fbpx
 

Program „mój elektryk”

 1. Kto może skorzystać z programu „Mój elektryk”?

Program jest skierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wnioski o dopłaty do nowych pojazdów elektrycznych mogą składać:

 • osoby fizyczne – dot. samochodów zeroemisyjnych kategorii M1 (samochód osobowy z maksymalnie dziewięcioma miejscami, włączając kierowcę, np. Škoda Citigo e iV, SEAT Mii electric, Opel Corsa-e, Fiat 500e);
 • przedsiębiorcy i inne podmioty niż osoby fizyczne (np. instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje) – dot. samochodów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 (samochód dostawczy mający maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t, np. Renault Kangoo E-Tech, Nissan e-NV200 Furgon, Opel Combo-e Cargo) oraz L1e-L7e (motorowery dwukołowe i trójkołowe, motocykle dwukołowe z wózkiem bocznym lub bez, motocykle trójkołowe, czterokołowce, np. motorower elektryczny E-mio Vento, skuter elektryczny E-mio Toro, czterokołowec Faster Max).
 1. Do kiedy trwa nabór wniosków?

Wnioski można składać do 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten program.

 1. W jakiej wysokości można otrzymać dotację, będąc osobą fizyczną?

Kwota dopłaty wynosi:

– 18 750 zł

lub

– 27 000 zł dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny.

 1. W jakiej wysokości można otrzymać dotację, będąc przedsiębiorcą (lub podmiotem innym niż osoba fizyczna)?

Wysokość dofinansowania zależy od kategorii pojazdu i wynosi:

 • dla pojazdu kategorii M1:

– 18 750 zł

lub

– 27 000 zł przy deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km;

 • dla pojazdu kategorii N1:

– do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 zł

lub

– do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km;

 • dla pojazdu kategorii L1e-L7e:

– do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

 1. W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski o dotację w ramach programu „Mój elektryk” należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. W przypadku przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne wnioski muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym (wnioski złożone przy użyciu profilu zaufanego nie spełniają odpowiedniego kryterium).

 1. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku, będąc osobą fizyczną?
 • Skan faktury zakupu nowego auta (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionej na Wnioskodawcę. Wymagane informacje na fakturze: cena nabycia, marka i model pojazdu.
 • Wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu samochodu.
 • Skan dowodu rejestracyjnego auta, w którym jako właściciel figuruje Wnioskodawca.
 • Skan ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.
 • Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia.
 • Skan Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy.
 • Upoważnienie Właściciela /Współwłaściciela Pojazdu podpisane profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym w celu złożenia wniosku wraz z klauzulą RODO dla Współwłaściciela – jeśli dotyczy.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dotyczy.
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (pełnomocnictwo jest wymagane, jeżeli wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).
 • Oświadczenia składane w bezpośrednio w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.
 1. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku jako przedsiębiorca?
 • Skan faktury zakupu nowego auta (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionej na Wnioskodawcę. Wymagane informacje na fakturze: cena nabycia, marka i model pojazdu.
 • Wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu samochodu.
 • Pełny skan dowodu rejestracyjnego (obie jego strony) auta, w którym jako właściciel figuruje Wnioskodawca.
 • Pełny skan ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.
 • Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej).
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).
 • Oświadczenia składane bezpośrednio w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.
 • Dokumenty finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za zakończony okres sprawozdawczy bieżącego roku (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności).
 1. Kiedy i w jaki sposób można otrzymać środki z dofinansowania?

Dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.

 1. Czy można starać się o dofinansowanie, kupując samochód elektryczny na kredyt? Jakie ewentualne inne formy finansowania są możliwe?

Pojazd można kupić za gotówkę, w kredycie bankowym lub w ramach leasingu za pośrednictwem wybranych przez Fundusz banków, które współpracują z określonymi firmami leasingowymi. Dofinansowanie polega na zwrocie kosztów już poniesionych.

 1. Leasing w programie „Mój elektryk”

Korzystając z leasingu lub leasingu konsumenckiego również można ubiegać się o dopłatę. W tym celu należy zgłosić się do firmy leasingowej, biorącej udział w programie.

W związku z umową leasingu dofinansowana jest tzw. opłata wstępna i opłata transferowa.

 1. Jakie są wymogi dotyczące wyboru pojazdu?

Programem „Mój elektryk” objęte są nowe pojazdy zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

W ramach programu brane są pod uwagę koszty zakupu pojazdu od 01.05.2020 r.

Osoba fizyczna może ubiegać się o dopłatę do pojazdów wyłącznie kategorii M1 do kwoty 225 000 zł brutto (ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Ograniczenie cenowe do kwoty 225 000 zł przy zakupie pojazdu kategorii M1 dotyczy również przedsiębiorców lub innych podmiotów niż osoby fizyczne.

 1. Dlaczego NFOSiGW wymaga cesji z polisy AC?

Zabezpieczeniem udzielonej dotacji jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zakupionego samochodu. W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie można dołączyć polisę z wpisem cesji na rzecz NFOŚiGW lub w przypadku braku wpisu, uzupełnić zgodnie Regulaminem naboru.

 1. Czy w ramach programu można zawnioskować o dofinansowanie do więcej niż jednego samochodu?

W przypadku osób fizycznych jest ograniczenie dotyczące liczby aut – można wnioskować o jedno dofinansowanie dla jednego auta zeroemisyjnego.

Dla przedsiębiorców i pozostałych grup nie ma takiego ograniczenia.

 1. Czy dofinansowany może być również zakup samochodu hybrydowego?

Nie, program dotyczy wyłącznie pojazdów zeroemisyjnych, tym samym  auta hybrydowe ani samochody na gaz nie są objęte dotacją.

 1. Dlaczego warto zainwestować w auto elektryczne?

Nadrzędnym celem programu „Mój elektryk” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Tym samym wybierając auto zeroemisyjne, masz realny wpływ na ochronę środowiska, bo unikasz emisji zanieczyszczeń.

Dodatkową korzyścią jest zwolnienie z akcyzy, ponadto użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z buspasów i nie płacą za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Jeśli przerażają Cię wymogi formalne i nie wiesz jak pozyskać dotację, skontaktuj się z Nami – pomożemy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone