fbpx
 

Projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia od 01.01.2023. Dotacje na szkolenia możliwe tylko w przypadku firm i instytucji szkoleniowych wpisanych do BUR?

24 października 2022by Martyna Skulska

Zapoznaj się z istotnymi zmianami, które prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. Nie strać szansy na dotacje i dowiedz się, jak uzyskać wpis do BUR, dzięki któremu dofinansowanie będzie możliwe. Jest to warunek konieczny. Poznaj najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia.

-Zmiany w ośmiu obszarach dot. aktywności zawodowej-

1. Zniesienie własności urzędu pracy ze względu na miejsce zamieszkania stałego lub czasowego.

2. Wprowadzenie trzech instrumentów dla rodzin i kobiet, które powracają na rynek pracy.

A) uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy (będzie istniała możliwość udzielania pomocy mimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie);

B) pierwszeństwa w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie (m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny;

C) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających godzenie rodzicielstwa z pracą zawodową w niepełnym wymiarze (np. możliwość ubiegania się o świadczenia rodzinne);

3. Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby nieaktywne zawodowo, bądź te które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy będą mogły liczyć na ubezpieczenie zdrowotne celem pozyskania uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

4. Identyfikacja i aktywizacja osób biernych zawodowo.

Aktywizacja zawodowych osób do 30 roku życia i ich szybka integracja z rynkiem pracy powinna być priorytetem, z uwagi na fakt, iż bezrobocie na początku kariery zawodowej może wpływać na późniejszy przebieg całego życia zawodowego.

5. Zmiany w OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy będą prowadzić działania na rzecz młodzieży uczącej się, która ma opóźnienia w edukacji lub sprawia problemy wychowawcze, ale również takiej, która w ogóle się nie uczy lub nie pracuje.

6. Zwiększenie potencjału i zasięgu CBOP.

Pracodawcy będą mieli obowiązek wprowadzania wszystkich ofert oraz praktyk do Centralnej Bazy Ofert Pracy.

7. Zmniejszenie obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców.

 • usprawnienie składania ofert pracy poprzez zmniejszenie zakresu obligatoryjnych informacji wymaganych od pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy do realizacji;

 • rezygnacja z ograniczenia dla pracodawców w zakresie wyboru PUP, z którym chcą współpracować w zakresie realizacji ofert pracy;

 • rezygnacja z sankcji za odmowę przyjęcia odpowiedniej pracy przez osoby bezrobotne (w związku z oddzieleniem składki zdrowotnej od ubezpieczenia zdrowotnego, klientami PUP będą osoby zainteresowane podjęciem pracy, zatem zasadne jest odejście od systemu sankcyjnego);

 • likwidacja rejestru instytucji szkoleniowych i przejęcie jego funkcji przez BUR;

 • rezygnacja z dodatku motywacyjnego dla instytucji szkoleniowej za pomoc w znalezieniu zatrudnienia absolwentowi szkolenia (przepis w praktyce niestosowany);

 • rezygnacja z wypłaty stypendium szkoleniowego po podjęciu pracy w trakcie trwania szkolenia (kwota jest niska – 20% zasiłku dla bezrobotnych, a osoba podejmująca pracę zyskuje już źródło dochodu).

8. Zmiany instrumentów wsparcia oraz inne staże.

a) rezygnacja ze wskazania grup docelowych, tj. osób, których dotyczy dana forma pomocy;

b) zmniejszenie liczby form pomocy;

c) STAŻ PLUS – przygotowanie zawodowe osób dorosłych, które pozwoli na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych. Istnieje możliwość wydłużenia stażu, wprowadzenia mechanizmu motywującego stażystę do efektywnej nauki, premia dla pracodawcy w przypadku przystąpienia przez stażystę do weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych podczas stażu i uzyskania kwalifikacji;

d) MODYFIKACJA OBOWIĄZUJĄCYCH FORM POMOCY m.in.:

 • Zastąpienie pożyczek szkoleniowych finansowaniem studiów podyplomowych i stypendium celem kontynuowania nauki w formach szkolnych;
 • Pożyczki edukacyjne z możliwością umorzenia 20% kwoty pożyczki;
 • Skrócenie czasu odbywania stażu przez bezrobotnego (min. 3 max. 6 mc);
 • Wyższe stypendium stażowe w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych;
 • Możliwość przyznania pomocy mimo pokrewieństwa klienta PUP z pracodawcą, u którego podjął pracę lub planuje zatrudnienie;
 • Maksymalny okres realizacji prac społecznie użytecznych oraz podwyższenie minimalnej kwoty świadczenia wypłacanego osobom wykonującym te prace;
 • Refundacja kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia;
 • Bon na zasiedlenie dla wszystkich osób bezrobotnych bez względu na wiek;
 • Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń poszukującym pracy oraz poświadczania nabycia wiedzy i umiejętności, w tym uprawnień zawodowych.

Dodatkowo, planuje się wprowadzenie nowych form pomocy: bonu na podjęcie kształcenia ustawicznego do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bon będzie można wykorzystać na usługi rozwojowe z oferty znajdującej się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), w tym oferowane przez szkoły wyższe.

Z uwagi na fakt, że dotacje na szkolenia możliwe tylko w przypadku firm i instytucji szkoleniowych wpisanych do BUR, Doradcy365 oferują pomoc w uzyskaniu ISO oraz wpisu do BUR. Aby być w BUR i mieć możliwość realizacji szkoleń dofinansowanych trzeba mieć certyfikat ISO lub równoważny.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.