fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla Polski Wschodniej
Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”

„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania FEPW.01.02-IP.01-001/23 Priorytetu I. „Przedsiębiorczość i innowacje” programu Fundusze Europejskie Polska Wschodnia 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Maksymalne dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

 • w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki – 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej – 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej – do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet programu: 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych).

Na co: dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa) oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: najbliższy nabór zaplanowano od 1 sierpnia do 26 września 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków PARP.

Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu obejmują m. in.:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo w województwie mazowieckim - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

Jeśli prowadzisz działalność w części województwa mazowieckiego, tzw. regionie statystycznym mazowieckim regionalnym (obejmującym powiaty: garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, opatowski, puławski, radomski, siedlecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni i warszawski wschodni) i to tam jest zarejestrowana Twoja firma, to jak najbardziej będziesz mógł pozyskać dofinansowania z tego działania.

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane i prowadzone w Polsce Wschodniej.

Jakie elementy musi zawierać opracowana w ramach dofinansowania mapa drogowa?

Mapa drogowa musi składać się z 3 głównych części (wstępnej/metrykalnej, diagnostycznej oraz wdrożeniowej), z której każda musi zawierać wymagane informacje:

 • Część wstępna/metrykalna: prezentacja Wykonawcy usług doradczych audytu oraz mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 obejmująca:
  • dane identyfikacyjne,
  • przedmiot działalności – główne produkty/usługi,
  • pozycja rynkowa,
  • doświadczenie/kompetencje jego kluczowych ekspertów zaangażowanych w realizację usługi,
  • termin realizacji działań doradczych w podziale na jego główne etapy.
 • Część diagnostyczna:
  • opis i uzasadnienie wyboru metodologii przeprowadzenia audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,
  • opis wyników samooceny przedsiębiorstwa w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0,
  • opis przebiegu i wyniku audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w tym:
   • identyfikacja i charakterystyka sposobu realizacji poszczególnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa (w tym produkcyjnych, usługowych, administracyjno-zarządczych),
   • analiza pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketing mix oraz analiza produktowa konkurencji,
   • analiza technologiczna procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych przedsiębiorstwa pod kątem możliwego zastosowania rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji,
   • analiza technologiczna procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na środowisko,
   • analiza infrastruktury informatycznej i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (w tym w zakresie integracji systemów, cyberbezpieczeństwa) pod kątem możliwości ich wykorzystania
    do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych,
   • analiza dojrzałości cyfrowej oferty produktowej przedsiębiorstwa oraz możliwości wykorzystania procesu automatyzacji i robotyzacji w celu dokonania/pogłębienia transformacji cyfrowej tej oferty,
   • charakterystyka modelu biznesowego, w szczególności analiza stosowania rozwiązań cyfrowych w relacjach z kluczowymi partnerami (np. podwykonawców, dystrybutorów, odbiorców końcowych) oraz możliwego wpływu automatyzacji lub robotyzacji na relacje z tym partnerami,
   • analiza kompetencji cyfrowych kadr oraz struktury organizacyjnej i zarządzania, w szczególności pod kątem kompetencji niezbędnych do wdrożenia automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych,
   • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
   • analiza barier zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, w szczególności automatyzacji i robotyzacji.
  • wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
 • Część wdrożeniowa: propozycja kompleksowego planu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku
  przemysłu 4.0. Kompleksowość planu oznacza w szczególności pełne odniesienie do cech i aspektów przemysłu 4.0.
Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w generatorze wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym PARP.

Kiedy poznamy wyniki naboru?

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 100 dni od zakończenia naboru.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Automatyzacja i robotyzacja w MŚP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Automatyzacja i robotyzacja w MŚP".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone