fbpx
 

Łódzkie STANDARD – pozyskanie dotacji FELD w ramach Działania 9.1 „Gospodarka w transformacji”

SKU: DUS262

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dofinansowania w ramach Działania 2.6 „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania z Działania 9.1 „Gospodarka w transformacji” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Gospodarka w transformacji”:

Działanie 9.1 „Gospodarka w transformacji” realizuje Cel Polityki CP6 – umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Preferowane będą projekty:

 • mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja),
 • w których ma miejsce stosowanie rozwiązań ekologicznych (OZE, termomodernizacja, GOZ),
 • prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy,
 • prowadzące do zmiany profilu działalności i/lub dywersyfikacja oferty,
 • prowadzące do ograniczenia lub wyeliminowania węgla brunatnego z działalności firmy.
Harmonogram programu

W najbliższym czasie zaplanowano uruchomienie naborów dla następujących typów projektów:

 • nabór dla projektów typu 1 – wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowychnabór trwa do 28 lutego 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 2 – wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych – nabór zaplanowano od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 3 – wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R – nabór zaplanowano od 15 marca do 30 kwietnia 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 4 – wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – nabór wniosków potrwa od 29 lutego do 29 kwietnia 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 5 – rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości – nabór zaplanowano od 23 lutego do 29 marca 2023 r.
 • nabór dla projektów typu 6 – wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – informacje o naborze wkrótce
 • nabór dla projektów typu 7 – wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach – informacje o naborze wkrótce
 • nabór dla projektów typu 8 – wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – nabór zaplanowano od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 9 – wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne – informacje o naborze wkrótce
 • nabór dla projektów typu 10 – wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych – nabór zaplanowano na sierpień-wrzesień 2024 r.
 • nabór dla projektów typu 11 – rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych – nabór zaplanowano na lipiec-sierpień 2024 r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z terenu 35 gmin z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim (m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski), w szczególności:

 • przedsiębiorstwa:
  • MŚP (wszystkie typy projektów),
  • pozostałe przedsiębiorstwa (typ projektu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11),
 • konsorcja naukowo-przemysłowe – rolę wiodącą musi pełnić przedsiębiorstwo (typ projektu 1, 2, 3),
 • jednostki naukowe, uczelnie (typ projektu 3),
 • organizacje badawcze (typ projektu 3, 11),
 • ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, klastry zalążkowe i wzrostowe, uczelnie (typ projektu 5),
 • jednostki samorządu terytorialnego (typ projektu 10, 11),
 • związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST (typ projektu 11).
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poszczególnych typów projektów dofinansowanie będzie przeznaczone na:

 1. wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w szczególności:
  • budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury B+R,
  • inwestycje w specjalistyczną aparaturę,
  • wsparcie kompetencji – wyłącznie jako element projektu;
 2. wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych, w szczególności:
  • badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, w tym:
   • opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony – dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej,
   • wdrożenie wyników prac B+R – dofinansowanie obejmie w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnych do wdrożenia innowacji.
 3. wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R, w szczególności:
  • działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in.:
   • opracowanie strategii komercjalizacji,
   • opracowanie studiów wykonalności,
   • przeprowadzenie badań rynkowych,
   • usługi wyceny własności intelektualnej,
   • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej;
 4. wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych), w szczególności:
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacji – dofinansowanie obejmie m. in. zakup maszyn i urządzeń oraz oprogamowania niezbędnych do wdrożenia innowacji,
  • tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji – wyłącznie jako element projektu;
 5. rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, w szczególności:
  • usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez akredytowane na poziomie kraju Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów),
  • rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami,
  • usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów),
  • rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 6. wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in.:
   • inwestycje ograniczające zużycie energii,
   • odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
   • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
   • OZE,
   • przedsięwzięcia termomodernizacyjne;
 7. wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji;
 8. wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.:
   • ekoprojektowanie produktów i opakowań,
   • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych,
   • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
   • audyty środowiskowe,
   • analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie LCA , PEF , ETV;
 9. wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne, w szczególności:
  • Inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji;
 10. wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w szczególności:
  • inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych;
 11. rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych, w szczególności:
  • rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych.

Wnioskodawca może złożyć jeden projekt wpisujący się swoim zakresem we wszystkie typy projektu w ramach danego naboru.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 87,7%.

Dla projektów typu 4. intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Minimalne i maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych projektów zostaną podane w regulaminie konkretnych naborów po ogłoszeniu informacji o naborze.

Środki przeznaczone na realizację konkretnych projektów to:

 • nabór dla projektów typu 1 – kwota dofinansowania UE 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 6, 7, 9 – kwota dofinansowania UE 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 4 – kwota dofinansowania UE 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 2, 3 – kwota dofinansowania UE 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 8 – kwota dofinansowania UE 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 5 – kwota dofinansowania UE 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 10 – kwota dofinansowania UE 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych);
 • nabór dla projektów typu 11 – kwota dofinansowania UE 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone