fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEFundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej

''Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP''

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – Etap I Działania 1.3 FEPW – „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji PARP dla MMŚP z Polski Wschodniej.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

 

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs ''Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP''
Podstawowe informacje

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) stanowi kontynuację dwóch wcześniej realizowanych Programów Operacyjnych Polska Wschodnia 2007-2013 oraz 2014-2020 (PO PW). Ma na celu wsparcie najsłabiej rozwiniętej części kraju.
Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Działanie 1.3 FEPW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, której celem jest wsparcie MŚP w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego związanego z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w działalności.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, w którym przy zachowaniu warunku wydajności:

 • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana; i/lub
 • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej obejmuje województwa:

 • lubelskie,
 • podkarpackie,
 • podlaskie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie, oraz
 • mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Cel dofinansowania i typy projektów: Celem dotacji jest opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji dla wdrożenia modelu biznesowego związanego z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności.

Maksymalne dofinansowanie: wynosi 82.781 zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden zł) (rozliczane w formie kwoty ryczałtowej).

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu: nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny beneficjenta: 0%.

Budżet programu: Łączna suma wsparcia finansowego w ramach projektu wynosi 10 mln zł.

Na co:

W ramach I etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Usługi doradcze obejmujące opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności:

 • audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:
  • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
  • wydłużanie życia produktu,
  • ekoprojektowanie,
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
  • tworzenie platform współdzielenia,
  • symbioza przemysłowa,
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Planowany okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków w Etapie I zaplanowano od 16 lipca 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. Z kolei nabory w II etapie planowane są w terminach od 13 czerwca do 19 grudnia 2024 r., a następnie w II kwartale 2025 r.

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem oraz faktem, że w przypadku wyczerpania środków dofinansowanie zostanie przyznane według kolejności złożenia zakwalifikowanych wniosków, eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze rozpoczęcie prac merytorycznych.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytaniana temat Działania 1.3 FEPW Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Co oznacza skrót GOZ"?

GOZ to skrót od pojęcia gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to model gospodarczy, w którym przy zachowaniu warunku wydajności:

 • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana, i/lub
 • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).
Co to jest model biznesowy GOZ-transformacji?

Model biznesowy GOZ-transformacji jest modelem biznesowym funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Stanowi on dokument strategiczny opracowany w wyniku realizacji Projektu, rozumiany jako dokument zawierający wnioski z przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa oraz rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie, sporządzony na wzorze zgodnym załącznikiem do regulaminu projektu.

Ile kosztuje usługa pozyskania dotacji z konkursu "Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP"?

Koszt w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji może wynieść 0 zł, po warunkiem, że środki z pozyskanej dotacji zostaną w całości przeznaczone na nasze usługi doradcze.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse otrzymania dotacji z Działania 1.3 FEPW?

Ocena wniosków prowadzona będzie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów i będzie jednoetapowa.

W wyniku oceny projekt może zostać:

 • wybrany do dofinansowania, jeśli:
  • uzyskał minimalną liczbę punktów umożliwiającą wybranie projektu do dofinansowania w ramach naboru,
  • jednocześnie spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów, uzyskując wymagane minima punktowe w ramach wszystkich kryteriów,
  • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze umożliwia wybranie go do dofinansowania

albo

 • niewybrany do dofinansowania, jeśli:
  • nie uzyskał minimalnej liczby punktów umożliwiających wybranie projektu do dofinansowania w ramach naboru, lub
  • nie uzyskał wymaganego minimum punktowego dla co najmniej jednego z kryteriów wyboru projektów, lub
  • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze została wyczerpana.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i terminu złożenia wniosku. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z programu FEPW "Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone