fbpx
 

System wczesnego ostrzegania – program PARP wspierający przedsiębiorców

 1. „System wczesnego ostrzegania” – na czym polega projekt?

Program przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości polega na wdrożeniu systemu wczesnego ostrzegania dla firm dotkniętych okresowymi problemami w funkcjonowaniu działalności. Wspiera firmy na wczesnym etapie trudności poprzez dofinansowanie szkoleń, mentoringu lub innych usług doradczych indywidualnie dobranych do potrzeb.

 1. Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach, zarejestrowanych na terenie Polski minimum 12 miesięcy przed rozpoczęciem naboru.

 1. Kiedy można skorzystać z programu?

Nabór wniosków trwa od 21 marca 2022 r. do 14.04.2022 r.

 1. Jaką kwotę można otrzymać w ramach dofinansowania?

18 500 zł netto to maksymalna wysokość wsparcia, jaką możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe. PARP pokrywa całkowity koszt netto usługi doradczej/rozwojowej, natomiast przedsiębiorca pokrywa koszt podatku VAT.

 1. Na co można uzyskać środki?

Cel programu przewiduje wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, które można rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, przynoszące długofalowe korzyści, tj.:

 • diagnozę kondycji przedsiębiorstwa, pozwalającą określić przyczyny pogarszającej się sytuacji firmy, oraz rekomendację ścieżki rozwoju;
 • szkolenia zawarte w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), zgodne w wynikiem diagnozy;
 • doradztwo/mentoring zawarte w BUR, zgodne z wynikiem diagnozy.
 1. Jakie kryteria należy spełniać, by wziąć udział w programie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które:

 • odnotowały spadek sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, nie wliczając sezonowych zmian, które wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności;
 • straciły istotną dla funkcjonowania firmy część personelu w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy;
 • doświadczyły niezależnych od przedsiębiorcy zmian prawnych lub technologicznych, co wymusza konieczność przeprowadzenia zmian w firmie;
 • spełniają definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach po przeprowadzeniu autodiagnozy.
 1. Co oznacza przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Jest to przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, lub, w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

 1. W jaki sposób można złożyć wniosek?

Zgłoszenie do projektu składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej PARP i załączenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej oraz informacji o spełnianiu kryteriów MŚP.

 1. Kiedy wiadomo, że firma została zakwalifikowana do projektu?

Po uzupełnieniu formularza na stronie internetowej PARP wraz z niezbędnymi załącznikami informacje te poddane są badaniu kondycji przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przedstawione dane wskazują na okresowe trudności przedsiębiorca może się ubiegać o udział w projekcie. Składa wówczas wymagane dokumenty i przechodzi kwalifikację do projektu, która w przypadku pozytywnego wyniku kończy się podpisaniem umowy. Ważne: Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy?
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
  • Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
  • Tabela dotycząca sytuacji finansowej oraz zatrudnienia opracowana zgodnie ze wzorem
  • Oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji
  • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
  • Oświadczenie o kwalifikowalności Przedsiębiorcy
 1. Krok po kroku – co należy zrobić, by otrzymać wsparcie?
  • Wykonać autodiagnozę, wypełniając formularz rekrutacyjny.
  • Przejść kwalifikację do projektu na podstawie wymaganych dokumentów i podpisać umowę.
  • Poddać firmę szczegółowej diagnozie w ciągu 20 dni od podpisania umowy, zaakceptować diagnozę i przedstawione rekomendacje ścieżki rozwoju.
  • Wybrać i zrealizować usługi rozwojowe, zgodne z rekomendacjami.
  • Rozliczyć koszt usług z PARP.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone