fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla mazowieckich przedsiębiorców
Transformacja przedsiębiorstw
w kierunku GOZ

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą zrealizować inwestycje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ"

„Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.6 „Gospodarka o obiegu zamkniętym”  Priorytetu II. „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach tego naboru nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie – projekt może być realizowany wyłącznie przez Wnioskodawcę.

Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym w Regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) i Regionie Warszawskim stołecznym (RWS).

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Działanie oferuje wsparcie finansowe projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowane na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

 • w Regionie Warszawskim stołecznym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • w Regionie Mazowieckim regionalnym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Budżet konkursu: 8 913 000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) (w tym dla RMR 6 684 750 zł oraz dla RWS 2 228 250 zł).

Termin naboru wniosków: od 13 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.

Na co:

W ramach naboru dofinasowane będą przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy i dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi.

Wynikiem realizacji projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

Ponadto Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji, a źródłem finansowania etapu inwestycyjnego mogą być:

 • środki własne,
 • FEM 2021-2027,
 • FEnIKS lub inne.

Zobowiązanie do wdrożenia będzie musiało mieć odzwierciedlenie w zapisach umowy o dofinansowanie w § 4 Szczególne warunki zawarcia Umowy.

Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2024 r.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach II typu projektów: „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” mogą zostać zaliczone wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu.

Są to m. in.:

 • koszty usług związanych z pracami koncepcyjnymi;
 • koszty przygotowania Wstępnego audytu gotowości przedsiębiorstwa do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • koszty usług do projektowania eko-produktów;
 • koszty usług doradczo-szkoleniowych;
 • koszty usług doradczych;
 • koszty usług dotyczących audytów środowiskowych;
 • koszty usług dotyczących analiz techniczno-finansowych;
 • koszty usług opracowania planu wdrożeniowego dla etapu inwestycyjnego transformacji;
 • koszty informacji i promocji projektu, integralnie związane z jego realizacją (przy czym koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł), w szczególności wydatki dotyczące:
  • oznaczeń,
  • bilbordów,
  • tablic informacyjnych,
  • elektronicznego wyświetlacza,
  • działań promocyjnych w mediach (np. artykuły sponsorowane),
  • utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt,
  • organizacji wydarzenia promującego projekt (np. rozpoczęcie inwestycji, zakończenie etapu lub zakończenia całej inwestycji).

W ramach pomocy publicznej (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP) kwalifikowane są wyłącznie koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą mieć charakteru okresowego bądź ciągłego oraz być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa (np. podatkowego, prawnego itp.).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Czy projekt musi być realizowany na terenie województwa mazowieckiego?

Tak, wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym w Regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) i Regionie Warszawskim stołecznym (RWS).

Region Warszawski stołeczny został utworzony w wyniku podziału statystycznego Mazowsza na poziomie NUTS2 w 2018 r. Obejmuje Warszawę, 9 okolicznych powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) i w sumie 70 gmin.

Region Mazowiecki regionalny zajmuje większą część Mazowsza niż RWS – obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego – 28 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu (łącznie 244 gminy).

Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez partnerstwo przedsiębiorstw?

Nie, w tym naborze nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Jakie koszty nie kwalifikują się do dofinansowania?

Katalog kosztów niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym i obejmuje w szczególności:

 • podatek VAT;
 • usługi doradcze mające charakter prac badawczo – rozwojowych;
 • usługi doradcze związane z czynnościami rutynowymi dotyczącymi działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, takimi jak np.
  • usługi doradztwa podatkowego,
  • usługi rachunkowe,
  • usługi prawnicze lub
  • reklama;
 • koszty pośrednie;
 • zakup środków trwałych;
 • wkład niepieniężny;
 • amortyzacja;
 • cross-financing.

Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie projektu.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Transformacja mazowieckich przedsiębiorstw w kierunku GOZ".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone