe niż turbiny HAWT.

Jak powstaje prąd za pomocą turbiny?

Wiatr sprawia, że łopaty wirnika wprawiane są w ruch. W ten sposób energia kinetyczna przekształca się w energię mechaniczną, która transportowana jest do generatora. Energia mechaniczna zamieniana jest w energię elektryczną.

Korzyści płynące z korzystania z energii wiatrowej:

 • zielona energia;

 • redukcja emisji CO2;

 • oszczędność energii;

 • ograniczenie kosztów eksploatacji energii;

 • tańsza energia elektryczna;

 • można budować je również na każdej powierzchni (nawet na wodzie);

 • bezpieczeństwo i stabilność energetyczna.

Jedyną największą wadą elektrowni wiatrowej jest tak naprawdę jej koszt oraz konieczność znalezienia odpowiedniego terenu. W odróżnieniu od chociażby pompy ciepła czy fotowoltaika, elektrownia wiatrowa kosztuje kilkaset tysięcy złotych, jak nie miliony. Ponadto problematyczne jest znalezienie odpowiedniego terenu. Elektrownia potrzebuje sporo miejsca, w dodatku trzeba mieć na względzie że generuje dosyć dużo hałasu i szumu, dlatego powinna być budowana daleko od budynków mieszkalnych.

SPOSÓB NR 9-

Inwestycja w OZE – energetyka wodna

Energetyka wodna to jeden najważniejszych sektorów energii odnawialnej. Wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej.

Rodzaje elektrowni wodnych:

 • Elektrownie szczytowo-pompowe – energia elektryczna zamieniana jest na energię potencjalną na zasadzie wypompowania wody do górnego zbiornia wody w czasie niższego zapotrzebowania na energię;

 • Hydroelektrownie czerpiące ze spadku wody – stworzenie tego typu elektrowni wymaga odpowiednich warunków do budowy zakładu, które często należy stwarzać sztucznie. Jednym ze sposobów jest podniesienie górnego źródła wody lub obniżenie dolnego, gdyż w naturze nie ma zbyt wielu miejsc, w którym spadek wody byłby wystarczający. Zakłady tego typu można podzielić na małe i duże (powyżej 5 MW).

 • Elektrownie przepływowe – wykorzystują energię płynącej w rzece wody. Minusem tej elektrowni jest brak możliwości magazynowania wody, zatem nie są one w stanie regulować w żaden sposób mocy elektrycznej, którą wytworzyły.

 • Elektrownie regulacyjne – są zaopatrzone w zbiorniki wodne, które pozwalają gromadzić i magazynować energię zawartą w wodzie, a następnie przetwarzać ją na energię elektryczną w dogodnym czasie.

Korzyści i wady płynące z posiadania i pobierania energii z elektrowni wodnej:

ZALETY

 • brak zanieczyszczeń środowiska naturalnego;

 • redukcja CO2;

 • niskie koszty eksploatacji;

 • ogromna oszczędność pieniędzy;

 • zabezpieczanie przeciwpowodziowe;

 • efektywniejsze wytwarzanie energii elektrycznej;

WADY

 • ingerencja w środowisko naturalne;

 • zmniejszenie liczebności ptactwa i ryb, poprzez utrudnienie przepływu ryb oraz likwidację miejsc lęgowych ptactwa;

 • wysoki koszt budowy inwestycji;

 • przyczynianie się do zmiany struktury hydrologicznej i możliwe zwolnienie ruchu obrotowego ziemi poprzez zatrzymanie mas wody;

 • możliwe zakłócenia sejsmiczne;

 • zjawiska osuwiskowe i abrazja na skutek zmiany poziomu wody;

 • hałas.

SPOSÓB NR 10-

Używanie klimatyzacji z głową

Jak wiadomo, klimatyzacja również potrzebuje energii elektrycznej. Jak natomiast te energię zaoszczędzić, skoro niejednokrotnie używania klimatyzacji jest niezbędne? Szczególnie w dużych firmach, czy zakładach produkcyjnych/wytwórczych. W okresie jesienno – zimowym warto pomyśleć o freecoolingu. To nic innego jak pobór chłodnego powietrza z zewnątrz. Przy temperaturze nie wyższej nić 5 stopni Celsjusza powietrze pobierane jest z otoczenia, co pozwala ograniczyć zużycie energii. Dobrym pomysłem jest także stosunkowe zmniejszenie bądź zwiększenie (w zależności czy klimatyzator działa w celach chłodzących czy grzejących) o 1 stopień Celsjusza. Jest to tylko 1 stopień, który nie będzie odczuwalny dla pracowników w firmie, a przyczyni się do oszczędności w firmie.

SPOSÓB NR 11-

Wyłączanie urządzeń

Wychodząc z firmy nie pozostawiaj urządzeń w trybie stand – by, a wszelkie kable odłącz od gniazdka. Podłączone urządzenia do gniazdek niepotrzebnie marnują energię elektryczną, z której nie korzystasz. Z uwagi na to, że zazwyczaj w biurze urządzeń jest sporo, warto podłączyć je do listwy zasilającej. W ten sposób, jednym przyciskiem odetniesz wszystkie urządzenia do źródła zasilania.

Doskonałym rozwiązaniem jest również programator czasu. Umożliwia on załączanie i odłączanie energii w określonych godzinach. W ten sposób nie musisz pamiętać, by wyłączyć wszystkie urządzenia w firmie, ponieważ urządzenie zrobi to za Ciebie.

SPOSÓB NR 12-

Lodówka w odpowiedniej temperaturze

Nie wkładaj ciepłych dań do lodówki – powoduje to większe zużycie energii celem jej ochłodzenia. Pamiętaj, że odpowiednia temperatura w lodówce winna się wahać pomiędzy 5 a 7 stopni. Trzymaj ją również z dala od źródła ciepła, by zużywała jak najmniej energii. Z uwagi na to, że lodówka w firmie jest otwierana więcej razy niżeli w domu, z uwagi na ilość pracowników – narada tym bardziej jest cenna, ponieważ każde otwarcie lodówki wiąże się z zużyciem energii. Pamiętaj również, by decydując się na lodówkę do swojej firmy, wybierać te z najwyższą klasą. Pomogą zaoszczędzić więcej energii.

SPOSÓB NR 13-

Sprawdź taryfy energii elektrycznej i wykonaj audyt

Zapoznaj się w pierwszej kolejności z taryfami energii elektrycznej. Zarówno mali, jak i średni przedsiębiorcy mogą korzystać z 3 taryf: C11, C12a oraz C12b. Taryfa C11 charakteryzuje się stałą ceną za kW niezależnie od pory dnia, taryfa C12a ma niższą opłatę za zużywanie energii w godzinach nocnych, a wyższą w dzień. Taryfy C12b natomiast mają wyższe opłaty w godzinach szczytu tj. rano, przed południem, po południu i wieczorem a niższe w godzinach pozostałych.

Audyt energetyczny natomiast pomoże Ci znaleźć źródła, które pochłaniają najwięcej energii elektrycznej i wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

SPOSÓB NR 14-

Obniż temperaturę o 1 stopień Celsjusza

A co da mi ten 1 stopień zapytasz? No wiele, szczególnie w dużych firmach. Dla pracowników zmniejszenie temperatury o 1 stopień Celsjusza nie będzie w ogóle odczuwalne, a dzięki temu będziesz mógł zaoszczędzić 6% na ogrzewaniu przedsiębiorstwa. To samo tyczy się również klimatyzacji.

SPOSÓB NR 15-

Kupuj sprzęt z dobrą klasą energetyczną

Decydując się na zakup sprzętu do firmy wybieraj te z co najmniej klasą C bądź wyższą. Od 1 marca 2021 r. obowiązują nowe etykiety energetyczne. Zlikwidowano klasy z plusami i zastąpiono je siedmio-punktową skalą od A do G. Oznacza to, że w nowych sprzętach nie zobaczymy już oznaczenia A+ czy A +++. Urządzenia najwyżej klasy, czyli te A+++ trafiły do klasy C lub D. Wobec tego, decydując się na zakup sprzętów warto wybierać te o klasie minimum C lub lepszej.

SPOSÓB NR 16-

Termoizolacja budynku

Jeżeli chcesz oszczędzić energię warto pomyśleć o termoizolacji budynku. Jest to dosyć kosztowne przedsięwzięcie, nie mniej jednak warto w nie zainwestować.

Termomodernizacja budynków zaraz obok zmiany oświetlenia na ledowe jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów celem oszczędności energii w firmie. Dzięki temu, znacząco można utrzymać ciepło w budynku ograniczając tym samym zużycie paliwa niezbędnego do produkcji gazów cieplarnianych. Im większa nieszczelność w budynkach, tym więcej energii będzie wykorzystywane, a wręcz marnowane by ogrzać budynek.

Dlatego warto pomyśleć o izolacji budynku, a także wymianie nieszczelnych drzwi i okien.

Termoizolacja budynku to przede wszystkim:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,

 • uszczelnienie i ocieplenie dachu,

 • oraz wymiana nieszczelnych okien oraz drzwi.

____________________________________________

Jeżeli potrzebujesz pomocy, marka Doradcy 365 znajdzie dla Ciebie dogodne rozwiązanie by poprawić oszczędność energii w Twojej firmie i zredukować koszty. Nasza usługa dedykowana jest dla Klientów, którzy chcą zredukować koszty opłacane za energię, skorzystać z energii zielonej. Z nami otrzymasz certyfikat „Firma z dobrą energią 2022”, który potwierdza pokrycie całości zużycia energii gwarancjami pochodzenia lub innymi certyfikatami poświadczającymi wytworzenie energii w odnawialnych źróach.

Doradcy 365 to gwarancja jakości. Oferujemy przejrzyste warunki współpracy bazujące na prostej umowie i eksperckiej wiedzy. Po więcej informacji zapraszamy na: https://doradcy365.pl/uslugi/doradztwo-w-zakresie-tanszej-energii-elektrycznej/

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu) oraz opisz problem lub zadaj pytania, które Cię nurtują.

Jeśli chcą Państwo obniżyć rachunki za energię nawet do zera szczegóły naszej oferty znajdują się tutaj:
https://doradcy365.pl/uslugi/doradztwo-w-zakresie-tanszej-energii-elektrycznej/

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.