fbpx
 

SPECUSTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY – СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

17 marca 2022by Martyna Skulska

Sejm przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Dowiesz się, co zawiera ustawa czytając artykuł poniżej.

Legalność pobytu dla obywateli Ukrainy

Ustawa określa zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy do Polski wjechali w związku z wojną prowadzoną na terytorium tego państwa. Specustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, ale też małżonkom którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego, a przybyli z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał na terytorium RP od dnia 24.02.2022 r. i chce pozostać na terytorium Polski, jego pobyt uznaje się za legalny bezterminowo. Po upływie 9 miesięcy jednak uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mają prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasu na okres 3 lat.

Co gwarantuje specustawa?

PESEL, pomoc medyczna i inne świadczenia

Na mocy specustawy uchodźcy będą mogli uzyskać numer PESEL, a także założyć tzw. Profil Zaufany oraz podjąć pracę czy uzyskać dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Uczniowe oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich placówkach. Uchodźcy będą mogli także skorzystać z pomocy finansowej. Dostaną jednorazowo 300 zł na osobę oraz świadczenia, które zapewnia im wyżywienie czy zakwaterowanie.

Praca obywateli Ukrainy w Polsce

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywanie pracy w Polsce w okresie pobytu gdy jego pobyt na terytorium RP uważa się za legalny, oraz gdy jest Obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP.

! Pracodawca musi uprzednio w terminu 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy.

!USTAWA DOTYCZY OBYWATELI UKRAINY. Z uwagi na to, że uciekający z terenów objętych wojną to nie tylko obywatele Ukrainy, należałoby uregulować sytuację prawną także takiej grupy uchodźców uciekających z Ukrainy!

PODSUMOWUJĄC OBYWATELE UKRAINNY UCIEKAJĄCY Z TERENÓW OBJĘTYCH WOJNĄ OTRZYMAJĄ:
 • MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA;
 • BEZPŁATNĄ POMOC MEDYCZNĄ;
 • JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ NA OSOBĘ;
 • ŚWIADCZENIA ZAPEWNIAJĄCE WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE;
 • NUMER PESEL;
 • MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO;
 • MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH I UCZELNIACH.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Сейм ухвалив законопроект про допомогу громадянам України. Ви дізнаєтеся, що входить в закон, прочитавши статтю нижче.

Законність перебування для громадян України

Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які в’їхали до Польщі у зв’язку з війною, що ведеться на території цієї країни. Спеціальний закон гарантує законність перебування громадян України, а також їх подружжя, яке не має українського громадянства, але прибуло з України у зв’язку з бойовими діями.

Якщо громадянин України в’їхав на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року і бажає залишитися на території Польщі, його перебування вважається законним безстроково. Однак через 9 місяців біженці, перебування яких визнано законним, мають право подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Що гарантує спеціальний закон?

PESEL, медична допомога та інші виплати

Відповідно до спеціального закону, біженці зможуть отримати номер PESEL та встановити т. зв Довірений профіль і влаштуватися на роботу або отримати доступ до безкоштовного медичного обслуговування. Учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських закладах. Біженці також зможуть отримати фінансову допомогу. Вони отримають 300 злотих на особу, а також виплати на харчування та проживання.

Робота для громадян України в Польщі

Громадянин України має право працювати в Польщі протягом періоду перебування, коли його перебування на території Республіки Польща вважається законним, і коли він є громадянином України, який на законних підставах перебуває на території Республіки Польща.

!  Роботодавець зобов’язаний протягом 7 днів з дня початку роботи громадянином України повідомити про це повітове управління праці .

ЗАКОН СТОСУЄТЬСЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. У зв’язку з тим, що ті, хто втікає із зон бойових дій, є не лише громадянами України, необхідно було б врегулювати й правове становище такої групи біженців, які втікають з України!

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ: ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ВТІКАЮТЬ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОТРИМАЮТЬ:
 • МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ;
 • БЕЗКОШТОВНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ;
 • ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ 300 ЗЛ НА ОСОБУ;
 • ВИПЛАТИ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ;
 • НОМЕР PESEL;
 • МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІРЕНОГО ПРОФІЛЮ;
 • МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ.

Якщо у вас виникли запитання, просимо звертатися.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone