fbpx
 

Zmiany umożliwiające elektroniczną licytację komorniczą

17 sierpnia 2021by Martyna Skulska

Już niedługo mają pojawić się zmiany umożliwiające e-licytacje komorniczą. Umożliwienie prowadzenia m.in. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwoli obniżyć koszty.

Czym są e-licytacje?

E- licytacje to przeprowadzone elektronicznie na wniosek wierzyciela formy licytacji publicznych. Z informacji zawartej na stronie, e-licytacje to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą utworzony do elektronicznego licytowania przez komorników sądowych z całej Polski przedmiotów zajętych w egzekucji i w ramach innych postępowań, do których stosuje się przepisy o licytacji.

Kto jest odpowiedzialny za publikacje e-licytacji?

E- licytacje publikuje komornik sądowy na wniosek wierzyciela (wniosek o sprzedaż w trybie publicznej licytacji elektronicznej).

Kto może wziąć udział w e-licytacji?

Do licytacji może przystąpić:

 • Każda osoba pełnoletnia niebędąca rodzeństwem dłużnika lub komornika, osobą uczestniczącą w licytacji w charakterze urzędowym oraz licytantem, który nie spełnił warunków poprzedniej licytacji.

Warunkiem udziału w e-licytacji jest posiadanie konta na stronie elicytacje.komornik.pl

Czy do licytacji może przystąpić osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej?

Licytantem może być wyłącznie osoba fizyczna. Po założeniu konta może ona przystąpić do licytacji w roli pełnomocnika, podając dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.Licytant przystępujący w roli pełnomocnika zobowiązany jest przed rozpoczęciem e-licytacji dołączyć lub przedstawić komornikowi uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu (np. pełnomocnictwo lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Przez uprawnienie do działania należy rozumieć możliwość reprezentowania podmiotu zgodnie z art. 38 k.c.

System teleinformatyczny do e- licytacji

Aby przystąpić do licytacji należy założyć konto na stronie elicytacje.komornik.pl

Czy do e-licytacji może przystąpić obcokrajowiec?

Tak, nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Aby przystąpić do licytacji musi on również założyć konto, a dodatkowo przed rozpoczęciem e-licytacji nieruchomości licytant-obcokrajowiec ma obowiązek przedstawić w kancelarii komornika sądowego zgodę właściwego organu państwowego na nabycie nieruchomości.

Co można zakupić na e-licytacji?

Program e-licytacji oferuje wiele kategorii, do licytacji których można przystąpić. Na e-licytacji można kupić rzeczy z następujących kategorii:

 • Sprzęt agd;
 • Sprzęt komputerowy;
 • Sprzęt rtv;
 • Surowce;
 • Garaże, miejsca postojowe;
 • Grunty;
 • Domy;
 • Mieszkania;
 • Lokale użytkowe;
 • Magazyny i hale;
 • Statki morskie;
 • Pozostałe nieruchomości;
 • Samochody osobowe;
 • Antyki i sztuka;
 • Biżuteria i zegarki;
 • Łodzie i jachty;
 • Maszyny przemysłowe;
 • Maszyny rolnicze;
 • Materiały przemysłowe;
 • Meble;
 • Motocykle, skutery, quady;
 • Odzież;
 • Pozostałe ruchomości;
 • Przyczepy i naczepy;
 • Samochody ciężarowe.

Zasady korzystania z systemu e-licytacje

 1. Można mieć tylko jedno konto na platformie;
 2. Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji.

Jak przebiega licytacja elektroniczna?

 1. Licytacja rozpoczyna się z chwilą określoną w Obwieszczeniu o Licytacji Elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez Komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia Licytacji Elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa Komornik.
 2. Dokonanie postąpienia wymaga:
  1) uwierzytelnienia się na koncie Użytkownika;
  2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
  3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.
 4. W trakcie Licytacji Elektronicznej w Systemie E-licytacje ujawnia się Licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator Licytanta, który ją zaofiarował, oraz czas pozostały do zakończenia Licytacji Elektronicznej. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe Licytanta przed zakończeniem Licytacji Elektronicznej są ujawniane wyłącznie Komornikowi.
 5. Zakończenie Licytacji Elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w Obwieszczeniu o Licytacji Elektronicznej.
 6. W chwili zakończenia Licytacji Elektronicznej następuje automatyczne ustalenie Licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Ile będzie trwać przetarg?

Czas trwania przetargu wynosić będzie co najmniej 7 dni, a wygra go ten, czyja oferta w chwili zakończenia przetargu była najwyższa. Postanowienie o przybiciu wydawane będzie przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Środki zaskarżenia

Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu i skarga na przebieg przetargu, można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Prawo do złożenia skarg mają licytanci, osoby dopuszczone do udziału w przetargu, oraz inne, jeśli mają konto w systemie teleinformatycznym. Termin do wniesienia skargi wynosi będzie 3 dni od odmowy dopuszczenia do przetargu, oraz 3 dni od zakończenia przetargu.

Kiedy wejdzie w życie regulacja?

Nowa regulacja wejdzie w życie 19 września 2021r.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.