fbpx
 

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” – nowa dotacja PARP

15 października 2023by Joanna Pohl
W celu wsparcia firm w okresowych trudnościach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), w ramach którego ponad 3000 firm otrzyma dotacje w łącznej wysokości 66 mln zł.
Cel programu

Celem programu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które doświadczają trudności finansowych w wyniku czynników zewnętrznych, takich jak:

 • Zmiany gospodarcze, technologiczne, czy prawne, np. kryzys gospodarczy w regionie działania przedsiębiorstwa;
 • Konkurencja, np. spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty;
 • Pandemia COVID-19, np. utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba właściciela.

Wskutek wyżej wymienionych trudności przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą.

Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu.

Dla kogo wsparcie?

Wsparcie w ramach programu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które spełniają następujące kryteria:

 • Prowadzą działalność min. rok czasu;
 • Mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski;
 • Doświadczają czasowych trudności w prowadzeniu firmy lub tacy, którzy zauważają pierwsze oznaki kryzysu, możliwe do zatrzymania lub cofnięcia.

Co ważne, działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie w ramach programu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” można przeznaczyć na pokrycie kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR:

 • szkoleniowych, oraz
 • doradczych z zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy, i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu.

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika będzie mogła wynosić prawie 20 tys. zł, a maksymalna intensywność dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowity budżet programu wynosi 66 mln zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych).

Nabór wniosków

Ogłoszenie naboru dla przedsiębiorstw MŚP nastąpi po wyłonieniu operatorów dotacji.

Dotacja zostanie wypłacona w formie refundacji po poniesieniu kosztów. Oznacza to, że firma musi najpierw ponieść koszty usług, a następnie złożyć wniosek o refundację.

Na bazie naszych doświadczeń związanych z pozyskaniem dotacji z SWO poniżej prezentujemy krok po kroku, jak wygląda pozyskanie dotacji z PARP z pomocą ekspertów marki Doradcy365:

 1. Zgłoszenie Klienta do Biura Obsługi marki Doradcy365;
 2. Wypełnienie ankiety prekwalifikacyjnej (mini wniosek) celem ustalenia, czy projekt kwalifikuje się do programu;
 3. Wydanie wstępnej decyzji prekwalifikacyjnej;
 4. Wybór z pomocą specjalistów marki Doradcy365 usług doradczych i szkoleniowych, z których Wnioskodawca będzie chciał skorzystać;
 5. Zawarcie wstępnej umowy na opracowanie wniosku i pomoc we wszelkich formalnościach związanych z dotacją;
 6. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przez ekspertów marki Doradcy365;
 7. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku zawierana jest umowa o dofinansowanie;
 8. Przedsiębiorca/Beneficjent dotacji otrzymuje diagnozę potrzeb przygotowaną przez zewnętrznych ekspertów PARP;
 9. W oparciu o diagnozę Przedsiębiorca korzysta z wybranych usług doradczych i szkoleniowych, opłaca podatek VAT (który można w całości odliczyć);
 10. Firma Doradcy pomaga w rozliczeniu dotacji i uzyskaniu 100% refundacji kosztów w kwocie netto za zrealizowane usługi doradcze i szkoleniowe z PARP.

Więcej informacji o dotacji na poniższej stronie: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wsparcie-firm-w-okresowych-trudnosciach/

W związku ze spodziewanym ogromnym zainteresowaniem tym programem eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone